Analiza skutków wynikających z ustawy Prawo wodne dla przedsiębiorstw produkcyjnych, a technologiczne możliwości spełnienia obowiązujących wymagań.

Ustawa prawo wodne (Dz. U. z dn. 23 sierpnia 2017r. Poz. 1566) wprowadza nowe uwarunkowania dla działalności przedsiębiorstw. Wynikające z tego wymagania w odniesieniu do procesów gospodarowania wodą, podczyszczania i odprowadzania ścieków, odprowadzania wód opadowych i roztopowych, tworzą warunki do wdrożenia ekonomicznie uzasadnionych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wybór docelowej jakości takich rozwiązań, dla danego przypadku, powinien być poprzedzony przeprowadzeniem szczegółowych prac prekoncepcyjnych oraz prac koncepcyjnych, uwzględniających specyfikę uwarunkowań i koszty, co będzie stanowić solidną podstawę do opracowania dokumentacji i zrealizowania zaplanowanej inwestycji, zapewniającej osiągnięcie zamierzonych efektów rzeczowych i ekologicznych.

Powyższy temat zostanie omówiony podczas organizowanego przez MOVIDA spotkania MEDIA TECHNICZNE W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM. Doświadczeniem podzieli się Jerzy Grzegorz Frączek, Ekspert ds. Ochrony Środowiska i Czystszych Produkcji w Przemyśle z firmy THINK-ECO. W programie wystąpienia:
•    wzrastający deficyt wody w Polsce
•    istotne elementy nowej ustawy Prawo Wodne
•    skutków nowych regulacji dla przedsiębiorstw produkcyjnych wymagania obecne i w perspektywie kolejnych lat
•    procesy gospodarowania wodą, podczyszczania i odprowadzania ścieków, odprowadzania wód opadowych i roztopowych, itp.
•    konieczność wykonania prac koncepcyjnych w celu opracowania i wdrożenia programu działania:
•    w aspekcie tzw/.„gospodarki obiegu zamkniętego”, w odniesieniu do gospodarowania wodą
•    gospodarki wytworzonymi ściekami w przedsiębiorstwach produkcyjnych w ujęciu zaplanowanych do osiągnięcia efektów rzeczowych i ekologicznych
•    opracowanie i wdrożenie wybranych cząstkowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz organizacyjnych, na przykład: instalacja odzysku wody ze ścieków
•    zero zrzutu w przypadku odzysku wody o wysokich parametrach (galwanizernie, elektronika, panele fotowoltaiczne, zamknięte obiegi chłodnicze, itp.)
•    możliwości finansowania rozwiązań
Więcej informacji na stronie projektu: http://movida.com.pl/wydarzenia/media-techniczne-w-zakladzie-produkcyjnym-styczen-2018

Zapraszamy do udziału.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij