Utrzymanie Ruchu wydanie nr 2/2020
Utrzymanie Ruchu wydanie nr 2/2020

Wiodącym tematem bieżącego wydania czasopisma są hydraulika i pneumatyka.

W wydaniu znajdują się artykuły dotyczące: czyszczenia przemysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem czyszczenia suchym lodem, hydrodynamicznego oraz czyszczenia chemicznego; zagadnienia związane z ograniczaniem kosztów w czasach pandemii – optymalizacja dzięki metodyce SMED; kontrolowanego zużycia energii; osuszania sprężonego powietrza na potrzeby produkcji; zasad działania kamery termowizyjnej; diagnostyki PROFIBUS - podstawowych symptomów uszkodzenia sieci; smarowania łożysk silników elektrycznych; projektowania i symulacji pneumatycznych i elektropneumatycznych układów sterowania w środowisku FluidSIM-P. Polecamy również dodatek tematyczny poświęcony NAPĘDOM.

Rynek

Aktualności z branży

Zarządzanie

Nowoczesne transfery

Świat się rozwija i pomimo różnych okresowych zawirowań i spowolnień gospodarczych niewątpliwie dynamika tego rozwoju nieustanie wzrasta. Nie oznacza to oczywiście, że będziemy wszystko robić coraz szybciej i szybciej, ponieważ takie tempo rozwoju miałoby swój nieuchronny koniec – trudno też doszukać się jakiejś satysfakcji w takim rozwiązaniu.

Czystość maszyn i urządzeń kluczem do sprawnej produkcji

Sprawna i wydajna produkcja to główny cel fi rm produkcyjnych. Często podyktowane jest to wymogami rynku, rosnącą globalizacją, ale niezależnie od okoliczności zawsze warto pamiętać o właściwym harmonogramowaniu i ustalaniu planu produkcji zgodnie z posiadaną zdolnością produkcyjną.

Czyszczenie hudrodynamiczne w przemyśle

Realizowanie przemysłowych czyszczeń hydrodynamicznych w formie dedykowanych usług jest z punktu widzenia czysto biznesowego najefektywniejszym sposobem realizacji tego typu zadań w szerokiej gamie branż przemysłowych.

Bezpieczeństwo

Ograniczanie kosztów w czasach pandemii – optymalizacja dzięki metodyce SMED

Choć o kryzysie gospodarczym mówiło się często już w 2018 roku, do lutego 2020 roku wciąż nie było go widać na horyzoncie. W marcu jednak stanęliśmy całym światem przed obliczem pandemii COVID-19. Wirus SARS-CoV-2 mocno pokrzyżował plany między innymi firmom produkcyjnym, wymuszając na nich wprowadzenie zaostrzonego rygoru sanitarnego, modyfikacji systemu zmianowego, a w konsekwencji zwiększenia kosztów ponoszonych z tytułu zapewniania bezpieczeństwa pracownikom.

Automatyka

Kontrolowane zużycie energii

Wykorzystanie nowoczesnych zautomatyzowanych systemów monitorowania oraz zarządzania pracą poszczególnych instalacji w obiektach pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności w zakresie eksploatacji obiektu. Tworzenie raportów, zdalny dostęp do paneli administracyjnych oraz integrowanie wszystkich urządzeń – to tylko część ich możliwości.

Mechanika

Osuszanie sprężonego powietrza na potrzeby produkcji

Bardzo często znaczącym problemem w zakładach produkcyjnych, w których duże znaczenie ma użycie sprężonego powietrza, jest wytrącanie się wody w instalacjach. Może to prowadzić do dostawania się skroplin do newralgicznych elementów urządzeń produkcyjnych, powodując usterki, a w rezultacie duże koszty napraw. Bardzo rozsądnym podejściem jest wprowadzenie jakości sprężonego powietrza do polityki jakościowej firmy, uwzględniając wręcz wymagania, które mogą pojawić się w przyszłości.

Określanie stanu technicznego łożysk tocznych za pomocą metod wiboakustycznych – przykłady diagnozowania łożysk tocznych

W poprzednich artykułach dotyczących łożysk tocznych i ich diagnozowania za pomocą metod wibroakustycznych przedstawiono wpływ cech konstrukcyjnych oraz uszkodzeń elementów łożysk tocznych na sygnały wibroakustyczne generowane przez badany obiekt („UR”, nr 2/2016). Z wykorzystaniem różnych analiz sygnałów wibroakustycznych znajomość częstotliwości charakterystycznych, które mogą się pojawić w sygnałach na skutek różnych uszkodzeń łożyska, umożliwia wykrycie i określenie rodzaju uszkodzenia występującego w łożysku.

Diagnostyka

Kamera termowizyjna – jak to działa

Kamery termowizyjne, nazywane zamiennie termograficznymi, są stosowane od lat w wielu dziedzinach nauki i techniki, w tym w diagnostyce maszyn i urządzeń. Obecność kamer termowizyjnych w komórkach czy tabletach już nikogo nie dziwi. Możliwość szybkiej rejestracji obrazów w podczerwieni, tzw. Slow Motion, również nie jest problemem. Jednak czy wszyscy rozumiemy, jak działa kamera termowizyjna i jak to się dzieje, że możliwy jest pomiar temperatury zdalnie?

Diagnostyka PROFIBUS. Podstawowe symptomy uszkodzenia sieci

Artykuł Diagnostyka Profi bus, opublikowany w wydaniu 2/2018 „Utrzymania Ruchu”, dotyczył standardu IEC 61158, kolejnych jego warstw oraz narzędzi diagnostycznych. Przytoczone zostały również przykłady nieprawidłowych połączeń w instalacji oraz wymieniono podstawowe zasady terminowania sieci, jak również przykład metody przeprowadzania analizy oscylogramów. Z racji tego, że zagadnienie diagnostyki sieci jest dość szerokie, w tym artykule uzupełnione zostaną informacje dotyczące podstawowych symptomów uszkodzenia sieci, jakie można zaobserwować w sygnałach, oraz sposoby odczytywania ramki danych, gdy ta jest przedstawiana bez interpretacji.

Hydraulika i pneumatyka

Smarowanie łożysk silników elektrycznych

Silniki elektryczne są chyba najpowszechniej występującymi urządzeniami w fabrykach produkcyjnych. Od ich niezawodności zależy większość procesów produkcyjnych. Ponad 60% ich awarii jest spowodowane uszkodzeniami łożysk. Biorąc pod uwagę fakt, że z kolei większość awarii łożysk jest spowodowana złym smarowaniem, można stwierdzić, że kwestia odpowiednich procedur smarowania łożysk w silnikach elektrycznych jest jedną z istotniejszych dla prawidłowego utrzymania ruchu.

Projektowanie i symulacja pneumatycznych i elektropneumatycznych układów sterowania w środowisku FluidSIM-P

Komputerowe wspomaganie projektowania pneumatycznych i elektropneumatycznych układów sterowania polega na graficznym przedstawieniu wszystkich elementów za pomocą schematów funkcjonalnych. Wszystkie elementy wchodzące w skład układu są przedstawiane za pomocą znormalizowanych symboli graficznych zawierających informacje o parametrach. Pozwala to na późniejszą edycję poszczególnych komponentów, co ułatwia proces projektowania i symulacji układu sterowania. W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat projektowania i symulacji pneumatycznych oraz elektropneumatycznych układów sterowania w środowisku FluidSIM firmy Festo. .

Napędy

Napędy – prewencja i prawidłowa obsługa

W artykule przedstawiono podstawowe wymagania związane z użytkowaniem napędów wyposażonych w silniki elektryczne. Podane zostały niezbędne normatywy oraz wytyczne pozwalające na wdrożenie podstawowych narzędzi prewencji uszkodzeń napędów i ich podzespołów. Szczególną uwagę zwrócono na przeglądy oraz zakres czynności wykonywanych w ich ramach. Omówione zostały także możliwości zastosowania podstawowych technik diagnostycznych oraz zasadność ich wdrożenia.

Serwonapędy elektropneumatyczne. Wybrane cechy eksploatacyjne

Czy serwonapędy elektropneumatyczne są doskonałym zamiennikiem dla serwonapędów elektrycznych lub hydraulicznych? Raczej nie. Mają jednak szereg zalet i w pewnych aplikacjach mogą być optymalnym rozwiązaniem. Aby móc świadomie i trafnie wybrać najlepsze spośród różnego rodzaju rozwiązań serwonapędów (zwłaszcza liniowych), trzeba znać mocne i słabe strony serwonapędów elektropneumatycznych.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij