Utrzymanie Ruchu wydanie nr 3/2016
Utrzymanie Ruchu wydanie nr 3/2016

W aktualnym numerze czasopisma szczególną uwagę poświęcamy zagadnieniom dotyczącym hydrauliki i pneumatyki. Oprócz tego poruszamy zagadnienia dotyczące m.in.: termografii w ocenie stanu technicznego maszyn i urządzeń, diagnozowania łożysk tocznych z wykorzystaniem metod wibroakustycznych, chłodzenia szaf sterowniczych, ograniczeń w poborze i dostarczaniu energii, wpływu zanieczyszczeń oleju na eksploatację układów hydraulicznych.

Rynek

Aktualności

Tradycja i nowoczesność. Mieszanka, która zapewnia sukces

Każda branża ma kilka poziomów sprzedaży. Są na rynku firmy, które sprzedają wyłącznie ceną. Celują w ilość, a nie w jakość. Klasyczna szkoła biznesu mówi jednak, że produkt, który ma wyższą jakość niż cenę, zawsze obroni się sam. Oczywiście takie podejście wymaga większych nakładów finansowych na innowacje. Nie brakuje jednak przedsiębiorstw, które podążając drogą tradycji i nowoczesności, odnoszą znaczące sukcesy i świętują wielkie jubileusze.

Energetyka

Audyty efektywności energetycznej. Niewykorzystany potencjał na obniżanie kosztów działalności przedsiębiorstw

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa wykonany w sposób profesjonalny i uwzględniający specyfikę danego zakładu jest początkiem drogi do uzyskania znacznych oszczędności w zakresie kosztów produkcji związanych ze zużyciem mediów. Rozwiązania wskazywane w AEP mają najczęściej bardzo krótkie czasy zwrotu inwestycji i mogą być wdrożone w bardzo krótkim czasie.

Ograniczenia w poborze i dostarczaniu energii. Jak powinien postępować odbiorca energii?

Zeszłoroczne ograniczenia w poborze i dostarczaniu energii odbiły się czkawką wśród dużych przedsiębiorców, mimo że premier Ewa Kopacz zapowiadała, że nie wpłyną negatywnie na produkcję. Jakie były ich przyczyny, czy wszystko przebiegło zgodnie z prawem i jak przygotować się przed kolejnymi falami upałów, na które jesteśmy narażeni każdego lata?

Diagnostyka

Termografia w ocenie stanu technicznego maszyn i urządzeń

Termografia w podczerwieni jest jednym z kluczowych narzędzi służb utrzymania ruchu. Dzięki możliwości bezkontaktowego obrazowania rozkładu i pomiaru temperatury termografia może być stosowana wszędzie tam, gdzie zmiana w rozkładzie temperatury na powierzchni obiektu może świadczyć o istnieniu nieprawidłowości. Przykłady skutecznego stosowania termografii można znaleźć w przemyśle chemicznym, rafineryjnym, wydobywczym, szklarskim, motoryzacyjnym, lotniczym, papierniczym, w energetyce, budownictwie, badaniach nieniszczących oraz wielu innych.

Bezpieczne stosowanie elektronarzędzi. Dlaczego warto przeprowadzać rutynowe kontrole?

Rutyna i bylejakość nie sprzyjają podnoszeniu bezpieczeństwa w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych. Statystyki potwierdzają, że porażenie prądem elektrycznym to najczęściej skutek niewłaściwego użytkowania sprzętu elektrycznego bądź też wynik uszkodzeń występujących w ich konstrukcji. Czy zatem zdrowy rozsądek nie podpowiada nam, aby urządzenia elektryczne poddawać okresowej kontroli, zwłaszcza jeśli chodzi o elektronarzędzia?

Mechanika

Diagnozowanie łożysk tocznych z wykorzystaniem metod wibroakustycznych. Część II – przykłady diagnozowania łożysk tocznych

W pierwszej części artykułu przedstawiono wpływ łożysk tocznych na sygnały wibroakustyczne generowane przez obiekt, którego stan techniczny jest oceniany. Analiza sygnałów wibroakustycznych oraz znajomość przedstawionych częstotliwości charakterystycznych, które mogą się pojawić w sygnałach na skutek różnych uszkodzeń łożyska, mogą pozwolić na wykrycie i określenie rodzaju uszkodzenia. Skuteczność wibroakustycznej diagnostyki maszyn zależy jednak od poprawnego doboru lokalizacji punktów pomiarowych, a także od zastosowania algorytmów przetwarzania sygnałów wrażliwych na zachodzące na skutek uszkodzeń zmiany. W drugiej części artykułu przedstawiono próby oceny stanu technicznego łożysk tocznych, prowadzone z użyciem różnych metod analiz sygnałów drganiowych.

Serwis suchych łopatkowych pomp próżniowych. Działania prewencyjne

Przestoje w produkcji wiążą się z ogromnymi kosztami. Wiedza na temat działania poszczególnych elementów linii produkcyjnych, w tym instalacji próżniowych, jest niezwykle cenna. Skuteczne przeciwdziałanie nieplanowanym awariom pozwala zaoszczędzić zarówno pieniądze, jak i nerwy szefów utrzymania ruchu, a maksyma „lepiej zapobiegać niż leczyć” pozostaje aktualna.

Automatyka

Optymalizacja wdrażania i modernizacji systemów CMMS

System CMMS (Computerized Maintenance Management System) jest bardzo często traktowany jako uniwersalny lek na wszystkie problemy związane z zarządzaniem działem utrzymania ruchu. Zasadność takiego podejścia jest zawsze bardzo ograniczona. Możliwe jest jednak zastosowanie dobrych praktyk, które umożliwiają zbliżenie się do prawdziwości podanego stwierdzenia. Wdrożenie i modyfikacje CMMS należy przeprowadzić w sposób, który umożliwi uzyskanie realnych korzyści dla całego zakładu.

Węże przemysłowe – jak podejść do tematu?

Istnieją produkty niezbędne dla całego przemysłu, niezależnie od tego, o jakiej konkretnie dziedzinie akurat myślimy. Jednymi z takich właśnie produktów są węże przemysłowe, stanowiące element konstrukcyjny większości instalacji przemysłowych – jest tak z powodu ich optymalnego kształtu, który pozwala na transportowanie różnego rodzaju substancji, niezależnie od ich stanu skupienia czy temperatury. Możliwość użycia do ich produkcji wielu rodzajów materiałów powoduje, że są niezastąpione w wielu zakładach przemysłowych i produkcyjnych, a nawet w codziennym użyciu.

Chłodnym okiem na gorący temat – chłodzenie szaf sterowniczych

Każde urządzenie elektroniczne nagrzewa się. W związku z tym trzeba zapewnić mu odpowiednie chłodzenie. Jest to konieczne nie tylko ze względu na to, by nie przekroczyć temperatury granicznej pracy urządzenia. Przegrzanie go może bowiem nie tylko doprowadzić do awarii, ale stanowi także zagrożenie dla bezpieczeństwa obsługujących je użytkowników.

Napędy

Przegląd uszkodzeń izolacji uzwojeń silników elektrycznych. Przyczyny, symptomy, skutki

Izolacja uzwojeń spełnia kluczową funkcję w prawidłowym działaniu silników i maszyn elektrycznych. Wpływ uszkodzeń mechanicznych (sił odśrodkowych, przycierania części ruchomych), naprężeń termicznych (wywołanych przeciążeniami silnika, wpływem warunków otoczenia) oraz uszkodzeń elektrycznych może doprowadzić do nieodwracalnych w skutkach awarii. W związku z powszechnością zastosowania napędów elektrycznych ważne jest zrozumienie zjawisk leżących u podstaw rozwoju uszkodzeń izolacji silników elektrycznych.

Artykuł sponsorowany

Jubileusz 10-lecia firmy HF Inverter Polska

Rozmowa z Mariuszem Snowackim, współwłaścicielem i dyrektorem finansowym przedsiębiorstwa HF Inverter Polska Sp.c.

Bezpieczeństwo

Tabliczka znamionowa – wymagania

Tabliczka znamionowa to niezbędny element wyposażenia każdej maszyny. Powinna być ona do niej trwale przymocowana. Tabliczka taka, zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, zawiera opis urządzenia oraz podstawowe informacje. Jakie są szczegółowe wymagania dyrektywy odnośnie do zawartości i umiejscowienia tabliczki znamionowej?

Rozwiązania w BHP na miarę XXI wieku

O rozwiązaniach vendingowych w zakresie dystrybucji środków ochrony osobistej z Marcinem Czekałą, kierownikiem sprzedaży w firmie DynaTech produkującej maszyny do wydawania ŚOI, rozmawiała Natalia Woźny-Huchla.

Oleje i smary

Wpływ zanieczyszczeń oleju na eksploatację układów hydraulicznych

Zanieczyszczenia oleju mają duży wpływ na pracę układów hydraulicznych, ponieważ mogą wpłynąć negatywnie na ich niezawodność i trwałość. Niniejszy artykuł omawia ten problem. Autor wykazuje źródła zanieczyszczeń, a także dzieli je na kilka grup.

Wieloprzewodowe systemy centralnego smarowania

Systemy centralnego smarowania są najlepszym rozwiązaniem w celu zapewnienia optymalnych warunków pracy węzła tarcia. Do aplikacji smarów plastycznych na dużych maszynach o stosunkowo niewielkiej liczbie punktów smarowania powszechnie stosuje się systemy wieloprzewodowe.

Kto smaruje, ten… zyskuje. Wybrana oferta z rynku środków smarnych dla przemysłu

Tarcie i powstająca w jego wyniku temperatura to śmiertelni wrogowie maszyn i urządzeń mechanicznych związanych z ruchem, takich jak np. silniki napędzające urządzenia przemysłowe. Pracownicy służb utrzymania ruchu wiedzą doskonale, że utrzymanie ich w odpowiednim stanie jest jednym z podstawowych czynników zapewniających bezawaryjną pracę zakładu produkcyjnego.

Zarządzanie

Kierunek rozwoju przemysłu – Horyzont 2020

Horyzont 2020, europejski program finansowania badań naukowych i innowacji, dyktuje nie tylko zasady przyznawania dofinansowań na nowe projekty i rozwój już działających instytucji, lecz jest to także drogowskaz wytyczający kierunek postępu wielu branż. W Polsce Horyzont 2020 mówi także o przemyśle.

Hydraulika i pneumatyka

Detekcja i naprawa wycieków oraz planowanie ciśnień dla pneumatyki

Niniejszy artykuł porusza kwestie związane z detekcją i naprawą wycieków oraz z planowaniem ciśnień dla pneumatyki. Autor pokazuje w nim, co robić, by uniknąć strat sprężonego powietrza w zakładzie produkcyjnym.

Sposoby przedłużenia żywotności siłowników pneumatycznych

Niniejszy artykuł opisuje, w jaki sposób można przedłużyć żywotność siłowników pneumatycznych. Przedstawiono zakres ich zastosowań oraz omówiono sposób doboru właściwej części układu pneumatycznego.

Artykuł sponsorowany

Technika próżniowa – nowoczesne technologie. Nowość w ofercie firmy Pneumat System

Firma Pneumat System jest dystrybutorem w Polsce produktów firmy VMECA. VMECA – to firma z Korei Południowej z 25-letnim doświadczeniem w dziedzinie techniki próżniowej. Misją firmy VMECA jest oferowanie klientom możliwie najlepszych rozwiązań w technice pozwalających oszczędzić energię w procesach produkcyjnych.

Hydraulika i pneumatyka

Przegrzewanie się instalacji hydraulicznej. Jak skutecznie poradzić sobie z tym problemem?

Pracujący układ hydrauliczny generuje ciepło. Nie mogąc wyeliminować tego zjawiska, musimy nim sterować w celu zapewnienia optymalnej temperatury pracy instalacji. Mamy wiele rodzajów chłodnic, które w zależności od miejsca zastosowania stanowią proste, użyteczne i niezawodne narzędzie realizujące to zadanie. W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe przesłanki umożliwiające prawidłowy dobór chłodnic spełniających postawione wymagania użytkownika.

Pewne problemy związane z zamkami hydraulicznymi

Zawory zwrotne sterowane, nazywane przez praktyków zamkami hydraulicznymi, są często spotykanymi elementami w układach hydraulicznych. Nie wdając się w rozważania teoretyczne, można powiedzieć, że są one swego rodzaju „łatką” dla rozdzielaczy suwakowych. Konieczność „łatania” wynika z tego, że rozdzielacze suwakowe nie są zaworami szczelnymi.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij