Artykuł omawia zagadnienia związane z retrofitem, czyli planowaną wymianą pracującego wciąż prawidłowo urządzenia na nowe. Autor wykazuje, jakie korzyści może przynieść takie rozwiązanie.

Zastanówmy się najpierw, czym jest retrofi t. Jest to słowo pochodzące z języka angielskiego. Jest ono znane w kraju chyba już od 20 lat i funkcjonuje równolegle z pojęciem „modernizacja”, ale są jeszcze pojęcia „modyfi kacja” czy choćby prosto brzmiąca „przebudowa”.