Optymalizuj zarządzanie danymi użytkowników za pomocą mapp Technology - Utrzymanie Ruchu

Nowy komponent mapp Database dla interfejsów baz danych

Nowy komponent mapp Database dla interfejsów baz danych

Implementacja baz danych w aplikacjach nigdy nie była tak łatwa. Dzięki mapp Database zarchiwizujesz informacje do bazy danych, bezpośrednio z poziomu maszyny, niezależnie od tego, czy znajdują się one w zakładzie, czy w chmurze. Zdecydowanie upraszcza to zarządzanie dużymi wolumenami danych.

Archiwizacja danych bezpośrednio ze sterownika.

Maszyny produkcyjne generują ogromne ilości informacji, które następnie muszą być wizualizowane, archiwizowane lub przekazywane do systemów wyższego rzędu. Dzięki dodaniu do funkcji mapp interfejsu baz danych, możliwe jest przesyłanie informacji bezpośrednio ze sterownika do baz danych, gdzie można je przetwarzać lub archiwizować. Powszechnie używane funkcje baz danych, takie jak procedury przechowywania, umożliwiają generowanie kluczowych wskaźników wydajności w zależności od potrzeb. Otrzymywane w ten sposób dane są kluczowe w procesie optymalizacji produkcji.

Ciągła wymiana danych

Mapp Database może być podłączony do dowolnego komponentu mapp, który zapisuje lub odczytuje dane. Zamiast generowania pojedynczych plików dla list alarmów, wartości procesowych i zdarzeń audytowych, wszystkie dane są wysyłane automatycznie przez mapp Links do bazy danych, gdzie można nimi łatwo zarządzać.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij