W artykule autor skupia się na pasywnych transponderach RFID, które ze względu na brak własnych źródeł zasilania są najbardziej obiecującą odmianą tej technologii.

Ich właściwości fizyczne umożliwiają też tanią produkcję elastycznych tagów, które można np. wmontować w kartkę papieru, zachowując zasięg odczytu i zapisu rzędu kilkudziesięciu centymetrów. Omawiane w tekście cechy i przykłady zastosowań dowodzą, że RFID to technologia tania, niezawodna i bardzo często bezobsługowa, a pojawiające się innowacje dowodzą, że zakres jej zastosowań ciągle się rozszerza.

Technologia RFID (Radio Frequency Identification – identyfikacja falami radiowymi) zdobyła w ostatnich latach dużą popularność, szczególnie w handlu wielkopowierzchniowym, logistyce i elektronice użytkowej. Jakkolwiek bardzo łatwo wyobrazić sobie zastosowanie tej technologii do identyfikacji i lokalizacji osób oraz przedmiotów (co jest szczególnie użyteczne w automatyzacji logistyki i kontroli dostępu do pomieszczeń oraz rejestracji czasu pracy), identyfikacja radiowa daje również możliwości szczególnie interesujące z punktu widzenia potrzeb przemysłu.