Utrzymanie Ruchu wydanie nr 1/2019
Utrzymanie Ruchu wydanie nr 1/2019

Tematem najnowszego numeru czasopisma jest bezpieczeństwo. W wydaniu znaleźć można również wiele interesujących artykułów dotyczących: automatów vendingowych - optymalizacji kosztów i zuzycia materiałów, roli i znaczenia metod diagnostyki w inteligentnej fabryce, centralnych układów smarowania w wybranych środkach transportu. DODATEK SPECJALNY: Automatyka!

Rynek

Aktualności z branży

Zarządzanie

Walidacja związanych z bezpieczeństwem elementów systemów sterowania maszyn

Związane z bezpieczeństwem elementy systemów sterowania pozwalają na zmniejszenie ryzyka użytkowania maszyn. Proces ich projektowania uwzględnia występujące ryzyko oraz pozwala na sformułowanie odpowiednich założeń i wymagań projektowych. Ponieważ istnieje ryzyko popełnienia błędów (wprowadzenia defektów systematycznych) na każdym z etapów powstawania tych systemów, należy podjąć działania umożliwiające wykrycie i usunięcie ewentualnych defektów. W tym celu przeprowadza się proces walidacji.

Zastosowanie systemów SCADA w zarządzaniu zakładem produkcyjnym

Systemy informatyczne SCADA stanowią niepodważalne ułatwienie w zarządzaniu produkcją, a tym samym w prowadzeniu biznesu.

Trendy relokacyjne w Europie

Na rynku europejskim od kilku lat obserwujemy ciągle rosnący popyt na usługi relokacyjne. Rosnące oczekiwania klientów oraz presja czasu powodują, że największe firmy oferujące usługi relokacji prowadzą ciągłe działania polegające na usprawnianiu procesów transferowych w celu realizacji kompleksowych zadań w jak najkrótszym czasie. Takie działania są w szczególności zauważalne podczas relokacji całych zakładów, które coraz częściej są przenoszone w toku czynnej produkcji (bez jej przerywania).

Bezpieczeństwo

Uff! Jak gorąco… czyli jak skutecznie i tanio chłodzić hale produkcyjne

Lato już czai się za rogiem i nadejdzie szybciej, niż się tego spodziewamy. Wraz z nim napłynie fala upałów. Czy twój zakład produkcyjny jest na to gotowy? Może martwisz się, że wentylacja jest za mało wydajna lub przerażają cię koszty chłodzenia? Zobacz, jak inni rozwiązali ten problem.

Roboty współpracujące – bezpieczeństwo – zagadnienia wybrane

Poszukiwanie ciągłego wzrostu produktywności z jednej strony a obniżenia kosztów produkcji z drugiej w zakładach przemysłowych powoduje konieczność automatyzacji i robotyzacji środowiska hali produkcyjnej.

Pomiary hałasu za pomocą urządzeń mobilnych

Mimo postępu technologicznego i coraz powszechniej wprowadzanej automatyzacji umożliwiającej całkowite lub częściowe odseparowanie człowieka od procesów produkcji, hałas nadal jest jednym z dominujących czynników szkodliwych w środowisku pracy.

Diagnostyka

Termografia w eksploatacji i utrzymaniu hal przemysłowych i magazynowych

Hala przemysłowa jako miejsce produkcji podlega procesowi eksploatacji i wymaga utrzymania. Bardzo często są za to odpowiedzialni administratorzy hal, których zadaniami są m.in.: dbałość o ciągłość dostaw mediów, ogrzewanie, sprzątanie i często czyszczenie maszyn oraz optymalizację kosztów. W trakcie realizacji tych zadań bardzo pomocnym narzędziem mogą być kamery termowizyjne.

Hydraulika i pneumatyka

Przegląd powszechnie stosowanych złączy i przyłączy hydraulicznych

Układy hydrauliki siłowej to złożone zespoły pozwalające m.in. na podnoszenie i transport obiektów o dużym ciężarze. Mimo to układy wykonawcze pozostają zwarte i nie obciążają nadmiernie konstrukcji. Liczne zalety układu hydraulicznego mają swoje źródło w sposobie przeniesienia napędu. Energia jest transportowana od zasilacza hydraulicznego za pośrednictwem systemu przewodów do poszczególnych układów wykonawczych.

Mechanika

Rozwiązania dedykowane do zasilania oraz odzysku energii przemysłowych wózków autonomicznych

W artykule przedstawiono rozwiązania dedykowane do zasilania oraz odzysku energii przemysłowych wózków AGV. Omówiono różne odmiany zasilania jednostek napędowych, ich zalety, wady oraz tendencje rozwojowe.

Przemysł 4.0

Magazynowanie danych w chmurze a bezpieczeństwo informacji

Chmura obliczeniowa jest rozwiązaniem korzystnym, jednak nie nadaje się do implementacji w każdych warunkach. W przypadku produkcji, a w szczególności newralgicznych procesów sterowanych w czasie rzeczywistym, korzystanie z chmury musi być dobrze przemyślane i zastosowane jedynie częściowo, z uwzględnieniem wielu ograniczeń i jedynie w formie chmury prywatnej.

Przemysł 4.0 Fenomen, marketing dostawców technologii czy faktyczna rewolucja?

Wyrób szyty na miarę musi być oferowany w cenie wyrobu masowego i – dodatkowo – cena ta powinna maleć. W Fabryce 4.0 człowiek będzie równie ważnym jak maszyna elementem procesu. Jeśli klient widzi wizję, proces tworzenia – jego zadowolenie z produktu znacznie wzrasta.

Automatyka

Ukryty potencjał RFID

Systemy RFID (ang. Radio Frequency Identification) ewoluowały przez ostatnie pięćdziesiąt lat. Każda nowa implementacja przynosiła szereg usprawnień, co sprawiło, że obecnie w wielu gałęziach przemysłu zakończył się okres planowania wdrażania systemów RFID, a obecnie trwa ich intensywna eksploatacja. Dodatkowo potencjał tkwiący w tej technologii sprawia, że pojawiają się coraz to nowe, ciekawe zastosowania, a skrót RFID przestaje kojarzyć się tylko z ulepszoną wersją kodu kreskowego stosowanego do oznaczania rozmaitych obiektów.

Artykuł sponsorowany

Kolejny krok w kierunku systemów wizyjnych dla automatyki

STEMMER IMAGING – wiodący dostawca komponentów do budowy systemów wizyjnych – coraz bardziej zbliża swoją ofertę do potrzeb rynku automatyki. W zeszłym roku uruchomiliśmy dla naszych klientów cykl szkoleń z podstawowej wiedzy o systemach wizyjnych. Wiedza zdobyta podczas szkoleń pozwala na prawidłowy dobór wszystkich komponentów wizyjnych do konkretnej aplikacji. Dodatkowo organizujemy szkolenia produktowe, które są prowadzone przez naszych dostawców. W tym roku uruchamiamy również nową usługę – testy na produktach klientów i pomoc w doborze wszystkich komponentów. W tym celu zapraszamy naszych klientów do biura w Łowiczu, gdzie posiadamy własne laboratorium i razem z klientem staramy się znaleźć rozwiązanie pasujące do danej aplikacji. W razie potrzeby korzystamy również ze wsparcia sprzętowego i wiedzy naszego niemieckiego biura.

Automatyka

Roboty autonomiczne – przyszłość nowoczesnego zakładu

Automatyzacja jest nieodzowną częścią naszych czasów, pomaga nam produkować bardziej wydajnie, precyzyjnie i przy niższych kosztach. Jednym z ważniejszych wynalazków w dziedzinie automatyzacji były pojazdy AGV (ang. Automated Guided Vehicles) – pojazdy z automatycznym sterowaniem, które oznaczały przełom w wewnętrznej logistyce wielu firm.

Inżynieria odwrotna i technologie rapid prototyping w utrzymaniu ruchu

Współcześnie w utrzymaniu ruchu coraz częściej zachodzi możliwość skutecznego stosowania technologii szybkiego prototypowania (ang. rapid prototyping) [1, 2, 10] do wytwarzania zamienników obiektów (w tym obiektów uszkodzonych i wybrakowanych), jak również do wytwarzania nowych elementów stanowiących doposażenie obiektów już istniejących (nakładki, osłony, łączniki, uchwyty, elementy mocujące itp.) lub też do wytwarzania specjalizowanych, nieprodukowanych seryjnie narzędzi.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij