Utrzymanie Ruchu wydanie nr 3/2017
Utrzymanie Ruchu wydanie nr 3/2017

Głównym tematem najnowszego numeru czasopisma jest BEZPIECZEŃSTWO. W wydaniu znaleźć można wiele interesujących artykułów dotyczących m.in. przeglądu i zastosowania reduktorów i motoreduktorów, współosiowości wałów, predykcyjnego utrzymania ruchu, diagnozowania stanu rozdzielni elektrycznych. Zapraszamy też do lektury dodatku ENERGETYKA.

Rynek

Aktulaności

Napędy

Reduktory i motoreduktory. Przegląd i zastosowanie

W artykule omówiono podstawowe informacje dotyczące reduktorów i motoreduktorów, ich budowy oraz możliwości zastosowania. Przedstawiono również przegląd oferowanych na rynku rozwiązań w tym zakresie.

Artykuł sponsorowany

ABB ABILITY™ SMART SENSOR – cyfrowa rewolucja w zakresie monitoringu silników niskiego napięcia

Monitoring stanu silników niskiego napięcia zakładów produkcyjnych stanowi wyzwanie dla służb utrzymania ruchu. Główny problem stanowi optymalizacja czasowa i kosztowa działań konserwacyjno- serwisowych, co spowodowane jest głównie znaczną liczebnością zainstalowanych jednostek napędowych tego typu. ABB wychodzi naprzeciw potrzebom użytkowników i oddaje w ich ręce narzędzie Przemysłu 4.0, które po raz pierwszy w historii pozwoli silnikom elektrycznym niskiego napięcia przekazać informację o swoim stanie w jasny i czytelny sposób.

Bezpieczeństwo

Nowe przepisy dotyczące oceny zgodności i nadzoru rynku – cz. I

20 kwietnia 2016 roku weszła w życie Ustawa z 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z dnia 19.04.2016 r., poz. 542). Autor artykułu pokazuje czytelnikom, jak jej wdrożenie zmieniło dotychczasowe przepisy.

Monitorowanie zatrzymania i prędkości bezpiecznej napędów w strefach chronionych osłonami ruchomymi

Z samej defi nicji maszyny wynika, że musi ona mieć co najmniej jeden napęd, który z natury stanowi źródło zagrożenia ruchem i oczywiście wynikającego z niego ryzyka dla osób przebywających w otoczeniu pracujących urządzeń.

Bezpieczeństwo w strefach zagrożonych wybuchem w świetle zmienionych przepisów

Obecnie prawo UE, prawo krajowe i normy regulują wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn i urządzeń oraz ochrony pracowników we wszystkich operacjach, w których może wystąpić zagrożenie wybuchem chemicznym bądź mechanicznym.

Wysoko i bezpiecznie. Przegląd wybranych rozwiązań do pracy na wysokościach

Prace na wysokościach określone są licznymi przepisami i instrukcjami precyzyjnie defi niującymi, jak należy je wykonywać. Nie tylko wyznaczone są narzędzia i sprzęt, których wolno używać do prac wysokościowych, ale również warunki, w jakich prace te powinny być prowadzone.

Artykuł sponsorowany

Siedem wskazówek przy wyborze osprzętu bezpieczeństwa

Zapewnienie ochrony niebezpiecznych miejsc oraz stref jest jednym z klasycznych, ale także jednym z najbardziej wymagających zadań projektanta. Podejmując się realizacji projektów związanych z tą problematyką, należy wziąć pod uwagę bardzo szeroką grupę wymagań i regulacji. Dla ułatwienia tego zadania w niniejszym artykule przedstawiamy kilka wskazówek z punktu widzenia producenta wyposażenia ochronnego.

Bezpieczeństwo

Wymagania dotyczące układów sterowania w serwisowych trybach pracy

Układy bezpieczeństwa, które wdrażamy na maszynach w procesach modernizacji, muszą zostać zaprojektowane, dobrane i zainstalowane tak, aby zapewniały bezpieczeństwo obsłudze w każdym przewidzianym sposobie użytkowania maszyny. Projektując układy bezpieczeństwa, należy uwzględnić wszystkie ograniczenia, jakie istnieją często na starych technologicznie maszynach po to, by prace nastawcze i serwisowe mogły być przeprowadzane w sposób łatwy, intuicyjny i wreszcie bezpieczny.

Mechanika

Mamy w branży jeszcze dużo do zrobienia. Rynek pasów napędowych z perspektywy Wilhelm Herm. Müller Polska

Pasy napędowe znalazły zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, a rynek pasowy stale się rozwija. Sytuację w branży w kraju i na świecie w rozmowie z Aleksandrą Julczewską-Lisowską przybliża mgr inż. Ewa Kowalska, szef działu marketingu Wilhelm Herm. Müller Polska.

Nie lekceważmy niewspółosiowości wałów

W artykule omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące problemu niewspółosiowości wałów, m.in. podano defi nicję tej niesprawności oraz wskazano jej charakterystyczne przypadki.

Zarządzanie

Predykcyjne UR. Czy przewidywanie jest zarezerwowane tylko dla proroków?

Idealną sytuacją byłaby możliwość przewidywania, kiedy dana maszyna się zepsuje i jak długo będzie działać. To nie jest utopia. W bardzo prosty sposób można to zapewnić również w środowisku produkcyjnym.

Transfery i relokacje – przeprowadzka w trochę innym stylu

W artykule zebrane zostały najważniejsze ogólne informacje o transferach i relokacjach w przemyśle. Kolejne artykuły zaprezentują bardziej szczegółowe informacje o poszczególnych etapach tego procesu z konkretnymi przykładami.

Artykuł sponsorowany

Innowacyjne połączenie techniki automatyzacji i technologii chmury. Od wizji do rzeczywistości

Internet Rzeczy (IoT) jest dla wielu fi rm daleką wizją, która na obecnym etapie wydaje się tak niezrozumiała, jak i niemożliwa do zrealizowania. Chociaż uznawane jest za pewnik, że zastosowanie sieci coraz bardziej inteligentnych urządzeń z możliwością podłączenia do Internetu i zapewnianych przez nie informacji jest kluczem do wzrostu produktywności, to szczegółowe informacje na temat ich wdrażania oraz w pełni opracowane modele biznesowe są na ogół niedostępne lub nie zostały jeszcze w pełni przygotowane.

Robotyka

Roboty przemysłowe – przyszłość światowej gospodarki

W ostatnich latach odnotowano wyraźny wzrost w branży robotów przemysłowych, mimo to Polska wciąż słabo wypada na tle innych krajów europejskich. O sytuacji na światowym rynku, początkach w branży oraz perspektywie rozwoju robotyzacji w naszym kraju w rozmowie z Aleksandrą Julczewską-Lisowską opowiada Daniel Niepsuj, marketing manager Comau Poland.

Typy stosowanych rozwiązań systemów bezpieczeństwa

Efektywna integracja środków bezpieczeństwa jest wyzwaniem wymagającym zarówno wysokich kompetencji, jak również dużego doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa technicznego. Spełnienie funkcji bezpieczeństwa jest tylko fragmentem procesu minimalizacji ryzyka. Końcowa ocena wszystkich środków, zarówno konstrukcyjnych, technicznych, jak i organizacyjnych, składa się na końcowy efekt, który musi zostać poddany końcowym, rygorystycznym badaniom stawianym przez normy i dyrektywy.

Diagnostyka

Diagnozowanie stanu rozdzielni elektrycznych

Rozdzielnie elektryczne stanowią kluczowy element infrastruktury technicznej każdego przedsiębiorstwa, dlatego ich prawidłowa eksploatacja, a także diagnostyka są podstawą zapewnienia nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej. W artykule omówiono bezkontaktowe i bezpieczne dla personelu służb utrzymania ruchu metody detekcji, lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń rozdzielni elektrycznych.

Nowe trendy w diagnostyce. Trackery pomiarowe, tomografy i skanery 3D

Diagnostyka procesów przemysłowych to jedno z najistotniejszych produkcyjnych zagadnień. Dzięki diagnozowaniu uszkodzeń, usterek, zmęczenia materiału i odchyleń od normy możliwe jest uniknięcie w porę ogromnych kosztów związanych z uszkodzeniem urządzenia czy maszyny ponad możliwości naprawcze czy zatrzymaniem całej linii produkcyjnej.

Energetyka

Łuk elektryczny – jak go unikać i się przed nim chronić

Jednym z największych zagrożeń, z jakim elektryk może się zetknąć w swojej pracy, jest poparzenie wywołane łukiem elektrycznym, który powstaje, gdy dwa elementy pozostające pod napięciem nadmiernie zbliżą się do siebie. Jak uniknąć jego skutków?

Efekty wdrożeń zaleceń audytów energetycznych. Zastosowanie Systemu Zarządzania Energią w przedsiębiorstwach

Poprawne przeprowadzenie audytu energetycznego w przedsiębiorstwie, niezależnie od obowiązku wynikającego z Ustawy o efektywności energetycznej, prawie zawsze przyniesie obniżenie kosztów zużywanych mediów i często pozwoli uzyskać dodatkowe przychody ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej. Wdrożenie zaleceń audytu energetycznego wraz z wprowadzeniem Systemu Zarządzania Energią (SZE) jest najlepszym rozwiązaniem, przynoszącym największe korzyści, i to nie tylko finansowe.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – obowiązek i oszczędności

1 października 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej. Jeden z jej zapisów zobowiązuje duże przedsiębiorstwa do wykonania audytów energetycznych. O kryteriach, według których prowadzony jest audyt, o jego celach oraz o tym, jak wygląda on w praktyce, w rozmowie z Martą Klechą opowiadają przedstawiciele Działu Przemysłu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. – Michał Bar oraz Sebastian Gurgacz.

Artykuł sponsorowany

Praktyczne aspekty audytów energetycznych w przemyśle

Obowiązkowe audyty energetyczne w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych służą spełnieniu wymogów prawnych oraz zwiększeniu efektywności energetycznej. Praktyka ekspertów DEKRA niejednokrotnie pokazała, że audyt może dostarczyć firmie dodatkowych korzyści.

Energetyka

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej

Przedsiębiorstwa zobowiązane przez najnowszą ustawę o efektywności energetycznej do wykonania audytu energetycznego niestety nie znajdą obecnie dofinansowania na wykonanie opracowania audytu, mogą jednak pozyskać środki na realizację niektórych działań poprawiających efektywność energetyczną.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij