W każdej firmie produkcyjnej maszyny pracujące w zakładzie powinny przynosić zyski przedsiębiorstwu w całym okresie ich użytkowania.

Często Utrzymanie Ruchu kojarzone jest z kosztem. Natomiast „dobre” Utrzymanie Ruchu zawsze podnosi wydajność produkcji, a więc jest zyskiem. Z drugiej strony, „słabe” Utrzymanie Ruchu obniża wydajność produkcji i generuje „utratę wpływów”. Tak więc „utrata wpływów” ma zawsze bezpośredni związek z obszarem kosztów Utrzymania Ruchu.

Podczas styczniowego spotkania MEDIA TECHNICZNE W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM w jednej z prelekcji zostanie wyjaśnione ekonomiczne znaczenie utrzymania ruchu.

Robert Taborski, Dyrektor Techniczny lidera branży przekąsek w Polsce przedstawi receptę na organizację „dobrego” Utrzymania Ruchu. W programie wystąpienia:
•    dobre utrzymanie ruchu – korelacja z optymalnym wykorzystaniem mediów technicznych
•    ocena prawidłowości funkcjonowania
•    jak to, co uznawane jest za koszt postrzegać w kategorii zysku
•    optymalizacja kosztowa UR