Spiralne hamulce torowe firmy Bosch Rexroth gwarantują bezpieczeństwo przy intensywnej eksploatacji oraz umożliwiają sprawne zestawianie pociągów.

System hamowania ofertowany przez firmą Bosch Rexroth składa się z hamulców torowych zlokalizowanych w strefie zwrotnicy i na bocznicach rozrządowych, które zapewniają niezawodną kontrolę prędkości wagonu. Siła hamowania nie zależy od tarcia między kołem a hamulcem torowym oraz nie zależy od wielkości kół. Funkcja hamowania jest wykonywana przez większą liczbę hamulców torowych, dzięki czemu zapewniona jest bardzo duża dokładność uzyskiwanej prędkości wagonów i odstępów czasowych pomiędzy operacjami hamowania. W konsekwencji czego zminimalizowane zostaje ryzyko uszkodzenia towarów i wagonów.

W każdym hamulcu torowym znajduje się zawór hydrauliczny, który rozpoznaje prędkość przejeżdżającego wagonu i określa, czy wymagane jest zmniejszenie tej prędkości. Dzięki temu wyeliminowana zostaje potrzeba stosowania skomplikowanego systemu gromadzenia danych.

Automatyczny system hamowania pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na siłę roboczą, a równocześnie zwiększenie przepustowości stacji rozrządowej. Serwisowanie hamulców torowych jest proste, a kontrola ich działania może być przeprowadzana bez ich demontowania z toru. System zapewnia znakomitą jakość, gdyż powoduje tylko łagodne wstrząsy i ogranicza możliwość uszkodzenia towarów do absolutnego minimum, a przy tym zapewnia dużą przepustowość.

Hamulce torowe nie wymagają żadnej specjalnej podstawy. Są montowane bezpośrednio na szyjce szyny. Elementy hamulca mogą być umieszczone po prawej lub lewej stronie toru, również w strefie zwrotnic i na zakrętach, co zapewnia dużą elastyczność rozplanowania stacji rozrządowej.
Dodatkowym atutem hamulców torowych jest ich cicha praca. Zasada ich działania, oparta na obracającym się cylindrze, którego ruch nie zależy od tarcia, powoduje wyeliminowanie piszczenia hamulców.

Hamulce torowe są projektowane z dużym nadmiarem, tak aby wytrzymywały trudne warunki środowiskowe na torach kolejowych. Hamulce wykazały się niezawodnością, pracując bez problemów przez wiele lat w ekstremalnie niskich temperaturach i przy zaśnieżeniu na stacjach rozrządowych na dalekiej Północy. Elementy hamulca torowego mają dużą powierzchnię chłodzenia, co umożliwia hamowanie dużej liczby wagonów w jednostce czasu.

Przy użyciu programów symulacyjnych obliczany jest wymagany zakres i funkcje całego systemu rozrządowego. Wyniki są prezentowane w postaci wykresów prędkości wagonu na trasie od górki rozrządowej poprzez zwrotnice do bocznic sortujących. Program obliczeniowy umożliwia optymalizację wykorzystania każdej danej stacji rozrządowej. Stanowi to bazę dla zaprojektowania takiej stacji w sposób nowoczesny i ekonomiczny.

Zalety spiralnych hamulców torowych:

 • Gwarancja niezawodnego hamowanie wszystkich wagonów
 • Nieskomplikowanie działanie
 • Gwarancja ekonomicznego zestawianie pociągów
 • Bardzo niski poziom hałasu
 • Minimalne nakłady pracy przy instalacji
 • Odporna konstrukcja
 • Znakomite dla stacji rozrządowych o najwyższej przepustowości
 • Projektowanie stacji rozrządowej i systemu hamowania torowego przy użyciu programów symulacyjnych

Dane techniczne:

 • Temperatura pracy (temperatura powietrza zewnętrznego): od –40°C do +40°C. Poniższe dane obowiązują dla wyżej podanego przedziału temperatur.
 • Energia hamowania jest wytwarzana, gdy cylinder hamulca zostanie obrócony o jeden pełny obrót przez koło przejeżdżające z prędkością przekraczającą ustawiony z góry limit prędkości. Energia ta jest przekształcana na ciepło, które jest pochłaniane przez nieszkodliwy dla środowiska syntetyczny olej hydrauliczny w cylindrze hamulca. Przy przemianie maksymalnej ilości energii (10,5 kJ) hamulec podlega następującym siłom:
 • pionowa (siła podnoszenia) 20 kN;
 • pozioma (siła hamowania) 10 kN.
 • Odchylenie od ustawionego limitu prędkości jest mniejsze niż ±5%. Zmiany temperatury wpływają na lepkość oleju hydraulicznego, co może spowodować dodatkowe odchylenie od limitu prędkości, także mniejsze niż ±5%.
 • Siła hamowania ustaje, gdy prędkość koła zmniejszy się do ok. 85% ustawionego limitu prędkości.

Limity prędkości:

 • maksymalna dopuszczalna prędkość w kierunku hamowania: 6,0 m/s;
 • prędkość 5,0 m/s może być przekroczona przez maksymalnie 1% przejeżdżających kół;
 • prędkość 4,0 m/s może być przekroczona przez maksymalnie 5% przejeżdżających kół;
 • maksymalna prędkość ciągła: 3,5 m/s;
 • maksymalna dopuszczalna prędkość przekraczająca ustawiony limit prędkości: 3,5 m/s.

Poziom hałasu rejestrowany w chwili przejeżdżania koła po hamulcu torowym:

 • w odległości 1 m: 97 dB(A);
 • w odległości 10 m: 82 dB(A);
 • w odległości 100 m: 50 dB(A)*;
 • w odległości 1000 m: 40 dB(A)*.

* Poziom hałasu obliczony dla okolicy otwartej, pozbawionej budynków, lasów itp. obiektów.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij