Utrzymanie Ruchu wydanie nr 2/2014
Utrzymanie Ruchu wydanie nr 2/2014

Świat termowizji – temat wydania. W numerze: kamery termograficzne w służbie utrzymania ruchu, przenośne mierniki gazów, systemy wizyjne w przemyśle, elementy i układy bezpieczeństwa w szafach sterowniczych oraz uszczelnienia w instalacjach przemysłowych. Radzimy, jak stosować prowadnice liniowe, jaką odzież ochronną stosować w przestrzeni zagrożonej wybuchem oraz przedstawiamy regulacje prawne wprowadzania maszyn do obrotu.

Rynek

Aktualności

Diagnostyka

Kamery termograficzne w służbie utrzymania ruchu

By badania termograficzne mogły stać się częścią strategii utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie, należy zaopatrzyć się w odpowiednio wyposażone kamery. W artykule przedstawiono rynkowe propozycje tych urządzeń dostępnych w Polsce i dedykowanych dla służb utrzymania ruchu. Zwrócono również uwagę na wybrane aspekty pomocne przy wyborze odpowiedniego sprzętu.

Przenośne mierniki gazów. Jak dopasować urządzenie do potrzeb?

W wielu gałęziach przemysłu oraz przy wykonywaniu pewnych zawodów lub czynności spotykamy się z koniecznością monitorowania lub analizowania składu atmosfery. Informacje te są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz do oceny poprawności działania urządzeń i systemów lub kontroli szczelności instalacji gazowych. Pojawia się wtedy kwestia doboru odpowiednich narzędzi kontroli. Do wyboru mamy stacjonarne systemy wykrywania i pomiaru gazów, jednak ich zastosowanie nie zawsze w pełni spełnia nasze wymagania oraz często bywa nieuzasadnione ekonomicznie. Drugą możliwością jest wybór urządzeń mobilnych. Na nich skupimy się w niniejszym artykule.

Mechanika

Precyzja ruchu. Prowadnice liniowe – rozwiązania, zastosowanie, technologie

W dobie gwałtownego rozwoju automatyki i robotyki precyzja wykonanych przez zrobotyzowane urządzenia produkcyjne ruchów staje się jedną z zasadniczych kwestii. Jednym z elementów systemu produkcji pozwalających osiągnąć ten cel są prowadnice liniowe. Właściwie utrzymane, charakteryzują się długą żywotnością i niemal niezmienną precyzją aż do końca okresu użytkowania. Są zatem ważnym punktem nie tylko od strony technicznej, ale także ekonomicznej procesu produkcyjnego. Oczywiste jest zatem, że służby utrzymania ruchu powinny poświęcać prowadnicom i ich konserwacji wiele uwagi.

O co toczy się ta gra? Oprawy łożysk – propozycje rynkowe

Odpowiedź na tytułowe pytanie jest prosta i oczywista: o sprawne i niezakłócone działanie wielu elementów procesu produkcyjnego. Skupmy swoją uwagę na tych detalach, z którymi związany jest ruch obrotowy. Ich istotną częścią składową są łożyska osadzone w oprawach. Właśnie oprawom, ich zastosowaniu, a także nowościom rynkowym przyjrzymy się w tym artykule.

Napędy

Rynek usług serwisu pasów

Rozwój przemysł wymusza postęp w zakresie budowy maszyn oraz wymagań dotyczących warunków ich pracy. Spełnienie tych potrzeb wpływa z kolei na rozwój służb serwisowych. Często to właśnie te wyspecjalizowane w wąskim zakresie przedsiębiorstwa świadczące usługi serwisowe są w stanie, jako jedyne, nadążyć za kroczącym postępem zawiłych wymagań pracy urządzeń. Z czysto ekonomicznego punktu widzenia popyt kształtuje zatem powstający rynek usług i zakres ich działalności.

Uwagi na temat rozruchu silnika indukcyjnego – cz. II

Indukcyjne klatkowe silniki trójfazowe prądu zmiennego stanowią jedną z głównych grup odbiorników elektrycznych na świecie. Ich popularność wynika z łatwości eksploatacji oraz możliwości skutecznej regulacji prędkości obrotowej przy użyciu przekształtników częstotliwości.

Automatyka

Produkcja widziana okiem kamery. Systemy wizyjne w przemyśle

Od kilku lat obserwujemy wzrost częstotliwości stosowania automatycznej kontroli jakości na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. W dużej mierze jest to spowodowane zwiększonymi wymogami jakościowymi odbiorców końcowych produktów, dążeniem do skracania czasu produkcji oraz chęcią obniżenia kosztów obsługi reklamacji.

Zatrzymywanie awaryjne maszyn. Cz. II. Wymagania przepisów

Stosowanie i działanie funkcji zatrzymania awaryjnego maszyny, będącej powszechnie spotykanym w maszynach środkiem bezpieczeństwa ograniczającym ryzyko wypadkowe i jednocześnie pozwalającym na zmniejszenie szkód materialnych w przypadku defektu, jest uregulowane w przepisach prawa. Zastosowanie tych wymagań zapewnia powszechność wykorzystywania funkcji zatrzymania awaryjnego w maszynach, jednoznaczność oczekiwań dotyczących sposobu jej działania w różnych rodzajach maszyn oraz łatwość jej aktywacji w sytuacjach zagrożenia, co może być przeprowadzone przez wszystkie osoby obecne w miejscu zagrożenia, a nie tylko przez przeszkolonych operatorów.

Interfejsy przekaźnikowe do wszystkich standardowych zastosowań – łączenie w usystematyzowany sposób

Niewiele przemysłowych komponentów jest tak wszechstronnych i często stosowanych jak przekaźniki elektromechaniczne. Niezależnie od tego, jakie jest ich zadanie łączeniowe i w jakiej gałęzi przemysłu mają one pracować – prawidłowy dobór przekaźnika warunkuje jego niezawodne działanie w całym okresie eksploatacji. Z dostępnej na rynku szerokiej oferty podzespołów warto wybrać jednak ten, który sprawdzi się zarówno przy montażu, jak też w czasie pracy.

Hydraulika i pneumatyka

Słów kilka o serwonapędach hydraulicznych

Nieco starsi inżynierowie i technicy mechanicy pamiętają obrabiarki-kopiarki, w których kształt obrabianego przedmiotu był odzwierciedleniem zastosowanego wzornika. Z uwagi na duże siły skrawania nie można było w nich realizować bezpośredniego mechanicznego prowadzenia narzędzia od wzornika (takiego, jakie stosowane jest podczas dorabiania kluczy), stąd stosowano w nich typowe serwomechanizmy jako wzmacniacze siły. Współczesne serwonapędy hydrauliczne co do zasady działania nie zmieniły się w części hydraulicznej. Nadal składają się z serwozaworu (lub jego odpowiednika), siłownika i zasilacza hydraulicznego. Zupełnie inaczej rozwiązano sposób wprowadzania wartości zadanej i realizacji sprzężenia zwrotnego.

Ciekawe uwagi dotyczące efektywnych energetycznie instalacji sprężonego powietrza

Specjalnie dla Czytelników „Utrzymania Ruchu” Wojciech Halkiewicz przedstawia najciekawsze informacje oraz case studies dotyczące doboru systemów rurociągów z magazynu „Compressed Air Best Practices” – www.airbestpractices.com. Zapraszamy do lektury!

Uszczelnienia w instalacjach przemysłowych – cz. II

Uszczelnienia, traktowane jako najsłabszy element instalacji i z definicji podlegające najczęstszym wymianom, mają bezpośredni wpływ na koszty związane z wyciekami spowodowanymi nieszczelnościami w miejscach łączeń rur i przewodów.

Bezpieczeństwo

Elementy i układy bezpieczeństwa w szafach sterowniczych

Mimo że w dobie informatyzacji do sterowania zespołem urządzeń i całymi liniami produkcyjnymi wykorzystuje się komputery, to jednak nadal szerokie zastosowanie mają tradycyjne, analogowe szafy sterownicze. Wynika to nie tylko z już istniejących systemów sprawowania nadzoru i zabezpieczeń urządzeń produkcyjnych, stopniowo rozbudowywanych, ale także z faktu szeregu zalet takich rozwiązań. Główną zaletą funkcjonalną stosowania szaf sterowniczych jest centralizacja wszystkich przyłączy energii elektrycznej zasilających urządzenia zakładu w jednym miejscu. Wpływa to na oszczędności ekonomiczne związane z ograniczeniem do minimum okablowania elektrycznego, prowadzącego np. do urządzeń produkcyjnych.

Praca w przestrzeni zagrożonej wybuchem. Jaką odzież ochronną stosować? Cz. I

Statystyki pokazują, że w zakładach przemysłowych na całym świecie każdego dnia dochodzi do wybuchów, które skutkują poważnymi stratami materialnymi, a nawet prowadzą do ofiar wśród ludzi (1). W potocznym rozumieniu wybuch to gwałtowne wydzielenie w jednym miejscu dużych ilości energii, któremu towarzyszy nagły wzrost temperatury i ciśnienia oraz powstanie fali uderzeniowej.

Wprowadzanie maszyn do obrotu. Regulacje prawne

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, obowiązująca we wszystkich krajach unijnych od 29 grudnia 2009 roku, została wprowadzona do naszego prawodawstwa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228). W jaki sposób dyrektywa określa zasady wprowadzania do obrotu maszyn dla przemysłu? Czym różni się pojęcie maszyny w wąskim i szerokim znaczeniu?

Maszyny wewnętrznie bezpieczne. Ogólne zasady ich konstrukcji – cz. II

Rozwiązania konstrukcyjne maszyn wewnętrznie bezpiecznych zależą od konieczności technologicznych: wielkości konstrukcji, specyfiki narzędzi, właściwości materiałów, środowiska związanego z pracą w halach, na wolnej przestrzeni, pod ziemią, pod wodą, w powietrzu itd. Można jednak wyodrębnić dla wszystkich maszyn, jak też stanowisk pracy z ich udziałem cechy wspólne, które należy uwzględniać przy ich projektowaniu, aby uczynić je w najwyższym możliwym stopniu wewnętrznie bezpiecznymi.

Wentylacja to podstawa

Projektując system wentylacji i klimatyzacji, weźmy pod uwagę specyfikę danego zakładu produkcyjnego, ale też ograniczenia związane z kubaturą obiektu. Oprócz układu ogólnego niezbędny będzie również system strefowy lub stanowiskowy, który pozwoli na uzyskanie odpowiednich parametrów powietrza w miejscu przebywania pracowników.

Zarządzanie

Problemy w klasycznej siódemce instrumentarium jakości. Narzędzia przyczynowo-skutkowe do identyfikacji i analizy ich przyczyn

Dynamicznie zmieniające się otoczenie, w którym funkcjonują dziś przedsiębiorstwa, wpływa na konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, szczególnie w kontekście niespodziewanych trudności. Stąd też ważne jest poszukiwanie metod, narzędzi i technik pozwalających na zidentyfikowanie przyczyn problemu (zarówno realnego, jak i potencjalnego).

Teoria ograniczeń w utrzymaniu ruchu

Stracona godzina pracy niektórych urządzeń to stracona godzina pracy całego zakładu, a zaoszczędzona godzina pracy innych urządzeń to złudzenie. Wytypowanie zatem zarówno jednych, jak i drugich maszyn produkcji staje się głównym generatorem kosztów związanych z awaryjnymi przestojami w procesach produkcyjnych oraz podstawą organizacji produkcji i dozoru.

Oleje i smary

Jednoprzewodowy system centralnego smarowania

Jednoprzewodowy system centralnego smarowania jest systemem zasilanym z pompy (zazwyczaj zębatej) o jednym wylocie. Tłoczki dozowników podczas cyklu pracy przemieszczają się pod wpływem ciśnienia środka smarnego, natomiast powrót do położenia wyjściowego odbywa się na skutek działania sprężyny.

Monitoring eksploatacji środków smarnych

Szacuje się, że ponad 70% awarii maszyn i urządzeń w procesach produkcyjnych jest pośrednio lub wprost spowodowanych problemami ze smarowaniem. Istnieje także powszechna zgoda co do tego, że zapobieganie awariom jest znacznie tańsze niż ich usuwanie. Dlaczego więc w naszych fabrykach tak mało uwagi poświęca się prewencji przedawaryjnej?

Wydarzenia

Indie krajem partnerskim ITM Polska

Zainteresowanie najnowszymi produktami i technologiami dla przemysłu utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. Widoczne było to m.in. podczas ubiegłorocznych targów ITM Polska – ekspozycję blisko 1000 wystawców i reprezentowanych firm odwiedziło 16 017 zwiedzających. Prognozy na rok 2014 są jeszcze lepsze, dlatego warto zajrzeć na czerwcowe targi przemysłowe, by sprawdzić najnowsze trendy oraz produkty.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij