Utrzymanie Ruchu wydanie nr 4/2019
Utrzymanie Ruchu wydanie nr 4/2019

Tematem najnowszego wydania jest diagnostyka.

W wydaniu znaleźć można interesujące artykuły dotyczące m.in. bezpieczeństwa funkcjonalnego urządzeń pneumatycznych, stacjonarnych systemów termograficznych, tłumienia siłowników pneumatycznych w pozycjach skrajnych, uszkodzeń pasów napędowych – ich przyczyn i zapobiegania im, wpływu wzrostu temperatury oleju na stan układu hydraulicznego, ultradźwiękowej diagnostyki instalacji sprężonego powietrza, modelowania dynamicznego łożysk tocznych pracujących w układach napędowych z przekładniami zębatymi.

Polecamy także dodatek specjalny – MECHANIKA.

Rynek

Aktualności z branży

Aktualności z branży utrzymania ruchu

Zarządzanie

Relokacje overseas

Przeprowadzka, bez względu na jej skalę, wielkość przenoszonych elementów oraz dystans, jaki mamy do pokonania, stanowi zadanie wymagające precyzyjnego przygotowania i przeprowadzenia. Dbałość o poprawne spakowanie, opisanie opakowań, zabezpieczenie na czas transportu, załadunek na środki transportu oraz bezpieczny transport do miejsca docelowego stanowią podstawowe aspekty, na które zwracamy uwagę.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo funkcjonalne urządzeń pneumatycznych

Bezpieczne użytkowanie maszyn i urządzeń jest kluczowym zagadnieniem we współczesnym przemyśle. W stosunku do urządzeń pneumatycznych wymaga się ich niezawodności i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podczas ich działania. Maszyny i urządzenia wykorzystujące energię sprężonego powietrza muszą spełniać wymogi określone m.in. w Dyrektywie Maszynowej 2006/42/WE. Główną różnicą w stosunku do poprzednio obowiązującej dyrektywy jest poszerzenie jej zakresu o komponenty bezpieczeństwa, czyli elementy specjalnie zaprojektowane, wyprodukowane i dostarczone w celu zapewnienia określonych funkcji bezpieczeństwa, mających wyeliminować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi w przypadku uszkodzenia lub niesprawności maszyn.

Diagnostyka

Stacjonarne systemy termograficzne

Wiele przedsiębiorstw coraz śmielej inwestuje w systemy umożliwiające ciągłe zbieranie danych dotyczących zarówno sposobu realizacji procesu produkcyjnego, jak również parametrów eksploatowanych urządzeń.

Tłumienie siłowników pneumatycznych w pozycjach skrajnych – zalecenia oraz cechy eksploatacyjne rozwiązań rynkowych

Tłumienie wartości sił napędów pneumatycznych w pozycjach skrajnych stanowi podstawowy aspekt pracy w wielu aplikacjach przemysłowych. Odpowiedni dobór parametrów tłumienia wpływa na poprawę jakości działania, płynność pracy systemów napędowych oraz minimalizację liczby i czasu nieprzewidzianych awarii. W artykule omówiono podstawowe aspekty związane z zastosowaniem tłumienia napędów pneumatycznych oraz skutki uszkodzeń wynikających z jej braku.

Napędy

Uszkodzenia pasów napędowych – ich przyczyny i zapobieganie im – cz. II

Przekładnie pasowe to stosunkowo popularny typ przekładni stosowany w różnych układach napędowych. Charakteryzują się wieloma pozytywnymi cechami. Są stosunkowo ciche w swoim działaniu, zachowują dużą płynność ruchu, mają prostą konstrukcję, a także dają możliwość pracy bez smarowania.

Hydraulika i pneumatyka

Wpływ rodzaju przewodu hydraulicznego na tłumienie pulsacji ciśnienia – cz. II

Monitorowanie, a następnie analiza przebiegu pulsacji ciśnienia w linii tłocznej pomp stosowanych w hydrostatycznych układach napędowych pozwalają na wykrycie wybranych anomalii w działaniu jednostek wyporowych. Część I artykułu została opublikowana w wydaniu 3/2019 czasopisma „Utrzymanie Ruchu”.

Wpływ wzrostu temperatury oleju na stan układu hydraulicznego

W poprawnie zaprojektowanym układzie hydrauliki siłowej, użytkowanym w określonych przez producenta warunkach, temperatura oleju powinna się ustabilizować na pewnej bezpiecznej wartości, która nie spowoduje jego przedwczesnego zużycia i degradacji. Co jednak zrobić, gdy temperatura oleju jest wyższa od zalecanej? Jakie są źródła energii cieplnej? Jakie czynności należy podjąć w celu zmniejszenia temperatury oleju? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w artykule.

Mechanika

Ultradźwiękowa diagnostyka instalacji sprężonego powietrza

Sprężone powietrze jest drugim po energii elektrycznej najczęściej stosowanym medium w przemyśle. Pomimo bezpiecznego i uniwersalnego charakteru sprężone powietrze należy do jednego z najdroższych nośników energii.

Wykrywacze ultradźwiękowe

Prezentacja wykrywaczy ultradźwiękowych

Modelowanie dynamiczne łożysk tocznych pracujących w układach napędowych z przekładniami zębatymi

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację zagadnienia zapoczątkowanego w artykule pt. Modelowanie łożysk w układach napędowych z przekładnią zębatą, opublikowanym w numerze 4/2018 czasopisma „Utrzymanie Ruchu”.

Przemysłowe metody identyfikacji niesprawności pracy napędów elektrycznych

Zapewnienie ciągłości pracy silników elektrycznych decyduje o wynikach produkcji zakładów przemysłowych. Napędy elektryczne znajdują zastosowanie w liniach technologicznych, maszynach, wózkach samojezdnych, agregatach hydraulicznych, sprężarkach, narzędziach ręcznych oraz wielu innych urządzeniach technologicznych i wspomagających produkcję. W wielu przypadkach przyczynami awarii są elementy niezwiązane bezpośrednio z ustrojem elektrycznym silnika, ale z nieprawidłową konfiguracją całego układu napędowego. W artykule przedstawiono krótkie omówienie metod diagnozy silników elektrycznych oraz typowe podejścia możliwe do zastosowania w przypadkach detekcji awarii.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij