Układy pneumatyczne są niebezpieczne w eksploatacji głównie dlatego, że magazynują i wykorzystują energię sprężonego powietrza.

W przemysłowych napędach pneumatycznych sprężone powietrze jest pod ciśnieniem 0,4-0,7 MPa (4-7 barów). Górna granica ciśnienia wynika głównie z opłacalności wytwarzania sprężonego powietrza.
W przypadku niewłaściwej eksploatacji urządzeń pneumatycznych mogą powstać zagrożenia skutkujące
poważnymi awariami lub wypadkami.