W artykule przedstawiono metodę zagospodarowania zużytych cieczy obróbkowych polegającą na rozdzieleniu emulsji olej/woda oraz uzdatnieniu wydzielonej fazy wodnej do postaci umożliwiającej ponowne wykorzystanie jej w celach technicznych.

Wymagania ochrony środowiska oraz rosnące zużycie zasobów wodnych generują potrzebę podjęcia
działań ukierunkowanych na zamykanie obiegów wód w procesach produkcyjnych. Działania w tym zakresie obejmują także ciecze stosowane w procesach ubytkowej obróbki metali jako 90-98% mieszaniny z wodą.