Utrzymanie Ruchu wydanie nr 3/2013
Utrzymanie Ruchu wydanie nr 3/2013

Sygnalizatory świetlne i dźwiękowe – temat wydania. Polecamy: pasy napędowe dla branży spożywczej, przekładnie stożkowe, oleje i smary w przemyśle tworzyw sztucznych, oszczędzanie energii w zakładzie przemysłowym, regulacja wydajności układów pompowych przez zmianę prędkości obrotowej oraz odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi w środowisku pracy.

Rynek

Aktualności

Mechanika

Przekładnie stożkowe. Cz. I. Podział, zastosowanie, wytwarzanie

Przekładnie stożkowe należą do niewielkiej grupy części maszyn, w której konstrukcja jest nierozerwalnie związana z technologia wytwarzania. Wiedza o nich nie jest wśród inżynierów zbyt powszechna, nawet wśród inżynierów mechaników. W trakcie studiów wspomina się o przekładniach stożkowych przy nauce rysunku technicznego, sygnalizując ich istnienie i zastosowanie przy nauce technologii, rzadko jednak i tylko na niektórych uczelniach poświecą się im oddzielne zajęcia specjalistyczne. Jeśli już, to są to jednak tylko wykłady, gdyż w tej chwili chyba żadna z politechnik nie posiada obrabiarek do nacinania uzębień stożkowych, by móc prowadzić na nich zajęcia laboratoryjne.

Wielkogabarytowe łożyska toczne. Wybrane problemy eksploatacji i ich kształtowania – cz. II

Wielkogabarytowe węzły obrotowe są złożonymi układami, poddawanymi złożonym obciążeniom oraz wpływowi środowiska. Przy takich układach istnieje wiele czynników powodujących ich degradację. W przypadku typowych łożysk tocznych rozróżnia się cztery podstawowe mechanizmy zużycia w łożysku: zmęczenie materiału, płynięcie plastyczne, adhezję, a także reakcje chemiczne. Mechanizmy te występują jednocześnie w różnych natężeniach, zmieniających się z czasem eksploatacji łożyska.

Artykuł sponsorowany

Alternatywa dla przekładni ślimakowej

Napędy i sterowanie

Żandarmeria szaf sterowniczych

Postępująca w zawrotnym tempie automatyzacja i robotyzacja produkcji wymaga nowych rozwiązań nie tylko w dziedzinie zasadniczych technologii, ale stawia także wysokie wymagania przed służbami utrzymania ruchu. Sojusznikiem tych służb są coraz dokładniejsze i coraz bardziej nasycone elektroniką narzędzia i urządzenia oraz oprzyrządowanie. Systemy sterujące to newralgiczny punkt nowoczesnego procesu produkcyjnego, jego mózg i serce. Są niesłychanie wrażliwe na oddziaływanie czynników zewnętrznych, dlatego też należy im się szczególna ochrona. Zazwyczaj umieszcza się je w szafach i szafkach o solidnej konstrukcji.

Pasy napędowe dla branży spożywczej. Analiza sytuacji w Polsce

Wymagania stawiane maszynom i urządzeniom produkcji spożywczej są szczególnie wysokie. Dotyczą wszystkich elementów oraz zespołów w nich zastosowanych, nie wyłączając również ich napędów.

Regulacja wydajności układów pompowych przez zmianę prędkości obrotowej

Wydawałoby się, że praktycznie zawsze wymiana „tradycyjnego” silnika na nowoczesny silnik energooszczędny powinna niejako automatycznie przynieść oszczędności. Jak to jednak w życiu bywa, każda taka zmiana powinna być przeprowadzona rozważnie i poprzedzona obliczeniami.

Inwentaryzacja instalacji i ciągów mielących. Alternatywa dla nowych inwestycji zwiększających wydajności produkcyjne

Napędy energooszczędne są bardziej wydajne i nie tylko dają wymierną oszczędność energii, lecz również – poprzez możliwość swobodnego sterowania nimi – przekładają się na wydajność procesową ciągów technologicznych.

Oleje i smary

Oleje i smary w przemyśle tworzyw sztucznych

O sukcesie rynkowym producenta wyrobów z tworzyw sztucznych, niezależnie od tego, czy wytwarza podzespoły i części dla przemysłu samochodowego, urządzeń AGD, czy gotowe wyroby dla gospodarstw domowych, decyduje nie tylko sam projekt tych produktów (ze względów użytkowych czy estetycznych), posiadany park maszynowy czy finanse firmy, ale także możliwość maksymalnego, niezakłóconego wykorzystania posiadanego potencjału produkcyjnego – efektywnego utrzymania ruchu.

Energetyka

Efektywna energetycznie produkcja czekolady

Mondelez Polska Production Sp. z o.o. to spółka z grupy Mondelēz International, która w Polsce posiada siedem zakładów produkcyjnych. Trzy z nich, zajmujące się produkcją ciastek i wafli, są zlokalizowane w Jarosławiu, Cieszynie i Płońsku. Kolejne to fabryka gumy do żucia w Skarbimierzu oraz trzy fabryki czekolady w Jankowicach, Bielanach Wrocławskich i Skarbimierzu. Właśnie w tym ostatnim zakładzie w drugiej połowie zeszłego roku audytorzy Schneider Electric przeprowadzili audyt efektywności energetycznej.

Oszczędzanie energii w zakładzie przemysłowym

Ceny energii ciągle rosną, w wielu krajach pojawiają się też problemy z ograniczeniem dostaw. Zaostrzenie rynku energetycznego będzie w coraz większym stopniu wpływało na wyniki działalności i rentowności fi rm. Na szczęście dzięki stosowaniu takich systemów zarządzania przedsiębiorstw, jak Total Quality Management czy Lean Manufacturing w naturalny sposób eliminuje się straty w procesie produkcji, a tym samym poprawia efektywność energetyczną zakładów.

Branża energetyczna pod Szyndzielnią

Tegoroczna edycja największych targów branży energetycznej w Europie Środkowej Energetab 2013 zgromadziła rekordową liczbę wystawców. Zaprezentowali oni najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, aparaty i technologie służące zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania.

Hydraulika i pneumatyka

Energooszczędność sieci sprężonego powietrza w przemyśle spożywczym – cz. I

Sprężone powietrze jest bardzo często postrzegane jako tanie, a nawet darmowe źródło energii. Nic bardziej błędnego. Liczne badania potwierdzają, że przemysł wykorzystuje tylko około 30% produkowanego sprężonego powietrza, reszta jest tracona w wyniku nieszczelności, nieodpowiedniego ciśnienia przygotowanego powietrza, niewłaściwego użycia itp.

Złącza i akcesoria w służbie przewodów hydraulicznych

Układem hydraulicznym jest zespół wzajemnie połączonych części mających za zadanie przekazywanie energii lub sterowanie za pomocą cieczy hydraulicznej pod ciśnieniem w układzie zamkniętym. Jednym z elementów systemu hydraulicznego są przewody hydrauliczne.

Bezpieczeństwo

Serwis systemów detekcji gazów

Systemy detekcji należą do grupy systemów bezpieczeństwa i powinny być objęte odpowiednim nadzorem i opieką, podobnie jak systemy pożarowe (do których zaliczają się m.in. systemy detekcji gazów wybuchowych i inne systemy zabezpieczające przed wybuchem), systemy zapewniające bezpieczeństwo pracy (np. blokady, awaryjne przyciski itp.) czy systemy przeciwwłamaniowe. Łączy je wspólna cecha ochrony ludzi i mienia oraz najczęściej tylko jedna szansa na prawidłowe zadziałanie w krytycznym momencie. Tu nie ma miejsca na replay.

Awaria na linii! Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna w maszynach produkcyjnych

Jak wyglądałyby statystyki dotyczące liczby awarii oraz wadliwych produktów, gdyby nie funkcjonowały systemy sygnalizacyjne? Można by się nad tym zastanawiać, ale zamiast teoretycznych rozważań warto jednak pomyśleć, w jaki sposób uzbroić linie produkcyjna w systemy sygnalizacyjne, zanim dojdzie do niepotrzebnych komplikacji.

Rola i zasady oceny ryzyka przy obsłudze maszyn – cz. I

Współczesna koncepcja kreowania bezpiecznego środowiska pracy opiera się na racjonalizacji (optymalizacji) ryzyka zawodowego. Pozostaje ono jedynym parametrem umożliwiającym kwantyfikowanie poziomu bezpieczeństwa. Jest także kluczem i nieodzownym narzędziem efektywnego zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Uwaga, gorąco! Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi w środowisku pracy

W przemyśle ciężkim nie można wyeliminować ekspozycji pracowników na czynniki szkodliwe i niebezpieczne. Istnieje wtedy konieczność zabezpieczenia ich za pomocą środków ochrony indywidualnej, m.in. poprzez odzież ochronną. Chroni ona pracownika przed działaniem niebezpiecznych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy lub wystarczająco osłabia ich działanie.

Maszyny i urządzenia

Monitorowanie eksploatacji dźwignicy – cz. II. System zbierania danych eksploatacyjnych dźwignic

W pierwszej części artykułu (UR 2/2013) omówiono ogólne przesłanki dla automatycznego monitorowania stanu eksploatacyjnego dźwignic, umożliwiającego zbieranie dokładniejszych, bieżących informacji o przebiegu ich pracy w celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji. W drugiej części artykułu przedstawiona została propozycja układu zbierania danych eksploatacyjnych, umożliwiającego szybkie i tanie gromadzenie informacji o czasie pracy i obciążeniach dźwignicy pracującej w pomieszczeniu zamkniętym oraz jej mechanizmów.

Diagnostyka

Eksploatacja i diagnostyka maszyn – metody i korzyści

U podstaw działania każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku oraz osiągnięcie jak najwyższego stopnia zwrotu kosztów poniesionych na inwestycje w park maszynowy. Jednym ze sposobów poprawy wyników finansowych jest uzyskanie wysokiej efektywności posiadanych maszyn i urządzeń poprzez przyjęcie odpowiedniej strategii ich eksploatacji wpisanej w zadania służb utrzymania ruchu. W artykule oceniono i porównano podstawowe metody diagnostyczne stosowane w jednej z najczęściej wykorzystywanych strategii eksploatacyjnych, bazujących na stanie technicznym obiektów.

Zarządzanie

Doskonalenie montażu remontowanych maszyn – cz. I

Problemy odnowy infrastruktury technicznej przedsiębiorstw produkcyjnych i rozwoju stosowanych technologii stanowią ważny element planowania strategicznego. W wielu konkretnych sytuacjach racjonalne lub optymalne działania mogą się różnić, co jest spowodowane zróżnicowaniem przyjętych kryteriów oceny.

Sprawność na linii produkcyjnej

Automatyzacja

Wprowadzenie do użytkowania i eksploatacji zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Cz. II

Wykonanie i wprowadzenie do użytkowania zautomatyzowanej linii produkcyjnej, a następnie jej eksploatacja, jest procesem dość skomplikowanym. Właściwemu spełnieniu wszystkich wymagań może pomóc przyjęcie odpowiedniej metodyki działania.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij