Niniejszy artykuł opisuje aktualne wymagania dotyczące odzieży ochronnej.

Odzież ochronna stanowi bardzo często jedyne zabezpieczenie pracownika narażonego na czynniki niebezpieczne i szkodliwe w środowisku pracy, dlatego powinna spełniać podstawowe wymagania bezpieczeństwa i być odpowiednio dobrana w zależności od zagrożeń oraz potrzeb użytkownika. Dobór
odzieży ochronnej do zagrożeń to dopiero pierwszy krok we właściwym zabezpieczeniu pracownika
przed zagrożeniami.