Utrzymanie Ruchu wydanie nr 3/2019
Utrzymanie Ruchu wydanie nr 3/2019

Tematem najnowszego wydania jest hydraulika, pneumatyka i elektroenergetyka.

W wydaniu znaleźć można interesujące artykuły dotyczące m.in. komputerowych systemów wizyjnych w zastosowaniach przemysłowych, kogeneracji gazowej w zakładach produkcyjnych, zapobieganiu nieoczekiwanym załączeniom maszyn, czystości środka smarnego w układach centralnych, wyznaczaniu wymaganej siły roboczej w układach o złożonej strukturze kinematycznej.

Rynek

Aktualności z branży

Aktualności z branży utrzymania ruchu

Zarządzanie

Nowy Dwór Gdański – wprowadzenie i montaż centrum obróbkowego

Pod koniec czerwca zespołowi Heavy Lift powierzone zostało wprowadzenie 46-tonowego centrum obróbkowego do zakładu w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego.

Diagnostyka

Komputerowe systemy wizyjne w zastosowaniach przemysłowych

Zmierzamy do Przemysłu 4.0, w którym ludzi w różnych zadaniach zastępować będą systemy automatyki i autonomiczne roboty. Do komunikacji tych urządzeń pomiędzy sobą służyć będzie intensywnie się rozwijający Internet Rzeczy. Natomiast do zbierania informacji z otoczenia, a w szczególności od prowadzonego procesu technologicznego służyć muszą odpowiednie sensory. Zbudowano ich mnóstwo i wciąż powstają nowe, oparte na rejestracji różnych sygnałów i korzystające z różnych metod ich przetwarzania oraz analizy. Jednak najbardziej wygodne, a jednocześnie najszybciej się rozwijające są komputerowe systemy wizyjne, zastępujące w systemach automatyki i robotyki wzrok człowieka.

Wyrównoważanie (wyważanie) przemysłowych maszyn wirnikowych

Artykuł omawia zagadnienie wyważania wirnikowych maszyn przemysłowych pod kątem wyjaśnienia samego zjawiska niewyważenia, przedstawienia metody diagnozowania niewyważenia i sposobu jego usuwania oraz skrótowego opisu zaleceń zawartych w normach dotyczących wyważania.

Predykcyjne UR. Czy przewidywanie jest zarezerwowane tylko dla proroków?

Idealną sytuacją byłaby możliwość przewidywania, kiedy dana maszyna się zepsuje i jak długo będzie działać. To nie jest utopia. W bardzo prosty sposób można to zapewnić również w środowisku produkcyjnym.

Energetyka

Słoneczna energia może naładować polskie przedsiębiorstwa

Wraz z początkiem lipca br. ceny energii elektrycznej kupowanej przez średnie i duże przedsiębiorstwa zostały uwolnione. Sytuacja na hurtowym rynku energii elektrycznej w UE w praktyce oznacza znaczny wzrost kosztów dla polskich firm.

Kogeneracja gazowa w zakładach produkcyjnych

Kogeneracja gazowa jest to jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w tym samym procesie spalania gazu. Realizowana jest najczęściej w tłokowych silnikach spalinowych lub w gazowych silnikach przepływowych, tzw. turbinach gazowych.

Bezpieczeństwo

Jak stworzyć komfortowe warunki pracy w hali produkcyjnej?

Pracownicy hal przemysłowych często narzekają na nieodpowiednie warunki pracy. W budynkach produkcyjnych jest za gorąco, zbyt ciemno, powietrze jest zanieczyszczone, a pracownikom doskwierają przeciągi. Złe warunki klimatyczne powodują absencje pracowników i przestoje produkcji, które skutkują mniejszymi przychodami.

Zapobieganie nieoczekiwanym załączeniom maszyn

W maju 2018 roku została wydana nowa wersja normy poświęconej nieoczekiwanemu uruchomieniu (PN-EN ISO 14118).

Napędy

Uszkodzenia pasów napędowych - ich przyczyny i zapobieganie im - cz. I

Przekładnie pasowe to stosunkowo popularny typ przekładni stosowany w różnych układach napędowych. Charakteryzują się wieloma pozytywnymi cechami. Są stosunkowo ciche w swoim działaniu, zachowują dużą płynność ruchu, mają prostą konstrukcję, a także dają możliwość pracy bez smarowania.

Czystość środka smarnego w układach centralnych

Przekładnie pasowe to stosunkowo popularny typ przekładni stosowany w różnych układach napędowych. Charakteryzują się wieloma pozytywnymi cechami. Są stosunkowo ciche w swoim działaniu, zachowują dużą płynność ruchu, mają prostą konstrukcję, a także dają możliwość pracy bez smarowania.

Hydraulika i pneumatyka

Wpływ rodzaju przewodu hydraulicznego na tłumienie pulsacji ciśnienia - cz. I

Monitorowanie, a następnie analiza przebiegu pulsacji ciśnienia w linii tłocznej pomp stosowanych w hydrostatycznych układach napędowych pozwalają na wykrycie wybranych anomalii w działaniu jednostek wyporowych.

Bezpieczne sterowanie układami pneumatycznymi - podstawowe funkcje

Bezpieczne sterowanie układami pneumatycznymi polega na odcinaniu i uwalnianiu energii sprężonego powietrza w stanach zagrożenia dla urządzeń i użytkowników.

Wyznaczanie wymaganej siły roboczej w układach o złożonej strukturze kinematycznej

Dobór siłowników hydraulicznych wymaga określenia wartości kilku istotnych parametrów, takich jak: wartość ciśnienia roboczego, rodzaj ruchu roboczego, obciążenie robocze tłoczyska czy zakres ruchu roboczego tłoczyska. W przypadku potrzeby wymiany uszkodzonego podzespołu określenie wartości tych parametrów nie stanowi większego problemu. Co jednak należy zrobić w przypadku gdy jest potrzeba opracowania nowej maszyny lub modernizacji istniejącego urządzenia? Jak wówczas dobrać parametry siłownika hydraulicznego? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w artykule.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij