Pracownicy hal przemysłowych często narzekają na nieodpowiednie warunki pracy. W budynkach produkcyjnych jest za gorąco, zbyt ciemno, powietrze jest zanieczyszczone, a pracownikom doskwierają przeciągi. Złe warunki klimatyczne powodują absencje pracowników i przestoje produkcji, które skutkują mniejszymi przychodami.

Pracownicy hal przemysłowych często narzekają na nieodpowiednie warunki pracy. W budynkach produkcyjnych jest za gorąco, zbyt ciemno, powietrze jest zanieczyszczone, a pracownikom doskwierają przeciągi. Złe warunki klimatyczne powodują absencje pracowników i przestoje produkcji, które skutkują mniejszymi przychodami. Montaż i eksploatacja tradycyjnej klimatyzacji są bardzo kosztowne i energochłonne. Czy istnieją rozwiązania, które wpłyną na lepsze samopoczucie pracowników, wzrost wydajności i bardziej stabilne warunki działalności przedsiębiorstwa, a jednocześnie nie będą obciążały budżetu oraz nie będą wymagały zwiększenia poboru energii elektrycznej?

Czy klimat w pracy
ma znaczenie?

Warunki pracy w halach produkcyjnych są nadal nieodpowiednie. Często wynika to z obawy przed wysokimi nakładami inwestycyjnymi lub eksploatacyjnymi. Jednak zbyt wysoka temperatura wewnętrzna czy złe oświetlenie mogą generować jeszcze wyższe koszty.
Nieodpowiednie warunki klimatyczne:

 • obniżają koncentrację i wydajność pracowników – każdy stopień więcej powyżej 20oC powoduje spadek wydajności o 4%;
 • zwiększają ryzyko wypadków i absencji pracowników – wraz ze wzrostem temperatury spada koncentracja i wzrasta ryzyko wypadku, ponadto w powietrzu unoszą się zanieczyszczenia, opary i pyły, które niekorzystnie wpływają na zdrowie pracowników;
 • zmniejszają produktywność i żywotność maszyn – urządzenia szybciej się zużywają i wymagają częstszych napraw;
 • powodują przestoje – niektóre urządzenia nie mogą pracować w zbyt wysokiej temperaturze;
 • wpływają niekorzystnie na satysfakcję pracowników i opinie o pracodawcy – w dobie niedoboru wykwalifikowanych pracowników warto zadbać o wizerunek dobrego pracodawcy;
 • destabilizują warunki rozwoju firmy – nieprzewidziane absencje lub przestoje nie pozwalają na precyzyjne planowanie procesów produkcyjnych.

Klimat wewnętrzny ma więc dużo większe znaczenie niż mogłoby się wydawać.

Jak poprawić
klimat wewnętrzny?

Koncepcja THE FRESH FACTORY firmy Colt International pozwala na wprowadzenie rozwiązań korzystnych zarówno dla pracowników, środowiska naturalnego, jak i dla budżetu przedsiębiorstwa. Dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania zapewniają:

 • świeże, czyste powietrze wewnętrzne,
 • optymalną temperaturę wewnętrzną,
 • optymalne doświetlenie hali.

Technologie firmy Colt wykorzystane w koncepcji THE FRESH FACTORY są:

 • energooszczędne – wentylacja z chłodzeniem adiabatycznym do schłodzenia 10 000 m3 powietrza na godzinę zużywa tylko ok. 1 kW energii elektrycznej, zapewniając przy tym moc chłodniczą na poziomie 30 kW; tak niskie zużycie prądu jest możliwe dzięki zastosowaniu wysokowydajnych wentylatorów EC zgodnych z wymaganiami Ekoprojektu ErP;
 • przyjazne dla środowiska naturalnego i użytkowników – w systemach chłodzenia adiabatycznego nie używa się żadnych szkodliwych czynników, takich jak freony, a do obniżania temperatury wykorzystywana jest woda; bezpieczeństwo systemu potwierdza atest Państwowego Zakładu Higieny; pasma świetlne zapewniają dostęp światła naturalnego, które jest zdrowsze dla pracowników; zaś redukcja zapotrzebowania na energię zmniejsza emisję CO2;
 • efektywne – chłodzenie adiabatyczne pozwala obniżyć temperaturę nawiewanego powietrza o ok. 10oC i dodatkowo im powietrze zewnętrzne jest bardziej gorące i suche, tym system jest bardziej wydajny;
 • korzystne finansowo – koszty eksploatacyjne chłodzenia adiabatycznego mogą być nawet 7 razy niższe od tradycyjnej klimatyzacji.

Przy wyborze systemu warto zwrócić uwagę na rozwiązania wykorzystujące zjawisko chłodzenia adiabatycznego, które jest niczym innym jak obniżaniem temperatury powietrza przez odparowywanie wody. Takie rozwiązanie zapewnia nie tylko optymalną temperaturę powietrza, ale także odpowiednie jego nawilżenie. Dzięki szerokiej gamie urządzeń CoolStream można nie tylko chłodzić, ale także odzyskiwać ciepłe powietrze oraz dodatkowo je ogrzewać, gdy zajdzie taka potrzeba. I choć systemy CoolStream wykorzystują zjawisko znane już w starożytności, to są bardzo nowoczesne, bo zarządzające całym procesem oprogramowanie Cortiva pozwala dowolnie konfigurować urządzenia i strefy wentylacji, monitorować wszystkie parametry systemu oraz koszty eksploatacji, a także wykrywać ewentualne usterki – i to wszystko za pomocą aplikacji w smartfonie.

Jak i gdzie wdrożyć koncepcję
THE FRESH FACTORY?

Systemy wentylacyjne z chłodzeniem adiabatycznym świetnie sprawdzają się w halach przemysłowych, w których procesy produkcyjne charakteryzują się wysokimi zyskami ciepła i jednocześnie nie wymagają zachowania stałej temperatury w takich branżach jak: motoryzacja, przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, spożywczy, włókienniczy, drzewno-papierniczy, meblowy, zbrojeniowy, maszynowy, szklany i ceramiczny itp.

System można montować w nowych budynkach, jak i w obiektach już działających, dostosowując rozwiązania do istniejących potrzeb, rozmieszczenia maszyn, konstrukcji hali itd. Co więcej – inwestycję można podzielić na etapy i sukcesywnie wdrażać system w poszczególnych strefach.W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij