W dniach 6-7 czerwca 2017 roku w Warszawie odbędzie się spotkanie masterclass BEZPIECZEŃSTWO w produkcji i utrzymaniu ruchu.

Tematem przewodnim spotkania będzie projektowanie systemów bezpieczeństwa i ich usprawnień przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, trendów na rynku i rozwoju technologicznego.

Poruszone zostaną również następujące zagadnienia:
•    współzależna kultura bezpieczeństwa - odpowiedzialność kierownictwa w wyznaczaniu celów związanych z bezpieczeństwem
•     rozwiązania techniczne i wymagania prawne w zapewnieniu bezpieczeństwa/ wdrożenie systemu LOTO
•    zapewnienie bezpieczeństwa maszyn na każdym etapie zakupu/sprowadzenia; transfer maszyn spoza terenu UE
•    HSE MANDATORY RULES narzędziem do zmian zakładu produkcyjnego
•    kierunki rozwoju systemów eksploatacji maszyn dla zapewnienia bezpieczeństwa – PRZEMYSŁ 4.0 a bezpieczeństwo
•    dobre praktyki w zarzadzaniu podwykonawcami.

Udział w masterclass połączony jest z wizytą w zakładzie Faurecia Automotive S.A. w Grójcu, polegającą na merytorycznym zwiedzaniu o charakterze technicznym, poprzedzone prezentacją i realizowane przez Szefów adekwatnych działów.