Utrzymanie Ruchu wydanie nr 2/2013
Utrzymanie Ruchu wydanie nr 2/2013

Drodzy Czytelnicy! W jaki sposób polska branża automotive osiąga sprawność utrzymania ruchu na najwyższym europejskim poziomie? Okazuje się, że rozwiązania sprawdzające się w tym sektorze można wdrożyć już dziś w większości przedsiębiorstw, w dodatku bez zbędnych kosztów. „Rytm produkcji, puls zakładu” w gliwickim zakładzie General Motors Manufacturing Poland, który pod względem sprawności utrzymania ruchu znajduje się na czołowym miejscu w Europie pośród innych zakładów GM, przybliża nam w rozmowie inż. Jacek Kudła – kierownik Centralnego Utrzymania Ruchu w gliwickiej fabryce. Sprawność działania i walka ze stratami to przecież główne zadania działów utrzymania ruchu we wszystkich zakładach przemysłowych. Walczymy ze stratami spowodowanymi remontami, przestojami..., ale nie tylko. Często ich niedocenianym źródłem bywa też brak „Racjonalnej gospodarki energetycznej w zakładzie przemysłowym”. Również tutaj oszczędności mogą pojawić się po stosunkowo prostych zmianach na poziomie zarządzania. Niekiedy jednak walka ze stratami wymaga użycia zaawansowanego sprzętu. Wszyscy wiemy, że w praktycznie każdej instalacji sprężonego powietrza występują nieszczelności, jednak często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że dzięki dobrze przeprowadzonej „Detekcji nieszczelności systemów sprężonego powietrza” w większości firm poziom tych strat mógłby zostać ograniczony do 10-15%. Za nami pierwsza edycja konferencji „Przyszłość górnictwa: Eksploatacja złóż na dużych głębokościach – utrzymanie ruchu, rozwój technologii i nowe wyzwania dla branży”, organizowanej przez nas wspólnie z AGH. Dwa dni spędzone w Jastrzębiu-Zdroju były okazją do zapoznania się bliżej z osiągnięciami techniki górniczej, nowoczesnymi metodami zarządzania i organizacji pracy. Mocno w pamięć zapadną interesujące wystąpienia oraz warsztaty, połączone ze zjazdami do dwóch kopalni JSW, honorowego patrona całego wydarzenia. W bieżącym numerze kontynuujemy rozpoczęte wtedy tematy. Górnicze bezpieczeństwo, choroby zawodowe czy możliwości „Ograniczenia narażenia górników na pyły” były kwestiami budzącymi duże zainteresowanie. W palecie środków „Indywidualnej ochrony górnika” wciąż przybywa nowości – warto znać aktualne możliwe rozwiązania. Szersze podsumowanie konferencji wraz z fotorelacją znajdą Państwo w aktualnym numerze, ale korzystając z okazji, pragnę jeszcze raz, w imieniu własnym i Organizatorów, podziękować Uczestnikom, Prelegentom, Sponsorom i Partnerom tego wydarzenia – za duże wsparcie, aktywny udział i wszystkie sympatyczne, ciekawe rozmowy. Wszystkich Państwa zapraszam do lektury Anna Pojda

Rynek

Aktualności

Wydarzenia

Jak kształtuje się przyszłość górnictwa? I konferencja kwartalnika „Utrzymanie Ruchu” i AGH

Przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy z branży górniczej spotkali się 13-14 czerwca w Jastrzębiu- Zdroju na konferencji techniczno-produkcyjnej „Przyszłość górnictwa: eksploatacja złóż na dużych głębokościach – utrzymanie ruchu, rozwój technologii i nowe wyzwania dla branży”, organizowanej wspólnie przez „Utrzymanie Ruchu” i Akademię Górniczo-Hutniczą. Oprócz części konferencyjnej na dwudniowe spotkanie złożyły się także rozbudowane warsztaty, przeprowadzone w obiektach Jastrzębskiej Spółki Węglowej – patrona honorowego wydarzenia.

Zarządzanie

Rytm produkcji, puls zakładu. Manufacturing Poland w Gliwicach

Wiele jest recept na dobre zorganizowanie służb odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu – warto w tym względzie brać przykład z najlepszych. Rozwiązania zastosowane w zakładzie General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach postawiły ten zakład pod względem sprawności utrzymania ruchu na czołowym miejscu w Europie pośród innych zakładów GM. Kierownik Centralnego Utrzymania Ruchu w gliwickiej fabryce, inż. Jacek Kudła, w wywiadzie przybliża obraz działalności tego sektora firmy oraz udziela kilku wskazówek praktycznych, możliwych do wdrożenia w każdym zakładzie.

Gospodarka zasobami danych w zarządzaniu eksploatacją i utrzymaniem ruchu. Cz. II

Zgodnie z moją deklaracją przygotowania dla „Utrzymania Ruchu” drugiej części artykułu Gospodarka zasobami danych w zarządzaniu eksploatacją i utrzymaniem ruchu, który ukazał się w poprzednim (1/2013) numerze UR, przedstawiam – w moim odczuciu – kwestie szczegółowe, których z braku miejsca nie omówiłem poprzednio.

Projekt związany z cyklem życia produktu

Zarządzanie cyklem życia produktu to projekt skierowany do klienta, odpowiadający na wspólnie określone cele i wskaźniki dotyczące dostarczonych maszyn i urządzeń (np.: dyspozycyjność urządzeń, zwiększenie produktywności, dostępność i jakość szkoleń itd.).

Diagnostyka

Termografi a w podczerwieni. Skuteczne narzędzie diagnostyki w górnictwie. Cz. II

Diagnostyka termograficzna jest bardzo skutecznym narzędziem utrzymania ruchu. Ma ona na celu kontrolę prawidłowości działania badanego obiektu lub przebiegu procesu, kontrolę prawidłowego przeprowadzenia remontów lub napraw, a także wspomaganie w podjęciu decyzji diagnostycznych, gdy inne metody nie pozwalają na jednoznaczną klasyfikację stanu. W cz. I artykułu zostały przedstawione urządzenia oraz omówione podstawy termograficznej diagnostyki obiektów technicznych i zastosowanie termografii w górnictwie węgla kamiennego.

Bezpieczeństwo

Ograniczenie narażenia górników na pyły

Górnicy mają świadomość, jak ważne dla specyfi ki ich pracy są środki ochrony indywidualnej. Wiedzę tę nabywają m.in. podczas szkoleń. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że najskuteczniejsze działanie masek i półmasek filtrujących zapewnia prawidłowe dopasowanie ich kształtu i rozmiaru do twarzy (głowy) użytkownika.

Artykuł sponsorowany

NITROLL – systemy czyszczenia i centrowania taśm przenośnikowych

Projektanci i producenci przenośników taśmowych często pomijają tak istotne podzespoły, jak urządzenia czyszczące i centrujące taśmy przenośnikowe. Brak tych urządzeń lub stosowanie nieskutecznych podzespołów powoduje znaczną uciążliwość ruchową oraz wzrost kosztów eksploatacji przenośników. Jak ważny problem w eksploatacji urządzeń transportu bliskiego stanowi niedostateczne oczyszczenie taśmy lub konieczność ciągłej korekty położenia zestawów krążnikowych, wiedzą najlepiej osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie ruchu przenośników.

Bezpieczeństwo

Indywidualna ochrona górnika

Statystyki wypadków górniczych pokazują, że w 2012 roku doszło do ponad 2800 zdarzeń wypadkowych, w których zginęło 28 osób. Oczywiście trudno mówić, że każdorazowo miało to związek z niewłaściwym stosowaniem środków ochrony indywidualnej, jednak nie da się ukryć faktu, że to one pozwalają na zmniejszenie urazów wynikających z wypadku, a przede wszystkim wpływają na zmniejszenie uciążliwości pracy w warunkach górniczych.

System wspomagający eksploatację urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zgodnie z PN-EN 60079-17

Norma PN-EN 60079-17 (1) przeznaczona jest dla użytkowników lub jednostek zewnętrznych odpowiedzialnych za eksploatację instalacji i stanowi cenne źródło informacji na temat przeprowadzania kontroli i konserwacji urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Automatyzacja

Wprowadzenie do użytkowania i eksploatacji zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Cz. I. Spełnienie wymagań zasadniczych wynikających z Dyrektywy 2006/42/WE

Zautomatyzowane linie produkcyjne są coraz częściej wprowadzane do użytkowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W sensie konstrukcyjnym linie te są zespołami maszyn zestawionych w pewien ciąg technologiczny, a każda z tych maszyn wykonuje jedną lub co najwyżej kilka elementarnych operacji technologicznych.

Oleje i smary

Charakterystyka zdolności chłodzącej wybranych olejów hartowniczych

Szerokie zastosowanie olejów hartowniczych w praktyce hartowania wynika z ich szczególnej zdolności chłodzenia, która zapewnia zmniejszenie występowania odkształceń i pęknięć hartowniczych chłodzonych w nich przedmiotów.

Smarowanie maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym

Środki smarne dla przemysłu spożywczego stanowią wyraźnie wyodrębnioną grupę, mimo że w węzłach tarcia pełnią podobne funkcje, jak wszystkie inne przemysłowe oleje i smary. Dzieje się tak dlatego, że oprócz zadań technicznych muszą spełnić specyficzne uwarunkowania sanitarne, a także prawne. Dotyczy to oczywiście bezpieczeństwa produkcji żywności, napojów oraz leków.

Napędy i sterowanie

Nowoczesne napędy w automatyce

Przez ostatnie lata w wielu dziedzinach nastąpił znaczący wzrost zastosowania małych silników. Wśród branż wykorzystujących rozwiązania tego rodzaju znajdują się między innymi: automatyka laboratoryjna, półprzewodnikowe urządzenia transportowe, CCTV oraz automatyka przemysłowa.

Artykuł sponsorowany

Optymalizacja źródłem energooszczędności

Doświadczenie dostawców systemów napędowych wykazuje rosnącą świadomość i znaczące zwiększenie potrzeb klientów w zakresie stosowania rozwiązań energooszczędnych. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt wejścia w życie w połowie 2011 r. dyrektywy UE nakazującej producentom silników wykonywanie wyrobów zgodnie z nowymi standardami energooszczędności. Z punktu widzenia użytkownika niezwykle istotne jest kompleksowe podejście do problemu – wykorzystanie właściwości dostępnych rozwiązań technicznych pod kątem elektrycznym i mechanicznym.

Napędy i sterowanie

Wybrane aspekty bezpieczeństwa związane z przeksztaltnikami częstotliwości

Przekształtnik częstotliwości, jako urządzenie elektryczne, jest potencjalnym źródłem porażenia. Stanowi on przyczynę zakłóceń elektromagnetycznych i ma związek ze sterowaniem ruchem maszyny, który to ruch może być znaczącym zagrożeniem. Przekształtniki są zatem istotnym elementem bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych.

Wewnętrzne inwentaryzacje napędów – kluczem do korzyści finansowych

Małym i średnim przedsiębiorstwom wciąż łatwiej podjąć decyzję o remoncie starego silnika (najczęściej przezwojeniu) niż o wymianie na nowy, droższy, ale energooszczędny i o lepszych parametrach. Niestety dzisiejsze trendy z zakresu oszczędzania energii, zmniejszenia emisji CO2, zwiększenia wydajności energetycznej traktowane są jako warunek prawny dla dalszej egzystencji danej firmy, a nie jako inwestycja w ekologię.

Energetyka

Jak wspomagać eksploatację i utrzymanie ruchu systemów energetycznych?

Usprawnieniem w planowaniu i realizacji zadań obiektów oraz systemów energetycznych są coraz częściej różnorakie systemy wspomagające. W poprzednim numerze scharakteryzowano wybrane programy komputerowe, które mogłyby być w tym celu wykorzystane. W działaniu tych narzędzi zaimplementowano wybrane metody komputerowego wspomagania eksploatacji i utrzymania ruchu w warunkach realizacji filozofi i RCM.

Racjonalna gospodarka energetyczna w zakładzie przemysłowym

Odpowiedni system środków motywacyjnych dla załogi zakładu może doprowadzić do sytuacji, w której o minimalizację strat i nieefektywnie użytkowanej energii będą zabiegać sami pracownicy – końcowi operatorzy poszczególnych odcinków produkcyjnych. System zarządzania energią dowodzony przez energy managera może radykalnie zmienić sytuację energetyczną w fi rmie.

Mechanika

Wielkogabarytowe łożyska toczne. Wybrane problemy eksploatacji i ich kształtowanie. Cz. I

Wielkogabarytowe węzły obrotowe są złożonymi układami, poddawanymi skomplikowanym obciążeniom oraz wpływowi środowiska. By lepiej poznać problemy eksploatacji i kształtowania wielkogabarytowych łożysk tocznych, rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych właśnie tej tematyce. W cz. I omówione zostaną cechy łożysk wielkogabarytowych, ich katalogowy dobór oraz mechanizmy zużycia.

Chemia w utrzymaniu ruchu. Kleje, uszczelniacze, rozpuszczalniki, odtłuszczacze

Wiele napraw prowadzonych w ramach utrzymania ruchu nie obejdzie się bez nowoczesnych substancji chemicznych, czyli popularnych klejów i uszczelniaczy. Niektóre preparaty są w stanie zastąpić nawet proces spawania. Warto przyjrzeć się nieco bliżej wybranym substancjom tego typu.

Klej na trudne warunki

Klej Acralock serii SA 1 to najnowszej generacji „metakryl”, przeznaczony do łączenia wszelkich metali – od stali po aluminium.

Maszyny i urządzenia

Monitorowanie eksploatacji dźwignicy – cz. I. Przesłanki dla automatycznego monitorowania stanu dźwignic

Dla prawidłowej eksploatacji dźwignic pożądane jest posiadanie dokładniejszych, bieżących informacji o dotychczasowym przebiegu ich pracy. Możliwości takie stwarzają obecnie rozwinięte już technologicznie i konstrukcyjnie systemy sterowania maszyn oraz systemy informatyczne i pomiarowe.

Niezawodne urządzenia - gwarancją mniejszych kosztów UR

Stosowanie szybkich i solidnych urządzeń zwiększa funkcjonalność parku maszynowego, a to z kolei przekłada się na mniejszą liczbę awarii i zmniejsza koszty działu utrzymania ruchu. Istotne jest zatem, by wybrać rozwiązania, które wyróżniają trwałość i niezawodność.

Hydraulika i pneumatyka

Detekcja nieszczelności systemów sprężonego powietrza

W każdej instalacji sprężonego powietrza występują nieszczelności. Akceptowalnym poziomem jest 10-15% całkowitego zapotrzebowania na powietrze, z reguły wynik ten sięga jednak 30-50%. Nieszczelności, które można usłyszeć, są łatwo wykrywane i można je szybko usunąć. Te poza zasięgiem naszego słuchu istnieją cały czas i bez specjalnych urządzeń do pomiaru nie jesteśmy w stanie ich wykryć. Specyfiką systemów sprężonego powietrza jest „syczenie” i na razie nie stworzono instalacji z odbiornikami, która byłaby w 100% szczelna.

Przewody i kable również mają wymagania

Dobór przewodów i kabli należy przeprowadzić tak, aby były one odpowiednie do mogących wystąpić warunków pracy. Trzeba zatem wziąć pod uwagę napięcie, prąd, ochronę przed porażeniem elektrycznym, pogrupowanie kabli. Nie bez znaczenia jest również wpływ warunków zewnętrznych, np. temperatury otoczenia, obecności wody lub substancji żrących, narażeń mechanicznych, w tym narażeń podczas instalowania, zagrożenia pożarem.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij