Utrzymanie Ruchu wydanie nr 2/2015
Utrzymanie Ruchu wydanie nr 2/2015

Temat wydania: czyszczenie suchym lodem.
W numerze: techniki i zasady programowania napędów, błędy pomiarów termowizyjnych, metody oceny stopnia zużycia środków smarnych.
Polecamy: specjalizowane metody diagnozowania łożysk tocznych, Problemy wdrażania LM w procesie utrzymania maszyn, dynamika układów hydraulicznych.

Rynek

Aktualności

Maszyny i urządzenia

Zimny jak lód i suchy jak... lód

Dwutlenek węgla w stanie stałym. Suchy lód. Kojarzy się nam raczej z występami cyrkowych i kabaretowych magików czy z koncertami niektórych zespołów rockowych. Zamglenie i nastrój tajemniczości. Jednak te atrybuty pozostawmy estradzie, a zajmijmy się raczej czymś tak prozaicznym, choć również nieco owianym mgłą, jak zastosowanie suchego lodu w procesie czyszczenia w przemyśle. Stosuje się go na dużą skalę przede wszystkim w chłodnictwie. Od pewnego jednak czasu jest coraz częściej używany do czyszczenia urządzeń i instalacji przemysłowych.

Skrawanie czasu, kosztów i materiałów... Optymalizacja produkcji dzięki obrabiarkom sterowanym numerycznie

Dynamicznie rozwijający się rynek obróbki skrawaniem ma podłoże ekonomiczne. Produkcja seryjna z użyciem maszyny CNC jest tańsza, szybsza, dokładniejsza i bardziej efektywna. Dodatkowy aspekt to bezpieczeństwo pracowników, które znacznie wzrasta w przypadku wykorzystywania zdalnie programowanych urządzeń o zamkniętej przestrzeni wytwarzania. Dlatego też popyt na nowoczesne obrabiarki stale rośnie, deklasując alternatywne technologie wytwarzania.

Napędy

Zatrzymanie kontrolowane układu napędowego - cz. I

Artykuł omawia podstawowe metody zatrzymania układu napędowego z silnikiem indukcyjnym prądu przemiennego będącego obecnie najczęściej stosowaną maszyną elektryczną.

Techniki i zasady programowania napędów

Napędy elektryczne maszyn i linii technologicznych zyskały ugruntowaną pozycję w licznych gałęziach nowoczesnego przemysłu. Spośród wielu zalet (m.in.: niskich kosztów, wysokiej niezawodności oraz sprawności, prostoty montażu, łatwości zasilania) istotna jest możliwość swobodnej konfi guracji ich parametrów pracy. Coraz częściej można też spotkać elektryczne napędy liniowe, które stanowią konkurencję w odniesieniu do jednostek pneumatycznych i hydraulicznych. W artykule przedstawiono przegląd podstawowych technik programowania napędów elektrycznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na grupę napędów prądu przemiennego sterowanych przy użyciu przetwornic częstotliwości.

Diagnostyka

Błędy pomiarów termowizyjnych. Praktyczne przykłady obliczeniowe

Użytkownicy systemów termowizyjnych często zadają nam pytanie: jak w praktyce obliczyć błędy pomiaru termowizyjnego dla konkretnej sytuacji pomiarowej. Przyjrzyjmy się dwóm praktycznym przykładom ilustrującym możliwości wykorzystania wyników symulacji błędów pomiaru temperatury podanych w naszej monografii.

Specjalizowane metody diagnozowania łożysk tocznych – cz. I

Łożyska toczne są bardzo ważnym i zarazem najczęściej stosowanym podzespołem w różnych maszynach i urządzeniach mechanicznych, w związku z tym powinny być przedmiotem szczególnej uwagi służb utrzymania ruchu. Jednak detekcja uszkodzeń łożysk wynikających z naturalnych procesów zużycia i zmęczenia materiału wymaga stosowania różnych metod diagnostycznych.

Hydraulika i pneumatyka

Laboratoryjne stanowisko diagnostyczne układów hydrauliki siłowej

W artykule zostanie przedstawione stanowisko diagnostyczne do badania i testowania zespołów hydrauliki siłowej zaprojektowane jako uniwersalne stanowisko laboratoryjne, umożliwiające konfigurowanie złożonych układów hydraulicznych.

Sterowanie nadrzędne sprężarkami

Wiele zakładów mających sprężarkownie zasila je układami wielosprężarkowymi. Ich użytkownicy są przekonani, że dzięki temu systemy te pracują znacznie lepiej. Wielu z nich nie wie jednak, jakie konkretne skutki niesie to za sobą w kontekście łącznych kosztów posiadania systemu sprężonego powietrza.

Dynamika układów hydraulicznych

Napędy i sterowanie hydrauliczne są powszechnie stosowane w maszynach i urządzeniach, przez co mogłoby się wydawać, że nie ma w ich działaniu niczego zaskakującego. To jednak pozory, ponieważ układy hydrauliczne nie pracują wyłącznie w warunkach stanu ustalonego. Niestety (lub „stety”) nie sposób uniknąć w funkcjonowaniu jakiegokolwiek układu stanów przejściowych, trzeba przecież te układy co najmniej włączyć i wyłączyć, nie mówiąc o ewentualnej zmianie parametrów pracy, obciążeniach lub innych nastaw. Ponadto na układy mogą oddziaływać zakłócenia zmienne w czasie. Dlatego warto wiedzieć, co się dzieje z układami hydraulicznymi w stanach przejściowych.

Automatyka

Sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym. Monitorowanie jakości produkcji i sterowania za pomocą systemów wizyjnych

Czasopisma branżowe szeroko opisują zalety kamer przemysłowych, w tym także kamer termowizyjnych, jako narzędzi diagnostycznych służących do bardziej efektywnego utrzymania ruchu. Szybko rosnąca jakość kamer i malejące ceny powinny skłaniać także do ich stosowania jako składnika procesu produkcji, którego zadaniem jest bieżące monitorowanie jakości produkcji i reagowanie w sytuacjach, gdy jakość ta ulega pogorszeniu, czyli sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym.

Szafy sterownicze. Innowacyjność i elastyczność w zakresie temperatury

Oferta dostępnych na naszym rynku szaf sterowniczych jest bardzo bogata. Aby znaleźć się dziś w czołówce producentów, nie wystarczy spełniać wymagań funkcjonalnych czy standardów technicznych. Trzeba się wyróżnić i odpowiedzieć na specyficzne potrzeby użytkowników.

Lokalizacja w czasie rzeczywistym. Funkcjonalność i technologie identyfikacji w pomieszczeniach zamkniętych

Lokalizacja obiektów w czasie rzeczywistym to proces, w którym na podstawie sygnałów odbieranych z otoczenia możemy ustalić, gdzie w określonej przestrzeni znajduje się interesujący nas obiekt. Powszechnie znanym przykładem takiego systemu jest GPS, który praktycznie nie ma konkurencji w otwartej przestrzeni, ale trzeba mieć świadomość, że jego przydatność w zamkniętych pomieszczeniach jest bardzo ograniczona, a często wewnątrz budynków system jest po prostu niedostępny. Właśnie w takich przypadkach niezbędne staje się uruchamianie systemów dodatkowych, działających w oparciu o różne rozwiązania techniczne i oferujące zróżnicowane funkcjonalności.

Bezpieczeństwo

Środki redukcji ryzyka przy projektowaniu i eksploatacji maszyn. Odgradzanie i dystansowanie osób od elementów niebezpiecznych

Dostęp osób do stref niebezpiecznych wynika z koniecznych, przewidywalnych lub nieoczekiwanych interwencji. Rozwiązania konstrukcyjne powinny, w najwyższym możliwym stopniu, jednocześnie redukować zagrożenia, czyli poziom energii niszczących, oraz ekspozycję na nie osób przez ograniczenie możliwości i potrzeb interwencji operatorów w strefach niebezpiecznych. Gra o bezpieczeństwo obsługi maszyn sprowadza się zatem do realizacji prostego postulatu „pokojowego współżycia ludzi i zagrożeń”.

Bezpieczne użytkowanie szczelnej, barierowej odzieży ochronnej

Ochrona przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi i wodą wymaga stosowania odzieży ochronnej wykonanej z materiałów barierowych, powleczonych tworzywami syntetycznymi charakteryzujących się szczelnością w stosunku do czynników szkodliwych, ale często również brakiem lub niską przepuszczalnością pary wodnej. Powinna ona spełniać wymagania przedstawione w Dyrektywie 89/686/EWG dotyczącej środków ochrony indywidualnej [1] (wdrożonej przez [2]) i zgodnie z nią powinna zapewniać odpowiednią ochronę przed zagrożeniami, jak również być zaprojektowana i wykonana zgodnie z zasadami ergonomii.

System LOTO. Sposób na poprawę bezpieczeństwa pracy

Kłódki bezpieczeństwa, blokady zaworów, wyłączniki elektryczne czy rozłączniki elektryczne to tylko niektóre elementy systemu kryjące się pod tajemniczą nazwą LOTO.

Artykuł sponsorowany

Innowacyjny system zabezpieczeń połączeń śrubowych

Grupa Nord-Lock od 1982 roku oferuje swoim klientom unikalny i jeden z najskuteczniejszych systemów zabezpieczeń połączeń śrubowych na świecie. Zastosowana w produktach Nord-Lock metoda działająca w oparciu o zwiększenie napięcia w śrubie w pełni zapobiega odkręcaniu się śrub i nakrętek poddawanym wibracjom i obciążeniom dynamicznym.

Bezpieczeństwo

Drogi komunikacyjne i transportowe w zakładach pracy. Wymagania prawne

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonane i oznakowane, zgodnie z polskimi normami i właściwymi przepisami, drogi komunikacyjne i transportowe, drogi dla pieszych i dojazdy pożarowe oraz utrzymywać je w stanie niestwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Na jakie zatem elementy należy kłaść nacisk, by praca w zakładzie produkcyjnym była bezpieczna?

Oleje i smary

Metody oceny stopnia zużycia środków smarnych

Podczas eksploatowania środków smarnych zmieniają się ich właściwości fi zykochemiczne. Towarzyszące tarciu zużycie materiałów może przyczynić się do nieplanowanych przestojów, awarii czy w najgorszym wypadku nawet zniszczenia maszyn, stąd ważne jest właściwe monitorowanie zmian w kondycji tych środków.

Zarządzanie

Problemy wdrażania Lean Manufacturing w procesie utrzymania maszyn

Kierując się koniecznością utrzymania infrastruktury technicznej w stanie zapewniającym zachowanie ciągłości produkcji, fi rmy decydują się na wdrażanie coraz nowocześniejszych metod zarządzania parkiem maszyn technologicznych. Po efektywnym wdrożeniu fi lozofi i Lean Manufacturing (LM) w sferze produkcji coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na zastosowanie wielu narzędzi z nią związanych w procesach utrzymania ruchu (UR). Takie działania podejmują zwłaszcza duże firmy, które chcą zainwestować we wdrożenie nowych metod ze względu na znaczną liczbę maszyn oraz szeroki zakres prac związanych z ich obsługą techniczną.

Artykuł sponsorowany

ITM Polska 2015 – miernik technologicznego postępu

Najnowsze technologie, produkty i usługi, oferta wystawców z kilkudziesięciu krajów, pokazy na żywo, maszyny w ruchu, konferencje i warsztaty – to wszystko czeka na gości targów ITM Polska, które odbędą się 9-12 czerwca 2015 r. w Poznaniu.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij