Realizowanie przemysłowych czyszczeń hydrodynamicznych w formie dedykowanych usług jest z punktu widzenia czysto biznesowego najefektywniejszym sposobem realizacji tego typu zadań w szerokiej gamie branż przemysłowych.

Biorąc pod uwagę różnorakie nazewnictwo występujące w języku polskim, na samym początku proponuję na potrzeby niniejszego opracowania usystematyzowanie nazewnictwa dotyczącego grupy usług z zakresu czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem. Z uwagi na fakt, że w języku polskim występuje wiele zapożyczeń z języków obcych, w tym z języka angielskiego, także i w tej branży do potocznego języka branżowego przeszło ich wiele. Aby mieć jasność, procesy czyszczenia za pomocą wody pod wysokim i bardzo wysokim ciśnieniem nazywa się: czyszczeniem wysokociśnieniowym, czyszczeniem hydrodynamicznym, hydroblastingiem, a także bardziej z angielska: water jetting, hydroblasting, high pressure water cleaning. Zasadniczo wszystkie wymienione, będące w użyciu, określenia dotyczą tego samego, czyli usuwania: niechcianych osadów, zabrudzeń, nalotów, pozostałości żywic, klejów, starych powłok malarskich, farb, lakierów, smarów, olejów, skorodowanego betonu, kamienia kotłowego, rdzy, szlamów, porostów, wykwitów, pyłów, gumy, substancji ropopochodnych, tłuszczów, osadów organicznych i nieorganicznych z różnego typu powierzchni za pomocą kierunkowego strumienia wody pod wysokim ciśnieniem.

Pytanie, jakie należy sobie zadać w tym miejscu, brzmi: co oznacza wysokie ciśnienie. Można by przyjąć, że wysokie ciśnienie w rozumieniu potocznym to takie będące wartością większą niż powiedzmy ciśnienie wody w przeciętnym kuchennym kranie, czyli wartość zwykle mieszcząca się między 1-6 barów.

Najczęściej jednak w zastosowaniach przemysłowych używane są urządzenia o maksymalnym ciśnieniu roboczym w przedziale między 100-3000 barów. Należy tu dodać, że najczęściej to jednostka ciśnienia bar jest powszechnie używaną miarą w odniesieniu do zastosowań przemysłowych.

Równie istotnym parametrem, jeśli chodzi o urządzenia służące do prac wysokociśnieniowych, jest wydajność lub inaczej przepływ (flow) generowany przez dane urządzenie (pompę) wysokociśnieniowe. To te wspomniane dwa parametry, ciśnienie robocze oraz przepływ zwykle liczony w l/min, determinują ilość energii, jaką ma woda „wystrzeliwana” z dyszy urządzenia wysokociśnieniowego. Określenie „wystrzeliwana” jest w tym przypadku jak najbardziej na miejscu, ponieważ strumień wody w pobliżu dysz niejednokrotnie osiąga energię porównywalną z energią pocisku wystrzelonego z karabinu, nie przez przypadek więc narzędzie, którym posługuje się operator, nazywane jest pistoletem lub „ganem” (ang. gun – pistolet).

Czyszczenie hydrodynamiczne — zastosowania w przemyśle

Czyszczenie hydrodynamiczne, czyli czyszczenie przy użyciu strumienia wody pod dużym ciśnieniem, znalazło wiele różnorakich zastosowań w przemyśle różnych branż. Każda instalacja produkcyjna wymaga okresowych konserwacji lub planowych czyszczeń. Czynności konserwacyjne mają kluczowy wpływ na przebieg produkcji i jej ciągłość, wydajność oraz efektywność, wreszcie jakość produktu końcowego. Czyszczenie hydrodynamiczne pozwala szybko i skutecznie przywrócić pełną nominalną wydajność/stan maszyn i urządzeń, a także dużych obiektów infrastruktury przemysłowej. Poniżej wymieniono kilka najbardziej typowych przemysłowych zastosowań metod czyszczenia hydrodynamicznego:

 • usuwanie uporczywych twardych zabrudzeń na powierzchniach roboczych maszyn,
 • usuwanie osadów lub innych niechcianych materiałów z powierzchni oraz struktur,
 • czyszczenie zbiorników i silosów magazynowych,
 • czyszczenie rur, rurociągów i innych ciągów technologicznych,
 • czyszczenie rurowych i płytowych wymienników ciepła,
 • czyszczenie kotłów przemysłowych, instalacji odpylających/oczyszczających,
 • czyszczenie kanałów, kanalizacji przemysłowej i odwodnień,
 • czyszczenie pomp, mieszadeł, kondensatorów, wyparek, sit i reaktorów,
 • czyszczenie przestrzeni zamkniętych zawierających niebezpieczne opary,
 • czyszczenie podłóg i innych powierzchni płaskich,
 • usuwanie linii i poziomych znaków drogowych,
 • usuwanie powłok zabezpieczających (farby, lakiery, guma, żywice…),
 • usuwanie blokad i korków (beton, zestalone media, ciała obce…),
 • czyszczenie zbiorników, cystern, pojemników, opakowań gabarytowych.

Kryteria doboru parametrów roboczych

Jak już wspomniano, kluczowymi kryteriami doboru parametrów roboczych dla prac hydrodynamicznych są maksymalne ciśnienie robocze i wydajność (przepływ). Każdy materiał, zbiornik czy instalacja są inne. Niejednokrotnie zdarza się, że sąsiadujące ze sobą elementy instalacji przemysłowych, teoretycznie pracujące w identycznych warunkach, ostatecznie okazują się zabrudzone w bardzo różnym stopniu. To za każdym razem wymaga elastycznego, indywidualnego podejścia, nawet przy pracach regularnie realizowanych w obrębie tej samej instalacji.

Poza doborem głównych parametrów dedykowanych do konkretnej pracy równie istotny jest dobór: dysz, głowic, przekroju i rodzaju węży wysokociśnieniowych. Dopiero odpowiedni dobór wszystkich parametrów i osprzętu przynosi oczekiwane rezultaty. Nic nie zastąpi, mimo wszystko, wiedzy i zdobytego doświadczenia podczas realizacji dużej liczby zleceń. Metody czyszczenia hydrodynamicznego mogą być doskonałym sposobem czyszczenia trudnych, uciążliwych osadów zastępującym tradycyjne, często ręczne lub agresywne, sposoby czyszczenia, mogące w konsekwencji uszkadzać czyszczone powierzchnie, powodując: wgniecenia, zarysowania, pęknięcia oraz korozję chemiczną będącą skutkiem zastosowania agresywnych środków chemicznych.

Czyszczenie hydrodynamiczne — szybkość i bezpieczeństwo

Metody czyszczenia hydrodynamicznego często są jedynym skutecznym sposobem przywrócenia nominalnej wydajności danej instalacji przemysłowej. Ich regularne stosowanie prowadzi do zwiększenia wydajności, jak i żywotności instalacji przemysłowych. Główne zalety metody czyszczenia hydrodynamicznego to:

 • szybkość i efektywność (krótkie okna postoju instalacji, ograniczone zasoby ludzkie, awarie),
 • usuwanie trudnych, twardych i niebezpiecznych zanieczyszczeń,
 • możliwość pracy w ograniczonych i niebezpiecznych przestrzeniach (systemy automatyczne),
 • brak konieczności użycia agresywnych środków chemicznych (zwykle wystarcza czysta woda),
 • brak pylenia, możliwość prowadzenia prac podczas ruchu zakładu,
 • mobilność i elastyczność (napęd elektryczny lub spalinowy, szybka mobilizacja w przypadku awarii),
 • bezpieczeństwo czyszczonych powierzchni,
 • możliwość użycia gorącej wody o temp. do 98°C,
 • zminimalizowane oddziaływanie na środowisko naturalne.

Bezpieczeństwo i jakość

Urządzenia dedykowane do prac hydrodynamicznych w przemyśle to sprzęt wysoce specjalistyczny niemający wiele wspólnego z domowymi lub stosowanymi np. w myjniach samochodowych myjkami wysokociśnieniowymi. Operowanie sprzętem do zastosowań przemysłowych wymaga: przedsięwzięcia specjalnych środków ostrożności, specjalistycznych szkoleń, użycia specjalistycznych środków ochrony osobistej (PPE), doświadczenia oraz czegoś zupełnie nie do przecenienia – zdrowego rozsądku. Firma Ormonde za każdym razem tam, gdzie to tylko możliwe, stosuje zautomatyzowane specjalistyczne systemy czyszczenia hydrodynamicznego, pozwalające na wyeliminowanie bezpośredniego kontaktu operatorów z wysokim ciśnieniem. Ogólnie można przyjąć, że praca z wartościami ciśnienia powyżej 500 barów może doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała operatorów, mimo stosowania specjalistycznej odzieży roboczej. Jeśli strumień wody o dużej energii może w ułamkach sekundy doprowadzić do usunięcia twardego materiału (beton, kamień, guma), z całą pewnością stanowi zagrożenie dla elementów ciała człowieka. Dlatego też, jeżeli warunki tylko na to pozwalają, rekomenduje się użycie systemów automatycznych lub zrobotyzowanych, które znacznie poprawiają bezpieczeństwo pracy, jak też istotnie wpływają na jakość usługi. Metody czyszczenia hydrodynamicznego należą jednocześnie do najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych dla środowiska naturalnego metod czyszczenia przemysłowego. Niezależnie od rodzaju i przeznaczenia instalacji każda usługa czyszczenia hydrodynamicznego musi być powiązana z wnikliwym zbadaniem rodzaju i właściwości występującego osadu, szczegółowego przeanalizowania budowy instalacji, doboru odpowiedniego sprzętu i jego parametrów oraz szczegółowego opracowania całego procesu czyszczenia lub udrażniania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na względy bezpieczeństwa pracy.

Dlaczego lepiej czyścić usługowo?

Zwykle na terenie zakładów przemysłowych zatrzymanie instalacji, a co za tym idzie – możliwość przeprowadzenia czyszczeń planowych – odbywa się w ustalonych interwałach; proces ten nie ma z natury rzeczy charakteru ciągłego. Z uwagi na fakt, że koszty zakupu sprzętu dedykowanego do przemysłowego czyszczenia hydrodynamicznego oraz koszty jego utrzymania, w tym koszty: szkoleń, środków ochrony osobistej i konieczności zatrudnienia doświadczonego personelu, są wysokie, najczęściej spotykanym w zakładach przemysłowych sposobem jest delegowanie tego typu usług na firmy zewnętrzne posiadające odpowiedni potencjał maszynowy i ludzki.
 
www.ormonde.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij