W dniach 22-24 maja 2018 r. w Olsztynie odbędzie się III edycja FORUM JAKOŚĆ DOSTAWCÓW.

W programie spotkania m.in.:

•    OPTYMALIZACJA PROCESÓW zarządzania jakością i rozwojem dostawców
•    WYBÓR, ZATWIERDZANIE, OCENA I ROZWÓJ DOSTAWCÓW SUROWCÓW I USŁUG praktyczne
•    SYSTEMY ZARZĄDZANIA I ROZWOJU DOSTAWCÓW
•    PROAKTYWNE zarządzanie jakością dostawców – najnowsze rozwiązania
•    ZARZĄDZANIE RYZYKIEM w kontekście NOWYCH WYMAGAŃ ISO 9001 I IATF 16949
•    KULTURA ORGANIZACYJNA w przełożeniu na skuteczność rozwoju dostawców
•    SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT - audyty vs proaktywne podejście do dostawcy, umowy jakościowe, trudności we współpracy
•    ROLA DOSTAWCY W PROCESIE PROJEKTOWANIA NOWEGO WYROBU
•    TECHNIKI I NARZĘDZIA zapewniające jakość procesów i produktów dostawców
•    metody ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Temat PROAKTYWNEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOSTAWCÓW wciąż jest w fazie rozwoju, a budowanie silnych relacji z kluczowymi dostawcami stwarza możliwości poprawienia ogólnej jakości produktu i lepszej wydajności.
Prelekcje merytoryczne zostaną poparte konkretnymi przykładami skutecznych narzędzi zapewnienia jakości dostawców podczas zwiedzania linii produkcyjnych zakładu Michelin Polska S.A.