Nowy pakiet kompensuje niepożądane kołysanie i zapobiega rotacji ładunku

B&R wprowadza nową funkcję dla sterowania dźwigami – komponent mapp Crane. Suwnice, które przenoszą podwieszane ładunki mogą być szczególnie narażone na rotacje wokół osi pionowej. Niepoprawna instalacja może spowodować niekontrolowane drgania. Dzięki komponentowi mapp niepożadane kołysanie ładunku zostanie skompensowane.

Szybkie i bezpieczne przenoszenie ładunków

Jeżeli wymagane jest ustawienie ładunku pod odpowiednim kątem, możliwe jest również wykonanie operacji kontrolowanej rotacji. Korzystając jednocześnie zarówno z kontroli kołysania jak i drgań obrotowych, ładunki można przenieść na wskazane miejsce z maksymalną prędkością i precyzją.

Automatyczna korekta ścieżki

mapp Crane oferuje również automatyczną korektę ścieżki, która dostosowuje profil ruchu do pozycji końcowej ładunku. Jest to niezwykłe wyzwanie biorąc pod uwagę planowanie ścieżki, ponieważ obliczenia muszą uwzględniać dynamikę drgań systemu i granice osi.