Utrzymanie Ruchu wydanie nr 4/2017
Utrzymanie Ruchu wydanie nr 4/2017

Tematem wiodącym najnowszego numeru czasopisma jest diagnostyka. W wydaniu znaleźć można wiele interesujących artykułów dotyczących m.in. efektywności napędów elektrycznych, sterowania elektrosprzęgłem przy użyciu forsowania czy kamer termowizyjnych dla działów utrzymania ruchu. Zapraszamy też do lektury dodatku NAPĘDY.

Rynek

Aktualności

Artykuł sponsorowany

Przemysłowa drukarka 3D w dziale UR

Celem druku 3D w technologii FFF (Fused Filament Fabrication) nie jest zastąpienie tradycyjnych technologii wytwarzania, ale uzupełnienie ich tam, gdzie dotychczasowe metody są niewystarczające. Ze względu na addytywny charakter druku 3D, a więc nakładanie jednej warstwy materiału na drugą, możliwe jest wykonywanie nawet najbardziej skomplikowanych geometrycznie modeli. Takich, których nie dałoby się wyprodukować niskim kosztem za pomocą dotychczas wykorzystywanych metod produkcji, np. CNC.

Robotyka

Roboty kolaboracyjne i systemy współpracujące robotów przemysłowych

Artykuł sponsorowany

Stäubli prezentuje pierwszy mobilny i autonomiczny system robota Helmo

Podczas gdy dzisiaj w przemyśle niejednokrotnie dyskutuje się o scenariuszach przyszłości, w firmie Stäubli przyszłość produkcji po cichu nabiera kształtu. W pilotażowym projekcie pracownicy fabryki wykonują swoje zadania ramię w ramię z mobilnym, autonomicznym robotem.

Diagnostyka

Czujniki zintegrowane i inteligentne w diagnostyce drganiowej maszyn – cz. I

Sprostanie założeniom koncepcji Fabryka 4.0, szczególnie w przypadku monitorowania i diagnostyki maszyn, urządzeń oraz procesów, staje się bardzo realne, m.in. dzięki coraz częściej pojawiającym się czujnikom zintegrowanym i inteligentnym. W artykule przedstawiono stan rynku zintegrowanych i inteligentnych czujników drgań dedykowanych do monitorowania i diagnostyki stanu technicznego maszyn i urządzeń mechanicznych.

Kamery termowizyjne dla działów utrzymania ruchu

Kamerę termowizyjną można uznać za jedno z podstawowych narzędzi służb utrzymania ruchu i stosować m.in. w diagnostyce maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych. Niewątpliwą zaletą stosowania kamer termograficznych jest możliwość bezkontaktowego i szybkiego zobrazowania pola rozkładu temperatur na powierzchni badanego obiektu oraz pomiaru wartości temperatury w dowolnym punkcie znajdującym się w polu widzenia kamery.

Przegląd kamer termowizyjnych

Bezpieczeństwo

Nowa norma o zatrzymaniu awaryjnym – kilka zaskakujących informacji i wniosków

Jednym z głównych zasadniczych wymagań bezpieczeństwa maszyn jest realizacja skutecznej funkcji zatrzymania awaryjnego.

Mechanika

Określanie stanu technicznego łożysk tocznych za pomocą metod wibroakustycznych – przykłady diagnozowania łożysk tocznych

W poprzednich artykułach dotyczących łożysk tocznych i ich diagnozowania za pomocą metod wibroakustycznych przedstawiono wpływ cech konstrukcyjnych oraz uszkodzeń elementów łożysk tocznych na sygnały wibroakustyczne generowane przez badany obiekt („UR”, nr 2/2016). Z wykorzystaniem różnych analiz sygnałów wibroakustycznych znajomość częstotliwości charakterystycznych, które mogą się pojawić w sygnałach na skutek różnych uszkodzeń łożyska, umożliwia wykrycie i określenie rodzaju uszkodzenia występującego w łożysku.

Montaż wybranych uszczelnień wałów

Poprawnie przeprowadzony montaż uszczelnień może być gwarancją ich prawidłowego funkcjonowania. W artykule opisane zostały podstawowe zasady przeprowadzenia montażu wybranych rodzajów uszczelnień.

Automatyka

Sterowanie elektrosprzęgłem przy użyciu forsowania

Elektrosprzęgła znajdują zastosowanie w różnych maszynach przemysłowych. Nierzadko od czasu i powtarzalności ich działania zależy jakość produkowanych wyrobów. W artykule przedstawiono układ elektroniczny wykorzystujący metodę forsowania, która podnosi efektywność sterowania elektrosprzęgłami.

Zastosowanie metod eksploracji danych produkcyjnych w diagnostyce przyczyn wad wyrobów i zakłóceń procesu produkcyjnego

Metody eksploracji danych mogą przynieść znaczące korzyści w procesach produkcyjnych, przyczyniając się do ułatwienia wykrywania przyczyn problemów w postaci wad wyrobów i innych zakłóceń procesów wytwarzania. Warto zwrócić uwagę, że metody te z założenia wykorzystują istniejące, zarejestrowane w przedsiębiorstwie dane, bez konieczności przeprowadzania kosztownych eksperymentów w warunkach laboratoryjnych lub przemysłowych. Warunkiem pomyślnego ich stosowania jest jednak uświadomienie sobie przez personel inżynieryjny ogromnego potencjału systemów eksploracji danych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, których wprowadzenie stanie się niedługo koniecznością.

Zarządzanie

Vademecum relokacji. Co o relokacji warto wiedzieć… zanim zaczniecie pytać

Projekt relokacyjny związany z przemieszczeniem procesu technologicznego lub zatrzymaniem produkcji wymaga od inwestora dobrego przygotowania organizacyjnego, jak i planistycznego. Pozostaje jeszcze proces fizycznego transferu i ponownego, skutecznego uruchomienia. Te zadania powinni wykonywać profesjonaliści. Zatem wybór wykonawcy, pomijając cenę, powinien przyjmować kryterium odpowiedzi na pytania: jakie są jego referencje i czy jest w stanie wykonać zlecenie? To pozwoli nam uniknąć efektu „nieukończonej autostrady”, a tym samym strat.

Wymiana pokoleniowa na rynku ERP

Jak wynika z badań Ventana Research, 45% pytanych przedsiębiorstw chce w najbliższym czasie korzystać z bardziej wydajnych systemów ERP. Podobne nastroje panują na rodzimym rynku. Coraz więcej firm posiadających profesjonalne oprogramowanie wspierające zarządzanie podejmuje decyzję o jego wymianie. Dlaczego? Wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorstwa zaczynają dostrzegać, że dotychczasowe systemy przestały być wydajne i nie są już w stanie zwiększyć ich mocy produkcyjnych oraz zrobić kolejnego kroku na drodze do Przemysłu 4.0.

Hydraulika i pneumatyka

Jak efektywnie przygotować powietrze w elementach pneumatycznych?

Przygotowanie sprężonego powietrza w układach pneumatycznych przeprowadza się w celu zwiększenia trwałości elementów pneumatyki oraz wydłużenia żywotności elementów sterujących i wykonawczych. W tym celu stosuje się zespoły przygotowania powietrza.

Napędy

Krótka historia wyciskania wody z kamienia, czyli kilka zaskakujących uwag o efektywności napędów elektrycznych

Od czasu wynalezienia silnika elektrycznego powstało wiele różnorodnych konstrukcji oraz mniej lub bardziej znaczących odmian głównych rodzajów maszyn. Po okresie gwałtownej wynalazczości w zakresie silników, przekładni z nimi współpracujących, sprzęgieł i przekształtników oraz najrozmaitszych zabezpieczeń i układów pomiarowych rozpoczęła się rywalizacja producentów o wygodę eksploatacji, a obecnie przeżywamy etap poszukiwań obniżenia kosztów – w szczególności uściślone dodatkowo prawem europejskim obniżenie zużycia energii elektrycznej przez silniki elektryczne.

Ciepło w napędach hydraulicznych

W artykule opisano wyniki testów nagrzewania się i naturalnego chłodzenia układów hydraulicznych. Rezultaty wskazują, że w pewnych przypadkach możliwe jest dobranie za małej chłodnicy, jeżeli jej dobór będzie oparty na pomiarach przyrostu temperatury cieczy roboczej w czasie normalnej eksploatacji układu hydraulicznego. W artykule podano również wskazówki, jak się takiego przypadku ustrzec.

Przewody silnikowe – przegląd oraz praktyczne aspekty wykonania instalacji

W artykule przedstawiono charakterystykę oraz cechy eksploatacyjne przewodów zasilających silniki elektryczne. Szczególną uwagę zwrócono na dobór przekroju przewodu pod względem obciążalności prądowej (krótkotrwałej, długotrwałej), zwarciowej, spadków napięć oraz wpływ zakłóceń pochodzących od przetwornic częstotliwości. Podano także podstawowe czynniki wpływające na spełnienie wytycznych instalacyjnych.

Wybrane awarie silników asynchronicznych

W artykule zaprezentowano kilka defektów maszyn asynchronicznych, jakie miały miejsce w jednej z polskich elektrociepłowni.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij