Sprostanie założeniom koncepcji Fabryka 4.0, szczególnie w przypadku monitorowania i diagnostyki maszyn, urządzeń oraz procesów, staje się bardzo realne, m.in. dzięki coraz częściej pojawiającym się czujnikom zintegrowanym i inteligentnym.

Czujnik lub inaczej przetwornik pomiarowy sam w sobie ma za zadanie przetworzenie mierzonej wielkości fizycznej na wielkość elektryczną. Jeśli przetwornik pomiarowy posiada układ elektroniczny mający zdolności kondycjonowania i wstępnego przetwarzana sygnałów elektrycznych oraz wysyłania ich poprzez określony interfejs komunikacyjny na zewnątrz czujnika, wtedy możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z tzw. czujnikiem zintegrowanym.