Utrzymanie Ruchu wydanie nr 1/2020
Utrzymanie Ruchu wydanie nr 1/2020

Tematem głównym najnowszego wydania czasopisma jest Przemysł 4.0. W numerze znajduje się wiele ciekawych artykułów m.in. z zakresu: zastosowania zdalnych pomiarów temperatury w procesach produkcyjnych; pasów napędowych; analizy dużych zbiorów danych; autonomicznego transportu w Przemyśle 4.0; znaczenia parametrycznych modeli CAD w Przemyśle 4.0; systemów bezpieczeństwa w automatyce przemysłowej.

Rynek

Aktualności z branży

Bezpieczeństwo

SISTEMA - uniwersalne narzędzie do projektowania systemów sterowania bezpieczeństwem

SISTEMA jest oddanym do powszechnego (międzynarodowego), nieodpłatnego użytku specjalistycznym kalkulatorem wspierającym wykonywanie obliczeń poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL), całkowicie zgodnym z zaleceniami aktualnej normy zharmonizowanej EN ISO 13849-1. Zatem dzięki działaniom instytucji – Instytutu Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (IFA) – osoby projektujące systemy sterowania bezpieczeństwem maszyn uzyskały poważne narzędzie z jednej strony przyspieszające pracę, a z drugiej – znacząco zmniejszające popełnianie błędów projektowych. Jak pokazuje praktyka użytkowania SISTEMY, uniemożliwia ona w zasadzie powstanie niezgodności z normą EN ISO 13849-1, a znaczne przyspieszenie pracy zachęca do wypróbowywania różnych wariantów rozwiązań układów sterowania.

Zarządzanie

Relokacja w zakładach produkcyjnych

Sprawne funkcjonowanie procesu produkcyjnego jest niemożliwe bez wykorzystania specjalistycznych, wielkogabarytowych maszyn. Dlatego tak popularne stały się usługi z zakresu ich relokacji. Kiedy niezbędny staje się transport maszyny z punktu A do punktu B, bardzo cenne są: wiedza, doświadczenie, precyzja oraz umiejętności planowania.

Diagnostyka

Zastosowania zdalnych pomiarów temperatury w procesach produkcyjnych

W warunkach przemysłowych bardzo często zachodzi konieczność prowadzenia pomiaru temperatury w czasie trwania procesu technologicznego, podczas którego badane obiekty poruszają się i/lub są w trudno dostępnych miejscach, a także często mają ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury. Mowa tutaj np. o procesie spawania czy lutowania, procesach metalurgicznych i hutniczych czy lakierniczych. Do celów pomiarowych mogą być wykorzystywane specjalne systemy pomiarowe bazujące na czujnikach stykowych i przenośnych zbieraczach danych, ale również bezstykowe układy pomiarowe wykorzystujące promieniowanie podczerwone.

Ocena stanu silników indukcyjnych na podstawie analizy składowych harmonicznych prądowych

Silniki asynchroniczne są aktualnie, obok serwonapędów, jednymi z najczęściej używanych elementów w systemach przemysłowych. Wynika to głównie z ich niezwykłej uniwersalności oraz prostoty pod względem sterowania. Ich częste występowanie w większości systemów produkcyjnych sprawia, że nierzadko stają się elementami krytycznymi pod względem zachowania ciągłości produkcji. Z tego też powodu służby utrzymania ruchu powinny kłaść specjalny nacisk na ich diagnostykę oraz monitorowanie stanu.

Napędy

Pasy napędowe

Pasy napędowe, określane również mianem transmisyjnych, są wykorzystywane w ramach tzw. przekładni pasowych, cięgnowych do przenoszenia napędu.

Mechanika

Metody obliczania trwałości łozysk tocznych według modelu Lundberga-Palmgrena

Trwałość układu łożyskowego wynikająca z trwałości łożysk jest jednym z podstawowych kryteriów w doborze łożysk tocznych. Trwałość tę wyraża się w milionach obrotów L lub w godzinach Lh w zależności od tego, co bardziej odpowiada trwałości maszyny. Na przykład trwałość łożysk pojazdów wyrażamy w milionach obrotów, ponieważ łatwo ocenić na podstawie przebiegu pojazdu liczbę obrotów mechanizmów, natomiast w przypadku maszyn roboczych, których trwałość wyrażona jest w godzinach pracy, trwałość łożysk także dogodniej jest wyrazić w godzinach. Obecnie zalecana metoda obliczania trwałości łożysk [20] oparta jest na modelu Lundberga i Palmgrena [17, 18] opisanym w [1, 7], i określa tzw. trwałość nominalną podstawową [5]. Celem pracy jest opisanie metod obliczania trwałości łożysk tocznych opartych na tym modelu, stosowanych m.in. przez producentów łożysk tocznych.

Przemysł 4.0

Analiza dużych zbiorów danych

Obecnie prawie każdy proces, w tym produkcyjny, generuje ogromne ilości danych. Gromadzimy je, czy jednak potrafi my odpowiednio wykorzystać? Jest to szczególnie ważne w kontekście Przemysłu 4.0, w którym dane są najważniejszym „surowcem”, a efektywne ich wykorzystanie jest kluczowe, głównie za sprawą wiedzy, którą można z nich pozyskać.

Autonomiczny transport w przemyśle 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa wiąże się z określonymi rozwiązaniami charakteryzującymi nowoczesną fabrykę. Technika wewnątrzzakładowego obiegu rzeczy jest nieustannie rozwijana w kierunku wpasowania się w obowiązujące trendy. Czy postęp w tym zakresie doprowadził już do poziomu autonomiczności, który można sygnować dopiskiem „4.0”? W artykule przedstawiono pewne cechy współczesnych maszyn transportowych warunkujące spełnienie przyjętych standardów.

Znaczenie parametrycznych modeli CAD w przemyśle 4.0

Modele CAD są wejściem w procesie wytwórczym dóbr materialnych. Koncepcja Przemysłu 4.0 zakłada, że produkty mają odpowiadać indywidualnym potrzebom klientów. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie parametrycznych modeli CAD. Co to są parametryczne modele CAD? Jaka jest ich struktura? Jak je utworzyć? Odpowiedzi na te pytania zamieszczono w artykule.

Automatyka

BK CONNECT™ – oprogramowanie analizy dźwięku i drgań

BK Connect to nowa i wysoce innowacyjna platforma programowa firmy Brüel & Kjær.

Systemy bezpieczeństwa w automatyce przemysłowej

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku zgłoszono 84 304 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy [1]. I choć jest to liczba o 4,6% mniejsza niż w 2017 roku, to wciąż jednak zatrważa.

Integracja systemów automatyki podstawą systemów zarządzania produkcją – cz. II

Druga część artykułu dotyczy systemów zarządzania produkcją oraz roli integracji systemów automatyki w dostępie do kluczowych danych. Odniesiono się do obowiązujących standardów w zakresie kształtowania się hierarchii zarządzania produkcją w przedsiębiorstwach. Omówiono również techniczne aspekty realizacji obiegu informacji pomiędzy systemami automatyki i informatyki.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij