Utrzymanie Ruchu wydanie nr 3/2018
Utrzymanie Ruchu wydanie nr 3/2018

Tematem najnowszego numeru czasopisma jest energetyka. W wydaniu znaleźć można również wiele interesujących artykułów dotyczących m.in. czwartej rewolucji przemysłowej w polskich fabrykach, montażu łożysk tocznych czy podstaw bezpiecznego miejsca pracy.

Rynek

Aktualności

Druzgocący raport – czwarta rewolucja przemysłowa ominęła polskie fabryki?

Analitycy z firmy doradczej ASD Consulting sprawdzili, na ile czwarta rewolucja przemysłowa wpłynęła na inwestycje polskich producentów w technologie. Badanie odkrywa smutny obraz rodzimego przemysłu, gdzie większość fi rm nie rozpoczęła jeszcze procesu cyfrowej transformacji. Doskonale widać to po sposobie pozyskiwania danych produkcyjnych. Aż 84 proc. menedżerów produkcji przyznało, że w ich firmach takie informacje zapisywane są ręcznie. – Świat poszedł do przodu, a my utknęliśmy w poprzedniej opoce – komentują eksperci.

Energetyka

Praktyczne przykłady wykorzystania energii odpadowej zakładach

W zakładach przemysłowych często występują procesy technologiczne, które zużywają duże ilości ciepła (przemysł odlewniczy, hartownie, mleczarnie, przemysł spożywczy, papiernie, przemysł meblarski). Ciepło to może być dostarczane w różnej formie (para, ciepło w wodzie gorącej, spaliny ze spalania paliw, olej termalny) i prawie zawsze w takich procesach występuje ciepło odpadowe.

Jak uzykać całkowite zwolnienie z akcyzy od energii elektrycznej dla zakładu produkcyjnego?

W artykule przybliżono, jakie procesy produkcyjne będą uprawnione do uzyskania całkowitego zwolnienia z podatku akcyzowego oraz w jaki sposób takie zwolnienie uzyskać.

Osprzęt szaf elektrycznych i sterowniczych - wygodne i szybkie rozwiązania

Montaż szaf elektrycznych jest jednym z ostatnich etapów budowy maszyny. Producent ma już przeważnie gotowy koncept, mechanikę, wstępnie napisany program PLC, dobrane napędy. Pozostają wykonanie instalacji elektrycznej w szafach i poza nimi, faza uruchomienia oraz testów. Praktyka pokazuje, że często pod koniec projektu harmonogram prac jest szczególnie napięty. Z tego też względu nierzadko monterzy szaf elektrycznych mają niewiele czasu na wykonanie swojego zadania.

Artykuł sponsorowany

Wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem kryzysowym

Obecnie obserwujemy wzrost liczby fi rm aktywnych w sektorze procesowym, dostrzegających potrzebę kompleksowego wdrożenia systemów Process Safety Management (PSM).

Diagnostyka

Termograficzna diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych

Zapewnienie ciągłości produkcji przemysłowej w decydującym stopniu zależy od stanu technicznego i sprawności systemów elektroenergetycznych. Za ciągłość dostaw energii elektrycznej z jednej strony odpowiedzialny jest zewnętrzny dostawca energii i jego służby serwisowe, a z drugiej strony w przedsiębiorstwie przemysłowym są to służby utrzymania ruchu odpowiedzialne m.in. za wewnętrzną infrastrukturę elektroenergetyczną. Bez względu na podział odpowiedzialności systemy elektroenergetyczne powinny być poddawane inspekcjom w celu oceny ich stanu. Jednym z bardzo skutecznych narzędzi do diagnozowania stanu infrastruktury elektroenergetycznej jest termografi a w podczerwieni, nazywana również termowizją.

Bezpieczeństwo

Pierwsza Jesienna Szkoła Bezpieczeństwa Technicznego - Wisła, 10-12 października 2018 r.

Od 15 lat w Polsce obowiązują europejskie wymagania związane z bezpiecznym stanowiskiem pracy, eksploatacją maszyn oraz wieloma zagadnieniami pokrewnymi, jak kompatybilność elektromagnetyczna czy stosowanie urządzeń w atmosferach zagrożenia wybuchowego. Od tego czasu wiele z wymagań było modyfikowanych wraz z rozwojem wiedzy o kluczowych zagadnieniach bezpieczeństwa technicznego.

Podstawy bezpiecznego miejsca pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy są w przemyśle traktowane niezwykle poważnie. Nic dziwnego. Wystarczy chwila nieuwagi czy jedno zachowanie wbrew odgórnym ustaleniom i wypadek gotowy. Zgodnie z przepisami pracodawca powinien zapewnić czyste i bezpieczne stanowisko pracy, dostosowane do potrzeb psychofizycznych pracownika.

Mechanika

Łożyska od strony użytkownika

W artykule autor porusza kilka aspektów praktycznych związanych z użytkowaniem i obsługą łożysk tocznych oraz prezentuje skutki często nieświadomie popełnianych błędów. Zaprezentowane przykłady w prosty sposób pokazują źródła błędów.

Przelotowe układy centralnego smarowania maszyn i urządzeń

Umiejętne i skuteczne smarowanie maszyn jest bardzo ważne z punktu widzenia rentowności współczesnego przemysłu. Wiąże się to przede wszystkim z przedłużeniem okresów eksploatacji smarowanych urządzeń, ze zmniejszeniem przerw w produkcji oraz z obniżaniem kosztów wytwarzania. Głównym warunkiem skutecznego smarowania jest przede wszystkim jego automatyzacja.

Automatyka

Niezawodność połączeń (złączy) elektrycznych w systemach mechatronicznych

Na niezawodność złączy elektrycznych w systemach mechatronicznych wpływa wiele czynników. Przede wszystkim ważne są obciążenie prądowe oraz znamionowe napięcie pracy. Ponadto dobiera się sposób połączenia elementów złącza oraz stopień ochrony obudowy na działanie czynników zewnętrznych.

Zarządzanie

Pierwszy w Europie Środkowej kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczo-technicznej

Firma RATO Industrial Solutions wspólnie z firmą Des-Case oraz POLARIS Laboratories® przy wsparciu International Council for Machinery Lubrication (ICML) organizuje pierwszy w Europie Środkowej kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczo-technicznej zakładów przemysłowych oparty na standardach normy ISO 18436.

Granice wsparcia. Outsourcing maszyn i urządzeń

Ze względu na fakt, że artykuł ten ukazuje się w branżowym piśmie, za rzecz oczywistą wypada przyjąć, że czytelnicy mają do czynienia z fi rmami, w których ruch istnieje, a wyposażenie techniczne to coś więcej niż wizytówka z szumnym tytułem i telefon komórkowy w teczce. W przedsiębiorstwach tych istnieją procesy, w których powstają produkty. Trzeba więc zarządzać strumieniem dostaw, procesem wytwórczym oraz dystrybucją produktów.

Artykuł sponsorowany

Zoptymalizuj koszty, zwiększ efektywność - zainwestuj w NORD

„Koszty cyklu życia” rozwiązań napędowych obejmują wszystkie ponoszone koszty, od zakupu i uruchomienia, użytkowania i konserwacji, aż po utylizację. Aby zoptymalizować całkowity koszt posiadania (TCO – Total Cost of Ownership), NORD DRIVESYSTEMS oferuje indywidualne wyliczenia TCO, zintegrowane koncepcje dotyczące kosztów i optymalizacji wydajności, a także niezawodną i wydajną technologię napędową.

Napędy

Przekładnie pasowe w przemyśle

Przekładnie pasowe w przemyśle są wykorzystywane w różnego rodzaju maszynach i urządzeniach w trzech różnych grupach funkcjonalnych, jako: pasy transportujące, pasy napędowo-transportujące, pasy napędowe.

Przemysł 4.0

Wdrażanie używanych robotów przemysłowych do produkcji

Poprawiające się warunki zatrudnienia w naszym kraju oraz malejąca stopa bezrobocia wymuszają stosowanie rozwiązań zastępujących lub uzupełniających regularnych pracowników w zakładach produkcyjnych. Jeżeli zakład produkcyjny nie posiada wystarczającego wkładu potrzebnego do robotyzacji procesów produkcyjnych, wówczas musi wspierać się kredytem inwestycyjnym lub poszukuje alternatywnych rozwiązań.

Hydraulika i pneumatyka

Interpretacja schematów pneumatycznych układów sterowania - podstawy - cz. I

Schemat pneumatycznego układu sterowania jest graficznym przedstawieniem połączeń i zależności pomiędzy symbolami odzwierciedlającymi rzeczywiste elementy pneumatyczne. Prawidłowo utworzony schemat układu sterowania powinien być przejrzysty, a także umożliwiać prześledzenie sygnałów cyklu pracy układu w kolejnych jego fazach. W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat interpretacji schematów pneumatycznych układów sterowania.

Konserwacja siłowników pneumatycznych

Siłowniki pneumatyczne od wielu lat usprawniają procesy automatyzacji. Napęd pneumatyczny, napędzany gazowym czynnikiem roboczym, najczęściej odpowiednio przygotowanym powietrzem, generuje ruch liniowy, zapewnia dokładność i powtarzalność. Sprężone powietrze wytwarza siłę, która powoduje zadziałanie siłownika wyłącznie w jednym kierunku.

Czynniki wpływające na trwałośc węży hydraulicznych

Szerokie zastosowania hydrauliki siłowej stwarzają zapotrzebowanie na systemy hydrauliczne najwyższej jakości. Rosną wymagania stawiane parametrom pracy siłowników hydraulicznych oraz towarzyszącemu im osprzętowi. Jednymi z najbardziej narażonych na uszkodzenia montażowe oraz eksploatacyjne elementów hydrauliki siłowej są węże hydrauliczne, które transportują medium pod znacznie zwiększonym ciśnieniem.

Monitorowanie parametrów olejowych online

Oleje przemysłowe są wykorzystywane w wielu znaczących gałęziach przemysłu. Jednym z głównych zastosowań jest praca w roli medium roboczego w instalacjach hydraulicznych lub jako wymiennik ciepła w systemach chłodniczych. Często wykorzystywany jest także w charakterze czynnika smarującego, który tworząc powłokę smarną, czyli tzw. fi lm olejowy, redukuje tarcie pomiędzy skojarzeniami trącymi.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij