Zbliża się V edycja Ogólnopolskiego Forum "Bezpieczna Maszyna".

Organizatorzy: ELOKON, Panasonic, ASTAT

Problematyka:
    Europejska koncepcja bezpieczeństwa maszyn.
    Dyrektywy europejskie i polskie rozporządzenia dotyczące koncepcji bezpieczeństwa maszyn.
    Wymagania minimalne dot. konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń.
    Problemy przy ocenie i dostosowaniu "starych maszyn" do wymagań minimalnych.
    Praktyczne aspekty bezpieczeństwa układów sterowania maszyn, z uwzględnieniem relacji pomiędzy poziomami ryzyka na maszynie, a wymaganiami stawianymi układom sterowania.

Forum adresowane jest do:
    projektantów, producentów
    dostawców i użytkowników maszyn
    pracodawców i osób odpowiedzialnych za kształtowanie bezpiecznych warunków pracy
    służb bezpieczeństwa i utrzymania ruchu
    inspekcji bhp

Program Forum:
    08:00-08:30    30 min    Rejestracja uczestników / Konsultacje przy stanowiskach tematycznych
    08:30-08:45    15 min    Przywitanie uczestników i otwarcie V edycji Ogólnopolskiego Forum Bezpieczna Maszyna

I sesja: Zasady kształtowania bezpieczeństwa przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn
    08:45-09:15    30 min    Europejska i polska koncepcja kształtowania bezpieczeństwa maszyn - mgr inż. Andrzej Oleśkiewicz, Elokon Polska Sp. z o.o.
    09:15-09:45    30 min    Kontrole maszyn w ramach nadzoru rynku - Nadinspektor PIP Włodzimierz Łabanowski
    09:45-10:15    30 min    Wymagania formalne i techniczne przy realizacji inwestycji budowy linii produkcyjnych, relokacji maszyn, tworzeniu maszyn zespolonych, modernizacjach oraz w procesach automatyzacji produkcji - część I - mgr inż. Tomasz Otrębski, Elokon Polska Sp. z o.o.
    10:15-11:00    45 min    Przerwa kawowa / Konsultacje przy stanowiskach tematycznych
    11:00-11:30    30 min    Ocena ryzyka jako narzędzie inżynierskie przy projektowaniu i eksploatacji maszyn - mgr inż. Andrzej Oleśkiewicz, Elokon Polska Sp. z o.o.
    11:30-12:00    30 min    Wymagania formalne i techniczne przy realizacji inwestycji budowy linii produkcyjnych, relokacji maszyn, tworzeniu maszyn zespolonych, modernizacjach oraz w procesach automatyzacji produkcji - część II - mgr inż. Tomasz Otrębski, Elokon Polska Sp. z o.o.
    12:00-12:30    30 min    Dyskusja: Problemy interpretacyjne wymagań prawnych adresowanych do producentów i użytkowników maszyn

II sesja: Techniczne środki bezpieczeństwa – zasady doboru i eksploatacji
    12:30-13:00    30 min    Metody zabezpieczania stref niebezpiecznych i ruchomych części maszyn - mgr Paweł Kędzierski, Astat Sp. z o.o
    13:00-13:30    30 min    Techniczne środki bezpieczeństwa przy projektowaniu i eksploatacji maszyn - mgr inż. Piotr Sodulski, Panasonic Electric Works Polska Sp. z o.o.
    13:30-14:15    45 min    Przerwa kawowa / Konsultacje przy stanowiskach tematycznych
    14:15-14:45    30 min    Zastosowanie sygnalizatorów optycznych i dźwiękowych w bezpieczeństwie maszyn - mgr inż. Michał Nowak, Astat Sp. z o.o
    14:45-15:25    40 min    Case studies: Wymagania bezpieczeństwa pieców przemysłowych – teoria a praktyka. - mgr inż. Krzysztof Ujczak, Elokon Polska Sp. z o.o.
    15:25-16:00    35 min    Dyskusja: Co to znaczy (nie)bezpieczna maszyna? – Podsumowanie i zakończenie Forum

Zapewniamy:
    Materiały szkoleniowe
    Catering w przerwach szkolenia
    Imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Koszt:
    123 zł brutto/ os. - płatne przelewem na konto bankowe firmy ASTAT sp. z o.o.

Termin i lokalizacja:
17.04.2018 r., g. 8:30 - 16:00, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna: ul. Miłocińska 46, 35-232 Rzeszów (Sala A1)