Wykorzystanie nowoczesnych zautomatyzowanych systemów monitorowania oraz zarządzania pracą poszczególnych instalacji w obiektach pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności w zakresie eksploatacji obiektu. Tworzenie raportów, zdalny dostęp do paneli administracyjnych oraz integrowanie wszystkich urządzeń – to tylko część ich możliwości.

fot. iStock

Popularność idei energooszczędności w różnych dziedzinach rynkowych jest zapowiedzią planowanych, koniecznych zmian w polityce zarządzania efektywnością energetyczną budynków – od domów jednorodzinnych po obiekty wielkopowierzchniowe typu biurowce i hale przemysłowe. Ma to związek z dyrektywami Unii Europejskiej, w związku z którymi wszystkie nowo powstałe obiekty powinny mieć minimalne zapotrzebowanie na energię, stąd tak popularny ostatnio trend budowania budynków niemal zeroenergetycznych. Niemal każdy budynek musi posiadać „Świadectwo charakterystyki energetycznej”, wyrażone przez wskaźnik EP (w kWh/m2/rok), określający zapotrzebowanie na energię nieodnawialną w zakresie ogrzewania, chłodzenia, ciepłej wody i wentylacji. Inwestorzy oraz najemcy coraz większy nacisk kładą na obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku. I słusznie – szacuje się, że koszt projektowania oraz budowy obiektu to zaledwie 20 proc. kosztów jego utrzymania przez kolejne lata.

Oszczędności w pierwszej kolejności szukamy w działaniu poszczególnych instalacji, przede wszystkim ogrzewania i wentylacji. Ręczne regulowanie pracy tych instalacji czy zmniejszenie zużycia energii kosztem bezpieczeństwa lub komfortu pracowników oczywiście nie wchodzą w grę. Konieczne jest więc zastosowanie systemu, który pozwoli na zminimalizowanie strat energii przy jednoczesnym zachowaniu efektywności działania instalacji. Niższe zużycie energii wymieniane jest jako jedna z zalet wdrożenia BMS (ang. Building Management System), czyli systemu zarządzania instalacjami w obiekcie.

Planowanie oszczędności

Aby w optymalny sposób kontrolować pracę instalacji i kierować nią, dany system automatyki powinien zostać zaprogramowany z uwzględnieniem indywidualnych cech obiektu, które wpływają na parametry zużycia energii. Niebagatelną kwestią jest więc chociażby lokalizacja budynku względem innych zabudowań, a także stron świata, co w bezpośredni sposób wpływa m.in. na stopień wykorzystania światła słonecznego, a tym samym na straty oraz ewentualne zyski energetyczne. Oszczędności można również wygenerować już dzięki przemyślanemu projektowi instalacji, dostosowaniu go do specyfiki obiektu oraz okresowym kontrolom, monitorowaniu pracy systemu i korygowaniu jego parametrów. Do bezbłędnej kontroli pracy poszczególnych instalacji służą automatyczne urządzenia, które zbierają informacje na ich temat. Nadzorowanie „potrzeb obiektu”, jego zapotrzebowania na poszczególne media, wskaże, gdzie możemy szukać kolejnych oszczędności. W świetle tychże korzyści koszty wdrożenia BMS oraz zakupu elementów automatyki zwracają się po niedługim czasie.

Monitoring pracy instalacji

Wdrożenie systemów monitoringu w funkcjonujących już obiektach rozpoczyna się od rozpoznania zainstalowanych urządzeń, ocenienia ich stanu technicznego oraz efektywności pracy instalacji, a także sporządzenia charakterystyki działania budynku. Instalacja zostaje zintegrowana z urządzeniem pomiarowym, który kontroluje pracę systemu oraz jego wydajność, informując zarządcę o niepokojących stratach energii czy anomaliach. W związku z tym, że monitoringiem objęte powinny być wszystkie instalacje w danym obiekcie, niezbędne jest również zastosowanie zdalnej, bezprzewodowej komunikacji pomiędzy danymi elementami, czyli chociażby GPRS, dzięki której możliwa jest również zmiana zaprogramowanych parametrów pracy instalacji z innego, dowolnego miejsca.

Optymalnym rozwiązaniem w tym zakresie są systemy zdalnego zarządzania zużyciem mediów energetycznych w budynkach. Rozwiązania te stanowią narzędzie do prowadzenia efektywnej eksploatacji pracy instalacji w budynkach przez internet. Tłumacząc w dużym uproszczeniu, systemy te opierają się na działaniu urządzeń kontrolnych i integrowaniu układów automatyki różnych producentów, które są instalowane w obiekcie i odpowiadają za pracę systemów: wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, energii elektrycznej oraz wody. System rejestruje źródła oraz poziom zużycia energii i następnie przesyła informacje dotyczące pomiarów za pomocą sieci GSM do centrum danych, gdzie prowadzona jest 24-godzinna eksploatacja budynków w zakresie działania poszczególnych instalacji w obiektach położonych w dowolnym miejscu w Polsce. Kontrola instalacji oznacza realne oszczędności oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy obiektu – system zawiadamia o zaistniałych stanach alarmowych poprzez wysłanie wiadomości SMS i e-maili.

Tego typu rozwiązania umożliwiają zdalne zarządzanie pracą instalacji. System gromadzi dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne instalacje na serwerze, co pozwala na uzyskanie pomiarów określających szczytowe punkty poboru czy jakość parametrów mediów energetycznych (jak np. temperatura wody sieciowej dostarczanej do węzła cieplnego), oraz ustala, jakie jest średniogodzinowe i średniodobowe zapotrzebowanie na poszczególne media, co pozwala na sporządzenie charakterystyki energetycznej obiektu, analizę funkcjonowania oraz ustalenia, które z nich zużywają najwięcej energii. Program porównuje uzyskane wartości z referencyjnymi i w razie potrzeby wymusza mniejsze zużycie energii przez poszczególne urządzenia. Ponadto zdalne monitorowanie pracy wszystkich instalacji w obiekcie umożliwia wczesne wykrywanie anomalii i zakłóceń oraz minimalizuje ryzyko popełnienia jakichkolwiek błędów przez pracowników.

Wymierne korzyści

Zintegrowanie pracy poszczególnych instalacji np. w hali przemysłowej daje właścicielom i zarządcom szereg wymiernych korzyści już na etapie wdrażania tej technologii. Zmniejszenie ilości okablowania i korytek kablowych pozwala na znaczne obniżenie kosztów instalacyjnych w porównaniu do standardowych, używanych do tej pory systemów kontroli. Dzięki wykorzystaniu sieci GMS, internetu lub innej zdalnej formy komunikacji urządzeń kontrolujących poziom zużycia energii w obiekcie dane mogą być odbierane i analizowane praktycznie z każdego miejsca na świecie. Zdalny odczyt danych umożliwia natychmiastowe wykrywanie nieprawidłowości w działaniu urządzeń, także w przypadku urządzeń pomiarowych. Wpływa to m.in. na bezpieczeństwo pracy. Dostęp do informacji on-line pozwala oprócz tego na szybkie podjęcie decyzji dotyczących optymalizacji zużycia energii.

fot. iStock

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij