Utrzymanie Ruchu wydanie nr 2/2016
Utrzymanie Ruchu wydanie nr 2/2016

Temat numeru: modelowanie sztywności łożysk tocznych. W numerze: czyszczenie suchym lodem w utrzymaniu ruchu, relokacja maszyn i urządzeń, funkcjonalności rozdzielacza przełączającego.

Ponadto: technologia RFID w przemyśle, bezpieczeństwo funkcjonalne urządzeń pneumatycznych, diagnozowane maszyn na podstawie analiz środków smarnych
Zapraszamy do lektury dodatku specjalnego: oleje i smary.

Rynek

Aktualności

Diagnostyka

Diagnozowanie maszyn na podstawie analiz środków smarnych

Wiele zakładów przemysłowych bagatelizuje zagadnienia dotyczące prawidłowego smarowania. Zaniedbania w zakresie smarowania przekładają się na problemy eksploatacyjne, częste awarie, a co za tym idzie – wysokie koszty działań służb utrzymania ruchu. Autor niniejszego artykułu omówi związane z tym problemy i podpowie, co można zrobić, by ich uniknąć.

Diagnozowanie łożysk tocznych z wykorzystaniem metod wibroakustycznych. Część I – modelowanie sztywności łożysk tocznych

W artykule przedstawiono próby oceny stanu technicznego łożysk tocznych zamontowanych w różnych badanych obiektach, prowadzone z użyciem metod analizy sygnałów drganiowych, a także sposób modelowania lokalnych uszkodzeń elementów łożysk. Podczas diagnozowania wykorzystano sygnały pozyskane z rzeczywistych obiektów oraz uzyskane drogą symulacji komputerowej z użyciem zaawansowanego modelu dynamicznego przekładni zębatej.

Mechanika

Uroczyste otwarcie Centrum Techniki Liniowej INA

Przemysłowe przesączanie (niemal) wszystkiego

Proces „filtrowania” kojarzymy z oczyszczaniem polegającym na zatrzymywaniu bądź oddzielaniu elementów niepożądanych, które znajdują się w jakieś substancji. Słownik Języka Polskiego określa to pojęcie jako przesączanie, co wywołuje skojarzenie z wodą, a w każdym razie z cieczami.

Czyszczenie suchym lodem w utrzymaniu ruchu

Czyszczenie przy użyciu suchego lodu jest innowacyjnym sposobem na szczególnie łagodne usuwanie uciążliwego brudu z powierzchni. Niniejszy artykuł opisuje nie tylko charakterystykę suchego lodu, autorzy poruszają także kwestie związane z czyszczeniem suchym lodem w zakładach utrzymania ruchu. Zaznacza, co trzeba mieć na uwadze, gdy używa się tej metody do czyszczenia urządzeń, a także podaje przykłady jej zastosowania.

Hydraulika i pneumatyka

Bezpieczeństwo funkcjonalne urządzeń pneumatycznych

Bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń jest kluczowym zagadnieniem we współczesnym przemyśle. W stosunku do urządzeń pneumatycznych wymaga się ich niezawodności i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas ich działania. Maszyny i urządzenia wykorzystujące energię sprężonego powietrza muszą spełniać wymogi określone m.in. w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE. Główną różnicą w stosunku do poprzednio obowiązującej dyrektywy jest poszerzenie jej zakresu o komponenty bezpieczeństwa, czyli elementy specjalnie zaprojektowane, wyprodukowane i dostarczone w celu zapewnienia określonych funkcji bezpieczeństwa, mających wyeliminować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi w przypadku uszkodzenia lub niesprawności maszyn.

Artykuł sponsorowany

Rozdzielacze serwoproporcjonalne DFplus® – nowe możliwości w sterowaniu

Parker wprowadza na rynek nowe rozwiązanie obejmujące rozdzielacze serwoproporcjonalne serii DFplus®, związane ze zwiększeniem funkcjonalności zastosowanych w nich sterujących kart elektronicznych. Zmiana polega na wprowadzeniu dodatkowych opcji umożliwiających wprowadzenie bezpośrednio do sterownika karty, dodatkowego sygnału zewnętrznego z czujników zainstalowanych na układzie hydraulicznym, umożliwiając pracę zaworu w pętli zamkniętej, bez dodatkowych elektronicznych elementów pośrednich w układzie elektrycznym.

Hydraulika i pneumatyka

Funkcjonalności rozdzielacza przełączającego. Czy jest on w stanie zastąpić rozdzielacz proporcjonalny?

W niniejszym artykule autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest zastąpienie rozdzielacza proporcjonalnego zwykłym rozdzielaczem hydraulicznym. Wyjaśnia też, dlaczego przeprowadził eksperyment. Przedstawia swoje stanowisko badawcze oraz wyniki badań.

Napędy

Napędy przekształtnikowe – komunikacja z otoczeniem przemysłowym

W poniższym artykule poruszony będzie problem komunikacji nowoczesnego przekształtnika z jego bliższym i dalszym otoczeniem, tymczasem swojemu losowi pozostawię większość zagadnień związanych ze stycznikami, z dławikami i filtrami, gdyż zamierzam omówić je dokładniej w kolejnej części artykułu, która poświęcona zostanie kompatybilności środowiskowej.

Przegląd uszkodzeń uzwojeń rotorów silników elektrycznych. Przyczyny, symptomy, skutki, zapobieganie

Uszkodzenia rotorów silników elektrycznych mogą wynikać z wielu przyczyn powstających na etapach montażu oraz eksploatacji napędów elektrycznych. Uszkodzenia mechaniczne, elektryczne lub złożone powstają jednak najczęściej w wyniku nieprawidłowego użytkowania. Z punktu widzenia niezawodności układów napędowych stanowią one istotny element powodujący zwiększenie prawdopodobieństwa awarii.

Bezpieczeństwo

Elementy systemu sterowania maszyny związane z bezpieczeństwem. Analiza wg PN-EN ISO 13849

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania maszyn wymaga zastosowania szeregu środków bezpieczeństwa w celu redukcji ryzyka wypadkowego podczas jej użytkowania. Znaczący udział w redukcji tego ryzyka mają środki bezpieczeństwa oparte na sterowaniu. Środki te w postaci związanych z bezpieczeństwem elementów systemów sterowania, zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2006/42/WE, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego. Dwuczęściowa norma PN-EN ISO 13849 zharmonizowana z dyrektywą proponuje metodykę postępowania pozwalającą na spełnienie tych wymagań.

Redukcja ryzyka w procesach przemysłowych. Od czego zacząć?

Ryzyko związane z prowadzeniem procesów produkcyjnych dotyczy każdego zakładu przemysłowego w Polsce. Jego natura jest wielopoziomowa i związana zarówno z istnieniem energii niszczącej, związanej z samym procesem, ale także z substancjami niebezpiecznymi, toksycznymi, łatwo palnymi czy też ciśnieniami panującymi w układzie. Użytkownicy obiektów przemysłowych charakteryzujących się największym poziomem ryzyka najczęściej są jego świadomi.

Automatyka

Bezdotykowe wykrywanie przedmiotów zawsze w cenie. Wybrane czujniki zbliżeniowe

W niniejszym artykule autorka stara się odpowiedzieć na pytanie o sposoby użytkowania i możliwości zastosowania czujników zbliżeniowych, pozostających jednym z zasadniczych elementów budowy i funkcjonowania wielu maszyn, umożliwiających im doskonalenie wydajności i jakość ich pracy.

Pasywnie zasilane nośniki danych, czyli RFID w przemyśle

W artykule skupię się na pasywnych transponderach RFID, które ze względu na brak własnych źródeł zasilania są najbardziej obiecującą odmianą tej technologii. Umożliwiają daleko posuniętą miniaturyzację – np. Hitachi zaprezentowało tagi o wymiarach poniżej 50 na 50 mikrometrów. Ich właściwości fi zyczne umożliwiają też tanią produkcję elastycznych tagów, które można np. wmontować w kartkę papieru, zachowując zasięg odczytu i zapisu rzędu kilkudziesięciu centymetrów. Omawiane w tekście cechy i przykłady zastosowań dowodzą, że RFID to technologia tania, niezawodna i bardzo często bezobsługowa, a pojawiające się innowacje dowodzą, że zakres jej zastosowań ciągle się rozszerza.

Energetyka

Efektywność energetyczna zakładów przemysłowych. Perspektywy na 2016 rok

Wśród służb technicznych i utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych coraz częstszym zainteresowaniem cieszy się aspekt efektywności energetycznej. Jest on istotny zarówno podczas prac modernizacyjnych i inwestycyjnych, jak i działań eksploatacyjnych. Nieodłącznym dokumentem dla efektywności energetycznej jest audyt energetyczny.

Zarządzanie

Granice wsparcia. Outsourcing maszyn i urządzeń

Ze względu na fakt, że artykuł ten ukazuje się w branżowym piśmie, za rzecz oczywistą wypada przyjąć, że czytelnicy mają do czynienia z firmami, w których ruch istnieje, a wyposażenie techniczne to coś więcej niż wizytówka z szumnym tytułem i telefon komórkowy w teczce. W przedsiębiorstwach tych istnieją procesy, w których powstają produkty. Trzeba więc zarządzać strumieniem dostaw, procesem wytwórczym oraz dystrybucją produktów. Wobec tego na operacje można spojrzeć z co najmniej trzech punktów widzenia: zarządzania, kosztów i wiedzy. Oczywiście podział jest umowny, a podejścia te zarówno w praktyce, jak i w teorii muszą się przeplatać.

Total Productive Maintenance – jak wdrożyć, żeby zyskać? TPM reaktywacja na przykładzie spawalni Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Total Productive Maintenance to konserwacja maszyn i urządzeń realizowana przez operatorów i personel produkcji, wspieranych przez pracowników utrzymania ruchu i innych działów usługowych. Głównym celem tej metody jest zapewnienie jak najwyższej sprawności maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie, poprzez większe zaangażowanie pracowników produkcji w drobne naprawy, konserwacje i regulacje urządzeń, polepszenie współpracy z działami wspierającymi proces produkcyjny, szybsze usuwanie usterek i ciągłe doskonalenie czynności obsługowych maszyn i urządzeń. Droga, którą musi przejść firma do pełnego wdrożenia TPM – jest długa i skomplikowana, ale, jak pokazuje przykład Volkswagen Poznań – realna do pokonania.

Wspólna praca na rzecz wszystkich. Kooperacja mikro- i małych przedsiębiorstw

Przedsiębiorczość to ciężki kawałek chleba. Nie każdy z nas ma potencjał do budowania organizacji, instytucji, firm. Tylko nieliczni ludzie mający odpowiednie predyspozycje, którzy dodatkowo znajdą się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, osiągają sukces. Od małego zwycięstwa, jakim jest zarejestrowanie działalności czy spółki, do pełni satysfakcji, rozumianej jako lukratywna firma z osiągnięciami, prowadzi długa droga. Coraz częściej ułatwia ją jednak poczucie wspólnoty rosnące ostatnimi czasy w środowisku drobnych przedsiębiorców, jednoczących się w walce o przetrwanie.

Artykuł sponsorowany

Targi ITM Polska odpowiedzią na zapotrzebowanie polskiego rynku

Przedstawiciele branży biznesowo i naukowo związani z przemysłem i nową technologią nie mogą pominąć w swoim grafiku wizyty w Poznaniu na targach ITM Polska! 7-10 czerwca 2016 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkają się liderzy z sektora innowacji, miłośnicy nowinek technologicznych, producenci maszyn i nowatorskich rozwiązań.

Oleje i smary

Bezobsługowe dozowanie smaru i oleju

Wiele firm wykonuje smarowanie maszyn i części we własnym zakresie. Ze względu na oszczędności stosuje się najczęściej smarowanie ręczne lub okresowe, jednak trzeba przyznać, że jest ono wyjątkowo kłopotliwe i czasochłonne.

Artykuł sponsorowany

Chłodzenie i smarowanie dla dłuższej żywotności narzędzi

Oleje i smary

Klasyfikacja przemysłowych środków smarnych

Niniejszy artykuł przedstawia klasyfikację środków smarnych stosowanych w przemyśle. Autorka zamieściła w nim opisy klasyfikacji oraz podziały grup olejów na poszczególne kategorie.

Jednoprzewodowe systemy centralnego smarowania

Systemy centralnego smarowania są coraz powszechniej stosowanym dodatkowym wyposażeniem maszyn i urządzeń. Dobrze zaprojektowany i wykonany układ centralnego smarowania jest najlepszym rozwiązaniem do zapewnienia optymalnych warunków pracy węzła tarcia.

Artykuł sponsorowany

Mikrofiltracja kluczem do przedłużenia żywotności oleju

Oleje i smary

Środki smarne do zadań specjalnych. Przemysł spożywczy i farmaceutyczny

Środki smarne stosowane w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym oprócz normalnych funkcji właściwych wszystkim innym olejom i smarom muszą spełniać rygory sanitarne, tak aby zapewniać bezpieczeństwo żywności i leków.

Chłodziwa ekologiczne

Płyny obróbkowe stanowią poważne zagadnienie eksploatacyjne podlegające surowym regulacjom. W konsekwencji za konieczne należy uznać prowadzenie odpowiedzialnej i właściwej gospodarki płynami obróbkowymi.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij