Bezpłatna Konferencja Techniczna skierowana jest do specjalistów odpowiedzialnych w zakładach przemysłowych za optymalizację zużycia energii i obniżanie kosztów produkcji, przy jednoczesnym zachowaniu jej płynności i wydajności.

Konferencji towarzyszą praktyczne warsztaty oraz wystawa kilkunastu stoisk. Wydarzenie stanowi świetną okazję do poszerzenia wiedzy o najnowsze rozwiązania technologiczne oraz zdobycia cennych kontaktów biznesowych.
Wydarzenie skierowane jest m.in. do prezesów i właścicieli firm produkcyjnych, kierowników działów Utrzymania Ruchu, kierowników linii produkcyjnych, inżynierów procesu/produkcji, technologów ds. gospodarki mediami, którzy zarządzają energią elektryczną oraz takimi mediami technicznymi jak: sprężone powietrze, próżnia, woda technologiczna i użytkowa, para wodna, gaz i specjalistyczne gazy technologiczne.

W programie konferencji m.in.:

  • Jak podnieść niezawodność systemu zasilania i efektywność energetyczną poprzez własną jednostkę wytwórczą?
  • Termowizja jako narzędzie wspomagające optymalizację wykorzystania mediów
  • Audyty efektywności energetycznej pneumatyki
  • Systemy próżni centralnej - zwiększenie oszczędności w instalacjach próżniowych
  • Idea instalacji odzysku ciepła od maszyn i procesów produkcyjnych
  • Bezpieczniki topikowe - sposób na bezpieczne dostarczanie energii elektrycznej
  • Oszczędność energii dzięki technologii ultradźwiękowej
  • Systemy zarządzania energią oraz monitoring jej parametrów
  • Absorpcyjne agregaty wody lodowej zasilane ciepłem odpadowym z procesów technologicznych
  • Zmiany prawne na rynku energetycznym i ich wpływ na odbiorców energii elektrycznej i gazu

Dodatkowo we współpracy z ekspertami z firmy B&R Automatyka Przemysłowa, przygotowaliśmy bezpłatne fakultatywne warsztaty Aktywne rozwiązania pozwalające na optymalne zarządzanie produkcją przemysłową, które odbędą się tuż po części konferencyjnej, w godzinach 15:30 - 17:00.