Jak co roku w październiku organizowane jest, cieszące się ogromnym uznaniem wśród szefów UR, prestiżowe multibranżowe XI Forum Służb Utrzymania Ruchu, które odbędzie się w dniach 3-5 października 2017 roku.

Podczas Forum dogłębnej analizie i dyskusji poddane zostaną tematy związane z aktualnymi Trendami w obszarze utrzymania ruchu, ewolucją modelu optymalnego utrzymania ruchu i strategiami zarządzania, optymalizacją systemów, procesów, kosztów i rozwiązań technicznych.

Obecne kierunki to nadal efektywność i niezawodność, a coraz większego znaczenia nabiera automatyzacja. W kontekście wymagań nowoczesnego przemysłu przyszłość to Predictive Maintenance 4.0. Podkreśla się, jak ważne jest umiejętne wykorzystanie technologii i przetwarzania danych oraz integracja różnych źródeł danych do monitorowania działań operacyjnych w czasie rzeczywistym, a co za tym idzie prognozowanie przy użyciu odpowiednich narzędzi analitycznych.

W trakcie Forum, będzie możliwość zobaczyć na żywo podczas „SUR Session” funkcjonowanie utrzymania ruchu oraz produkcji w zakładzie produkcyjnym Pilkington Automotive w Chmielowie. Wizyta poprzedzona jest merytoryczną prelekcją, a kończy się dyskusją

Spotkanie uzupełnią wyjątkowe wieczory z grami integracyjnymi, które pozwolą uczestnikom szybko i miło poznać się ze sobą, by w doborowym gronie wymieniać doświadczenia i nawiązywać nowe kontakty.

Forum należy do najbardziej prestiżowych spotkań tego typu w Polsce. W latach 2007-2016 podczas corocznego Forum SUR MOVIDA miała przyjemność gościć ponad 470 osób zarządzających utrzymaniem ruchu z ponad 280 firm. Omówione zostało ponad 180 studiów przypadków. Zadowoleni klienci odpowiadający za politykę utrzymania ruchu w firmach – szefowie działów utrzymania ruchu – wypowiadają się bardzo pozytywnie o tych spotkaniach i bardzo często podkreślają ich praktyczny charakter, a po wdrożeniu usprawnień wracają na konferencje MOVIDA, by podzielić się doświadczeniem i zaczerpnąć nowych inspiracji.