Sprawna i wydajna produkcja to główny cel fi rm produkcyjnych. Często podyktowane jest to wymogami rynku, rosnącą globalizacją, ale niezależnie od okoliczności zawsze warto pamiętać o właściwym harmonogramowaniu i ustalaniu planu produkcji zgodnie z posiadaną zdolnością produkcyjną.

fot. iStock

Jedną z najważniejszych czynności podczas całego cyklu produkcyjnego są planowane przestoje wykorzystywane na przeglądy oraz czyszczenie maszyn i urządzeń. Konserwacja urządzeń elektrycznych jest elementem niezbędnym do prawidłowego utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych. Utrzymanie w odpowiedniej kondycji maszyn i urządzeń przemysłowych, czyli dokładne ich czyszczenie, ma kluczowe znaczenie w optymalizacji wydajności wszelkich procesów produkcyjnych. Systematyczne czyszczenie ma na celu usprawnienie działania wszelkiego rodzaju urządzeń, jak również wydłużenie żywotności wszystkich podzespołów. Jednak potrzeba ciągłej pracy tych urządzeń często wiedzie do pomijania okresowych czyszczeń, a w efekcie do zmniejszenia niezawodności pracy. Przyspieszone starzenie komponentów prowadzi do awarii spowodowanych gorszym odprowadzaniem ciepła, co w efekcie wiedzie do nieplanowanych przestojów.

Dodatkowo osadzający się brud może doprowadzić do zwarcia, a w jego efekcie do pożaru, co nie tylko może zakończyć się nieplanowanym przestojem, ale na dłuższy czas wyeliminować część zakładu z dalszej produkcji.

Jednym z głównych czynników wpływających na czas przestoju jest wybór odpowiedniej technologii czyszczenia. Obecnie na rynku istnieje wiele firm stosujących różnego rodzaju sposoby i technologie czyszczenia, które mają istotny wpływ na czas przestoju.

Warto zaznaczyć, że niektóre stosowane technologie pozwalają na konserwację i czyszczenie pod napięciem, bez wyłączania rozdzielnic elektrycznych, a co za tym idzie – całych linii produkcyjnych. Pozwala to na skrócenie do absolutnego minimum czasu niezbędnego do przeprowadzenia konserwacji urządzeń lub takiego przestoju uniknąć.

Czyszczenie mieszanką gazów

Jedną z najnowocześniejszych, skutecznych i całkowicie bezinwazyjnych metod czyszczenia przemysłowego, która zdobywa coraz większą popularność, a nawet staje się standardem w niektórych zakładach przemysłowych, jest czyszczenie oparte na zastosowaniu innowacyjnego medium czyszczącego, którego głównym elementem jest specjalnie przygotowywana mieszanka gazów.     

Mieszanka w postaci mgły gazowej podawana jest na czyszczone urządzenia za pomocą specjalistycznych dysz. Jej skład i ciśnienie robocze (nieprzekraczające wartości 0,5-1,5 bara) są regulowane poprzez moduł sterujący w zależności od stopnia zabrudzenia oraz rodzaju i wrażliwości czyszczonych urządzeń.

Mieszanka gazów ma tę przewagę nad innymi metodami, że dociera w miejsca dla nich niedostępne. Po dostaniu się pod zabrudzenie i zetknięciu się z ciśnieniem atmosferycznym mieszanka gazów zwiększa swoją objętość około kilkusetkrotnie, usuwając nawet najbardziej oporne i groźne zanieczyszczenia, nie ingerując w strukturę podzespołów – wyjaśnia Tomasz Koziarek, dyrektor sprzedaży & marketingu, 3N Solutions Sp. z o.o.

Mieszanka gazów jest całkowicie sucha, nie powoduje zawilgocenia, nie wchodzi w reakcje fizyczne ani chemiczne z czyszczonymi elementami, nie ma właściwości ściernych, jest nietoksyczna, bezwonna, niepalna i aseptyczna (to jest warte podkreślenia). Jest całkowicie bezpieczna dla wrażliwych elementów elektronicznych, jak i osób, które mają z nią bezpośrednią styczność. Zanieczyszczenia usuwane z urządzeń i podzespołów w miejscu podania mieszanki są automatycznie zabierane poprzez wyciąg ciśnieniowy. Ta nowatorska technika wdrażana w Polsce przez firmę 3N Solutions znajduje zastosowanie w coraz większej liczbie przypadków u klientów z różnych branż tak w Polsce, jak i na świecie.

Czyszczenie suchym lodem

Jedną z najpopularniejszych dostępnych na rynku metod czyszczenia jest czyszczenie za pomocą suchego lodu. Suchy lód to przyjęta powszechnie nazwa dwutlenku węgla (CO2) w postaci stałej. Otrzymywany jest w wyniku gwałtownego rozprężania ciekłego gazu CO2, w efekcie tego procesu powstaje tzw. śnieg dwutlenkowy, który w zależności od przeznaczenia w urządzeniach produkcyjnych formuje się w granulat, plastry lub bloki. Suchy lód niezależnie od postaci ma szczególną właściwość, a mianowicie sublimuje, czyli przechodzi bezpośrednio z formy ciała stałego w gaz z pominięciem fazy ciekłej.

Właśnie dzięki sublimacji suchy lód od wielu lat znajduje zastosowanie w procesach czyszczeń technologicznych jako alternatywna metoda czyszczenia strumieniowo-ściernego i – co ważne – z powodzeniem zastępuje takie metody jak np.: piaskowanie, śrutowanie, sodowanie lub inne medium, oraz wszelkiego rodzaju myjki ciśnieniowo-wodne które często wymagają zaangażowania także chemii do usuwania zabrudzeń przemysłowych. Technologia czyszczenia suchym lodem polega na wyrzucaniu z urządzenia miotającego za pomocą strumienia sprężonego powietrza granulatu suchego lodu na czyszczoną powierzchnię. Przykładem może być tutaj rozwiązanie Grupy Messer – są to urządzenia do czyszczenia suchym lodem znane pod marką ASCOJET®. Wytwórcą tych urządzeń jest firma ASCO Carbon Dioxide LTD ze Szwajcarii, należąca od 2007 r. do Grupy Messer.

Dzięki możliwości precyzyjnej regulacji pracy urządzeń miotających ASCOJET®, takich jak regulacja ciśnienia pracy, pobór granulatu suchego lodu, jak również możliwości zastosowania w urządzeniu specjalistycznych adapterów, które dodatkowo rozdrabniają standardową (3 mm) granulację na bardzo drobny pył, możemy idealnie dobrać proces czyszczenia do stopnia zabrudzenia i rodzaju powierzchni. Taki drobny pył śniegowy CO2 idealnie nadaje się do czyszczenia podzespołów elektroenergetycznych, pracujących pod wysokim, średnim i niskim napięciem, zabrudzonych między innymi: pyłami technologicznymi (cementowym, węglowym, stalowym, cukrowym), rdzą, olejami i smarami, kwasami, tlenkami metali itp. – komentuje Andrzej Szydło, product menager firmy Messer Polska.

Ciekawej modernizacji w technologii czyszczenia suchym lodem dokonała firma Rontech, stosując autorską technologię „Active CO2” – profesjonalnie przystosowaną do wrażliwości urządzeń elektrycznych. Powstała w wyniku znacznej modernizacji technologii czyszczenia suchym lodem i jest przystosowana do czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych. Jest to w pełni bezpieczny sposób czyszczenia niezagrażający delikatnym elementom składowym urządzeń i podzespołów elektrycznych. Medium czyszczące opracowane na podstawie dwutlenku węgla i mieszanki gazów technicznych podawane jest w odpowiednich ilościach za pomocą specjalistycznych dysz z zachowaniem precyzyjnie dobranego ciśnienia roboczego regulowanego poprzez moduł sterujący.

Metoda jest bardzo precyzyjna, ponieważ osoba operująca aplikatorem kieruje strumień „Active CO2” w pożądane miejsce, dlatego może być stosowana na styku różnych materiałów bez ich uszkodzenia. Szczególnie należy zwrócić uwagę na fakt, że proces ten jest wykonywany „na sucho” i właśnie ta niepodważalna zaleta zabezpiecza podzespoły przed korozją oraz umożliwia wykonywanie prac pod napięciem, zapewniając wyeliminowanie zagrożeń, m.in. w postaci powstawania „prądów błądzących” czy nadmiernego nagrzewania się aparatury elektrycznej – opisuje Ireneusz Ronkowski, właściciel firmy Rontech. Proces czyszczenia odbywa się całkowicie bezdotykowo. Medium czyszczące dociera w niedostępne dla tradycyjnych metod miejsca i zakamarki podzespołów, po dostaniu się pod zabrudzenie i zetknięciu się z ciśnieniem atmosferycznym zwiększa swoją objętość około kilkusetkrotnie. W wyniku tego następują utrata elastyczności powłoki zanieczyszczenia i usunięcie nawet najbardziej opornych oraz groźnych dla urządzeń zanieczyszczeń, absolutnie nie ingerując przy tym w strukturę podzespołów. Mieszanka jest całkowicie sucha i zapewnia osiągnięcie najwyższych standardów bezpieczeństwa podczas całego procesu odczyszczania wszystkich wrażliwych powierzchni takich jak podzespoły elektryczne, m.in.: szaf zasilająco-sterujących, rozdzielnic elektrycznych, falowników wraz z panelami sterowniczymi czy transformatorów.

W przeciwieństwie do innych metod po procesie czyszczenia suchym lodem pozostaje tylko i wyłącznie opadający osad, zabrudzenie, które usuwamy. W przypadku innych metod czyszczenia trzeba jeszcze usunąć medium czyszczące lub ścierniwo, czasem używając wody lub chemii, które dodatkowo trzeba odprowadzić i zutylizować.

Podczas czyszczenia suchym lodem nie wytwarzamy odpadu wtórnego. Jako konkretny przypadek mogę przytoczyć czyszczenie energetycznych szaf sterowniczych znajdujących się w każdym zakładzie produkcyjnym. Na szafie, jak również w jej wnętrzu osiadają wszelkie zanieczyszczenia będące w powietrzu, jak i te, które powstają na halach produkcyjnych (podwyższone stężenie pyłów oraz oleju) na podzespołach znajdujących się wewnątrz takiej szafy. Aby uniknąć awarii i przestojów, czyszczenie powinno odbywać się regularnie; przedłuża to żywotność i wpływa na poprawność ich działania – podkreśla Artur Ponikowski z firmy NTClean.

Na co zwrócić szczególną uwagę przy doborze odpowiedniej technologii podczas procesu czyszczenia? Nie można uszkodzić czyszczonych podzespołów, delikatnej elektroniki oraz kabli. Trzeba dobrać właściwe parametry i czynniki czyszczące (właściwie osuszone suche powietrze, czynnik czyszczący medium – suchy lód i doświadczony certyfikowany pracownik wykonujący pracę). Suchy lód charakteryzuje się brakiem przewodności i dlatego jest bezpieczny dla urządzeń pracujących pod napięciem. Urządzenia są czyszczone w bezpieczny sposób niezagrażający ich delikatnym elementom. Eliminowane są zanieczyszczenia, które mogą się przyczynić do zwiększenia rezystancji izolacji, co może doprowadzić do zwarć i poważnej awarii.

Czyścimy urządzenia elektryczne i szafy sterownicze również pod napięciem. Dysponujemy najwydajniejszymi urządzeniami Cold Jet, które pozwalają na dotarcie wszędzie tam, gdzie tradycyjne metody zawodzą. Nasza załoga posiada niezbędne certyfikaty SEP Grup 1, 2 oraz 3 pozwalające na czyszczenie turbin w elektrociepłowniach, szaf sterowniczych, doczyszczanie maszyn, urządzeń technicznych i elektrycznych. Technologia czyszczenia maszynami Cold Jet, urządzeń elektrycznych polega na wykorzystaniu medium suchego lodu, który to przedłuża żywotność podzespołów elektroniki oraz elektryki. Czyszczenie urządzeń elektrycznych wykonywane na tzw. zapas to oszczędności czasu oraz ograniczenie kosztów wymiany podzespołów elektrotechnicznych w razie awarii – dodaje Artur Ponikowski.

W odpowiednim zastosowaniu technologii czyszczenia suchym lodem bardzo istotne jest również narzędzie służące do aplikacji tej substancji. Firma Cryonomic oferuje specjalne wyposażenie swoich urządzeń – wąż i pistolet wykonane z materiałów nieprzewodzących elektryczności – które pozwalają na bezpieczne czyszczenie maszyn i instalacji pod napięciem.

– Należy jednak pamiętać o innych elementach układu, które również odpowiadają za bezpieczeństwo. Oczywiście samo urządzenie musi być odpowiednio uziemione, poza tym podawane sprężone powietrze musi być osuszone, a suchy lód rzeczywiście „suchy” (trzeba pamiętać, że jest on higroskopijny i pochłania wilgoć z otoczenia) oraz operator powinien mieć odpowiednie (nieprzewodzące) środki ochrony osobistej, obuwie i odzież. Spełniając powyższe warunki, możemy zapewnić, że również urządzenia pod napięciem będą wyczyszczone przy użyciu suchego lodu i sprzętu Cryonomic w sposób bezpieczny, szybki i wydajny – wymienia Robert Niemiec, koordynator sprzedaży i serwisu z firmy RoTec Polska – wyłącznego dystrybutora firmy Cryonomic w Polsce.

Czyszczenie chemiczne

Kolejną popularną metodą czyszczenia jest tzw. czyszczenie środkami chemicznymi. Czyszczenie odbywa się dwutorowo: na sucho i na mokro za pomocą specjalnych środków chemicznych. Metoda ta stosowana jest np. w energetyce zawodowej już od kilku lat zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jej zaletą jest to, że specjalny płyn nanoszony na urządzenia konserwuje je, co gwarantuje długą bezproblemową pracę urządzeń. Niewątpliwe zalety tej metody to fakt, że można pracować na różnych poziomach napięć oraz metoda ta jest relatywnie tania.

Przy wyborze metody czyszczenia transformatorów, rozdzielni czy szaf sterowniczych warto postawić na doświadczenie i sprawdzone metody stosowane od lat w energetyce zawodowej. Taką metodą jest metoda dwufazowa – czyszczenie na sucho, które można wykonywać pod napięciem do 40 kV, oraz konserwacja chemiczna specjalnym płynem dialektycznym. Firma Teluk jako pierwsza na rynku rozwinęła technologię konserwacji i oczyszczania urządzeń elektrycznych pod napięciem, na podstawie własnych patentów i wynalazków, jest wyłącznym importerem specjalistycznego płynu oczyszczającego i konserwującego instalacje Dielect 2000.

Przedsiębiorstwo posiada instrukcję stanowiskową, jest ona zgodna ze wszystkimi aktualnymi przypisami Prawa energetycznego, bezpieczeństwa pracy, pracy w szczególnych warunkach i na urządzeniach elektrycznych.

– Bez takiego dokumentu prowadzenie tego typu prac jest w świetle prawa niemożliwe i na to firmy zlecające powinny zwrócić szczególną uwagę. Warto też zwrócić uwagę na kwestię konserwacji. Uzyskanie efektu konserwacji nie jest możliwe inną techniką niż chemiczna. Specjalna formuła płynu zapewnia bezpieczną pracę na urządzeniach – komentuje dr Tomasz Teluk, prezes zarządu, Teluk Sp. z o.o. Dielect 2000 jest płynem doskonale usuwającym wszystkie zabrudzenia w rozdzielniach, komorach transformatorów, szafach sterownicznych czy kanałach kablowych. Ma także szczególne właściwości ochronne: gołym okiem widoczna jest powłoka, która zabezpiecza przed osadzaniem się zanieczyszczeń. Produkt jest bezpieczny dla środowiska, biodegradowalny i szybko odparowuje.

Zanieczyszczenia spowodowane przez tłuszcze, kurz lub osady olejowe, które występują na urządzeniach elektrycznych, w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie zakładów pracy.

– W tym przypadku na efekty nie trzeba długo czekać, powstaje efekt domina. Zadaniem urządzeń jest produkcja. Produkcja w łatwy sposób może zostać przerwana przez awarię. Awaria jest spowodowana złymi lub często ciężkimi warunkami pracy, m.in.: brudem, pyłem lub olejami. Te wszystkie zabrudzenia powodują nadmierne przegrzewanie się elementów elektrycznych lub wytworzenie warstwy nieprzewodzącej prądu. W efekcie dochodzi do uszkodzenia. Do czyszczenia instalacji elektrycznych, bez ich wyłączania, wykorzystujemy wysoce zaawansowaną chemię, która bezwzględnie radzi sobie z trudnymi zabrudzeniami. Sekret jej skuteczności kryje się w dobrej wytrzymałości elektrycznej. Tę cechę wykorzystuje się podczas prac pod napięciem. Płyny te można oczywiście wykorzystać również bez napięcia, jednak omawiamy tu szczególne przypadki, gdy klient nie ma możliwości przerwania ciągłości produkcji.

Nowoczesne sposoby czyszczenia instalacji elektrycznych pozwalają nam na dotarcie w miejsca, gdzie inne, mniej zaawansowane technologie nie mają dostępu. Nasza duża mobilność umożliwia pracownikom naszej firmy szybkie przemieszczanie się pomiędzy obiektami, często oddalonymi sporym dystansem oraz położonymi na sporych wysokościach. Wykorzystywana do tych procesów chemia posiada certyfikat NSF International, dopuszczający do stosowania w branży spożywczej – tłumaczy Ilja van Veen, dyrektor firmy Wallstein Service Polska Sp. z o.o.

Bazując na wieloletniej współpracy z klientami, firma CT Chemie Technik sugeruje podejście do zagadnienia czyszczenia od innej strony. Specjaliści firmy sugerują, że użytkownicy instalacji elektrycznych często nieco na wyrost zakładają konieczność przeprowadzenia czynności czyszczenia instalacji pod napięciem. Takie podejście powoduje niejednokrotnie zupełnie niepotrzebny wzrost kosztów przeprowadzenia konserwacji instalacji. Przy dobrej współpracy na drodze użytkownik–instalacja–wykonawca usługi niejednokrotnie okazuje się, że jest możliwe wyłączenie pracy instalacji na kilka godzin potrzebnych do przeprowadzenia prac. Niezbędne są w tym momencie profesjonalne rozpoznanie potrzeb i trybu pracy użytkownika oraz wiedza i elastyczne podejście usługodawcy. Technologia CT umożliwia w bardzo krótkim czasie przywrócenie prawidłowego stanu izolacji we wszelkich urządzeniach elektroenergetycznych. Połączenie mechanicznego działania urządzenia wysokociśnieniowego (do 250 barów) oraz specjalistycznych środków chemicznych serii CTx® prowadzi do natychmiastowych efektów w postaci prawidłowych parametrów technicznych. Stopień skuteczności tej metody można jednoznacznie wykazać poprzez pomiary oporności przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac. Kompletnej regeneracji silnika elektrycznego, generatora lub innego urządzenia elektroenergetycznego dokonujemy w dwóch etapach, natomiast w trzecim etapie urządzenie pokrywamy trwale lakierami elektroizolacyjnymi oraz zabezpieczamy przed działaniem wilgoci i korozją.

Z kolei Wojciech Grzywacz z firmy S4I podkreśla, że innowacyjna technologia czyszczenia urządzeń elektrycznych polegająca na wykorzystaniu substancji niepalnych pozwala wydłużyć żywotność podzespołów elektroniki oraz elektryki używanej w zakładach przemysłowych:

Przeprowadzamy czyszczenie oraz konserwację urządzeń elektrycznych pod napięciem bez przestojów technologicznych, 80% naszych prac wykonywane jest podczas tzw. ruchu. Dysponujemy urządzeniami oraz środkami, które pozwalają na dotarcie wszędzie tam, gdzie tradycyjne metody nie zdają egzaminu. Stosowana przez nas technologia oparta jest na kilkuletnim doświadczeniu w czyszczeniu urządzeń elektrycznych pracujących pod napięciem, ale nie tylko. Stosujemy ciśnieniowe nakładanie dedykowanej substancji chemicznej na urządzenie elektryczne – niepalnej, szybko odparowującej, ale przede wszystkim nieprzewodzącej, której zadaniem jest rozpuszczenie cząstek zabrudzeń, nadanie im większej lekkości i oddzielenie od wszelkiej stałej powierzchni. Kolejnym etapem jest użycie maszyny podciśnieniowej do wydobycia wszelkich luźnych cząstek brudu powstałych podczas reakcji chemicznej. Środek pozwala dokonać czyszczenia również podczas pracy urządzenia elektrycznego lub zespołu urządzeń elektronicznych.

Do czyszczenia można również podejść, łącząc dostępne metody oraz służące do niego środki. Takie podejście stosuje firma Vide Profi, oferując swoim klientom metodę kombinowaną. Oznacza to, że wybierana jest jedna lub kilka z oferowanych przez firmę metod. – Najczęściej wybierana przez klientów jest metoda natryskowa przy użyciu specjalnie przeznaczonego do tego płynu (niepalny, niewybuchowy i nieprzewodzący). Warto dodać, że preferowany przez nas środek nie uszkadza tworzyw sztucznych oraz nie pozostawia osadów. Czas całkowitego odparowania wynosi zaledwie 10 minut. Metodę tę stosujemy do czyszczenia szaf (każdego rodzaju), rozdzielni, silników elektrycznych itd. (usługę tę wykonujemy pod napięciem do 1 kV). W przypadku pojawienia się możliwości wyłączenia zasilania proponujemy klientom tę opcję ze względu na krótszy czas wykonania prac. Inna stosowana przez nas metoda służy do czyszczenia urządzeń (np. transformatorów) pod napięciem do 36 kV ze zwilżaniem lub na sucho. Czyszczenie odbywa się przy użyciu narzędzi do prac pod napięciem. Do czyszczenia metodą z nawilżaniem używamy preparatu czyszczącego, który rozpuszcza tłuszcz, oleje, kleje bez naruszenia podłoża – opowiada Sebastian Ptak z Vide Profi.

Podstawowymi kryteriami doboru technologii są: stopień zabrudzenia, rodzaj zabrudzenia oraz wyposażenie szafy elektrycznej. W przypadku szafy sterowniczej ważne jest, aby użyć odpowiedniego płynu, który szybko odparuje oraz nie uszkodzi np. sterownika programowalnego.

W miejscach o silnym zabrudzeniu, jakimi są tłuszcz lub oleje, wymagane jest zastosowanie chemii, która bez problemów upora się z zadaniem, które na początku może wydawać się dużym kłopotem.

Częstym rozwiązaniem może być najprostsza metoda czyszczenia na sucho, potocznie mówiąc odkurzanie z użyciem odpowiedniego pędzla w przypadku zabrudzenia, jakim jest pył. Oczywiście należy tutaj przestrzegać wszystkich powszechnie uznanych reguł technicznych.

Ważne jest nie tylko to, co aplikujemy, ale również, czym

Oprócz doboru odpowiedniego środka chemicznego istotne są również narzędzia, za pomocą których ten środek jest aplikowany lub brud jest mechanicznie usuwany z powierzchni urządzenia. Firma Hubix specjalizuje się w produkcji zestawów ssawek, szczotek, tamponów i pędzli wraz z akcesoriami do technologii odkurzania i mycia. Jest to technologia prac pod napięciem „z odległości”, gdzie w strefę prac są wprowadzone specjalistyczne ssawki, szczotki, tampony i pędzle. Michał Włodarczyk, dyrektor ds. innowacji firmy Hubix, zapytany o to, co jest najważniejsze przy doborze odpowiedniej metody czyszczenia, jednoznacznie wskazał na bezpieczeństwo:

Najważniejszymi kryteriami są bezpieczeństwo i ergonomia personelu wykonującego pracę, bezpieczeństwo osób postronnych oraz bezpieczeństwo urządzeń elektroenergetycznych. Drugie kryterium to dobór odpowiednich ssawek, szczotek, tamponów i pędzli, dostosowanych swoim kształtem lub funkcjonalnością do urządzenia elektroenergetycznego. Trzecie kryterium to dobór odkurzacza, który z jednej strony musi charakteryzować się jak największą siłą ssania oraz dużym zbiornikiem, a z drugiej strony musi mieć możliwość zasilania ze standardowego gniazda 230 V AC (ok. 3 kW). Dobrze, aby odkurzacz miał możliwość automatycznego czyszczenia filtra. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na stan techniczny urządzenia czyszczonego. Po drugie, nie wywierać na personelu czyszczącym presji czasu, ponieważ urządzenia pracują w normalnym trybie. Po trzecie, należy unikać używania jednej szczotki, ssawki czy tamponu do wykonania całego procesu czyszczenia.

Serwisu w energetyce nie warto odkładać na potem. Właściwie wykonane czyszczenie i konserwacja urządzeń ograniczają ryzyko przepięć oraz powstawania pożarów, co niestety w Polsce jest częstym przypadkiem. Oprócz zalet technologicznych bardzo ważne są także argumenty ekonomiczne. Czasami wyłączenie rozdzielni oznacza duże straty dla zakładu lub jest po prostu niemożliwe, dlatego prace czyszczące wykonywane są pod napięciem. Konserwacja przedłuża żywotność urządzeń, a koszty ich eksploatacji w długim okresie mogą być niższe nawet o 1/3. Odpada także praca po godzinach czy konieczność stałego zatrudnienia specjalistycznej kadry.

Aby czyszczenie maszyn przemysłowych, czyszczenie linii produkcyjnych i czyszczenie urządzeń specjalistycznych były efektywne, dokładne i nie wiązały się z ryzykiem uszkodzenia poszczególnych elementów maszyn, niezbędne jest zastosowanie odpowiedniej techniki, która gwarantuje skuteczność i bezpieczeństwo oraz trwałość czyszczenia.

Przy tworzeniu artykułu zostały wykorzystane materiały firm: www.ct-technik.com.pl, www.3ns.com.pl, www.sklep.hubix.pl, www.ntclean.pl, www.rontech.pl, www.rotec.pl, www.s4i.pl, www.energetyka.com, www.videprofi.eu, www.wallstein.pl

Fot. 1. ASCOJET 2001RX Combi Pro 2020 firmy Messer Polska

Fot. 2. Szafa sterownicza przed czyszczeniem i po czyszczeniu; fot. Rontech

Fot. 3. Szafa sterownicza przed czyszczeniem; fot. Teluk
Fot. 4. Szafa sterownicza z fot. 3 po czyszczeniu metodą TELUK Energetyka; fot. Teluk

Fot. 5. Przykład czyszczenia suchym lodem urządzeniem Cryonomic; fot. Rotec
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij