Metody ochrony przemysłowej według Rockwell Automation - Utrzymanie Ruchu

Lider automatyki przemysłowej przedstawia trzy kluczowe etapy tworzenia wszechstronnego programu ochrony przemysłowej.

Przedsiębiorstwa przemysłowe stosują metody działania, które jeszcze kilka dekad temu były praktycznie nie do pomyślenia. Łączą one historycznie niezależne technologie informacyjne (IT) i eksploatacyjne (OT) we wspólny system oraz stosują technologie mobilne, metody analityczne i operacje w chmurze w celu usprawnienia komunikacji i dostępu do wspólnych danych. Zwiększa to znacznie efektywność działania, ale jednocześnie tworzy więcej potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Biorąc to pod uwagę, firma Rockwell Automation opracowała trójetapową procedurę tworzenia programu ochrony przemysłowej, obejmującą całe przedsiębiorstwo i jego zakłady produkcyjne, zmniejszającą ryzyko w aspekcie czynnika ludzkiego, procesów i technologii. Trzy etapy, o których mowa, to:
•    Ocena stanu bezpieczeństwa: Polega ona na przeprowadzeniu w skali całego zakładu analizy obszarów zwiększonego ryzyka i potencjalnych zagrożeń
•    Strategia głębokiej ochrony: W jej ramach zostaje wdrożona wielopłaszczyznowa koncepcja zwielokrotnionych linii obrony
•    Zaufani dostawcy: Należy mieć pewność, że wybrani dostawcy elementów automatyki stosują się do podstawowych zasad bezpieczeństwa w procesie ich projektowania

- Myślimy o ochronie przemysłowej w kategoriach struktury wielopłaszczyznowej i dążymy do stworzenia ujednoliconej infrastruktury obejmującej naszych klientów - powiedział Lee Lane, szef zespołu ds. bezpieczeństwa produktów firmy Rockwell Automation. - Nasze podejście uwzględnia związki pomiędzy ochroną sieciową oraz fizyczną ochroną i bezpieczeństwem w obszarach działalności przemysłowej.
Skala zagrożeń bezpieczeństwa w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych wciąż rośnie. Jedynie wdrożenie całościowego programu ochrony umożliwi skuteczne przeciwdziałanie istniejącym i przyszłym zagrożeniom. Stosując go, przedsiębiorstwa będą w stanie opracować program ochrony własności intelektualnej, infrastruktury, środków trwałych, kadry pracowniczej i konkurencyjnej przewagi w przyszłości.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij