Zapraszamy na IV edycję Ogólnopolskiego Forum "Bezpieczna Maszyna", które odbędzie się 21 listopada 2017 r. w Gdańsku.

Organizatorzy: Astat Sp. z o.o., Elokon Polska Sp. z o.o., Panasonic Electric Works Polska Sp. z o.o.
Patronat honorowy: Państwowa Inspekcja Pracy
Patronat naukowy: Politechnika Gdańska

ZAKRES TEMATYCZNY:
I sesja: Zasady kształtowania bezpieczeństwa przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn

    Europejska i polska koncepcja kształtowania bezpieczeństwa maszyn
    Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu Nadzoru Rynku maszyn
    Inspekcja pracy w zakładach pracy
    Ocena ryzyka jako narzędzie inżynierskie przy projektowaniu i eksploatacji maszyn
    Zagrożenia i techniczne środki ochronne w miejscach wyjścia i wejścia produktu do strefy wygrodzonej w systemach transportu ciągłego
    Dyskusja: Problemy interpretacyjne wymagań prawnych adresowanych do producentów i użytkowników maszyn

II sesja: Techniczne środki bezpieczeństwa – zasady doboru i eksploatacji

    Bezpieczeństwo w układach sterowania maszyn
    Techniczne środki bezpieczeństwa przy projektowaniu i eksploatacji maszyn
    Metody zabezpieczania stref niebezpiecznych i ruchomych części maszyn
    Dyskusja: Co to znaczy (nie)bezpieczna maszyna?
    Podsumowanie i zakończenie Forum

Zapewniamy:

    Materiały szkoleniowe
    Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
    Catering w przerwach szkolenia

Koszt uczestnictwa: 110 zł brutto (w tym 23% VAT) od osoby

Termin i lokalizacja:
21.11.2017 r., g. 9:30 - 16:00, Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Laboratorium LINTE^2
ul. Sobieskiego 5, 80-980 Gdańsk

Patronat medialny:
Atest, Służby Utrzymania Ruchu, Utrzymanie Ruchu, Elektro Systemy, Automatyka Miesięcznik Branżowy, Automatyka Podzespoły Aplikacje APA