Jakiej zmiany wymaga logistyka wewnętrzna, aby stała się chuda w sensie kosztowym? To zasadnicza osnowa idei tegorocznego projektu Innovations for Logistics Industy (In4Log 2017).

We współczesnym zarządzaniu benchmarking, czyli podpatrywanie innych w tym jak radzą sobie
z kształtowaniem własnych procesów stanowi kanon zachowań biznesowych. Dobre praktyki i wzory, które poznajemy mogą stać się przepisem na kreatywne podejście do własnej logistyki wewnętrznej
i kształtowania procesów. Targi Modernlog to doskonałe miejsce dla rozpowszechnienia idei benchmarktour, bowiem z jednej strony prezentują sformatowany kontent w postaci oferty sprzętowej dla logistyków z drugiej zaś to najlepsze miejsce do prezentacji trendów ich użycia. Niewątpliwie najnowszą z takich koncepcji jest Lean Menagement, której popularność z roku na rok rośnie wśród przedsiębiorstw. Z tego powodu In4Log stanie się miejscem prezentacji innowacyjnych urządzeń logistyki magazynowej oraz kształtowania procesów wewnętrznych w nowych duchu Lean.

Zasadniczym przesłaniem eventu jest chęć przekazania inwestorom, że każda istniejąca i zastana przestrzeń produkcyjna może podlegać zmianie w duchu LEAN, a proces ten nie wymaga szczególnego nakładu kapitału. Wiele z urządzeń istniejących nadaje się do tego doskonale, wystarczy je odpowiednio doposażyć i zastosować logikę eliminacji MUDA, czyli wszelkiego rodzaju marnotrawstwa.

Tegoroczne pokazy odbędą się według scenariusza, który pokaże kluczowe różnice w obszarze LEAN
i NO LEAN, wpływające na takie parametry pracy jak: wydajność, szybkość przepływu, czas realizacji dostaw wewnętrznych i bezbłędność wydań kompletacyjnych.

W projekcie In4log Industry 2017 chodzi o ukazanie potencjału dostępnej technologii i zwrócenie uwagi na możliwość jej łączenia w spójne układy o rozmaitej elastyczności. Świat logistyki sprzętowej jest różnorodny a nie monolityczny, dlatego najważniejszą rzeczą dla inwestora jest umiejętność poruszania się w nim i łączenia tego, co innowacyjne dla realizacji najbardziej ekonomicznych procesów. 

Odwiedzając tegoroczny In4Log Industry można będzie zapoznać się z różnorodnymi rozwiązaniami, które zaprezentowane w praktyce pozwolą uzyskać cenną wiedzę na temat łączenia poszczególnych elementów statycznych i automatycznych w procesach logistycznych. W realizacji projektu In4Log Industry 2017 zobaczymy partnerów technologicznych, którzy są najlepszymi praktykami na rynku,
a wśród nich m.in.: AG Consult, Logis, Still, Promag, Logisystem, Mecalux, Troax, Tagatic, Elmar czy Camso.

Targi Modernlog odbywają się w towarzystwie największych targów przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej ITM Polska 2017.