W dniach 23-25.05.2018 r. w Rytrze po raz 27. spotkali się uczestnicy Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”, organizowanej przez Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL z Katowic.

Tegoroczna Konferencja PEMINE została po raz pierwszy objęta honorowym patronatem przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii - Panią Jadwigę Emilewicz. Patronat nad Konferencją po raz kolejny objął Komitet Elektrotechniki PAN. Konferencję zorganizowano przy współpracy Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Obrady plenarne zgromadziły liczne grono słuchaczy

Konferencja PEMINE to jedyna w kraju, bardzo wysoko oceniana przez uczestników konferencja o tematyce maszyn i napędów elektrycznych, mająca charakter aplikacyjny. Oprócz przedstawicieli świata nauki licznie uczestniczą w nim goście z zakładów przemysłowych. Tematyka Konferencji obejmowała:
- projektowanie i nowe serie maszyn elektrycznych,
- elektromobilność: projektowanie, eksploatację pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym,
- silniki z magnesami trwałymi do napędu pojazdów elektrycznych i innych urządzeń transportowych,
- energoelektroniczne układy zasilania i sterowania maszyn elektrycznych,
- modernizację silników i ich dobór do układów napędowych,
- metody badań, diagnostykę i nowoczesną aparaturę badawczą,
- odnawialne źródła energii i transport przyjazny środowisku.
Inaugurując obrady dyrektor KOMEL-u, prof. Jakub Bernatt omówił program oraz cel konferencji, nadmienił, iż w bieżącym roku Instytut obchodzi 70 rocznicę powstania. Przedstawił krótko jego historię oraz obecnych, najdłużej pracujących inżynierów, którzy wnieśli nieoceniony wkład w jego dotychczasową działalność. Następnie przedstawiciel firmy WEG International Trade GmbH - Pan Jan Michalski - zaprezentował specyfikę działalności firmy oraz jej szeroką ofertę, zapraszając uczestników do odwiedzenia stoiska firmowego. Kolejno dr inż. Stanisław Gawron zaprezentował najważniejsze osiągnięcia Instytutu w ostatnim okresie. W ramach Konferencji odbyły się 4 sesje plenarne oraz sesja dialogowa.

Blisko 60 interesujących tematów przed-stawiono w trakcie sesji dialogowej

Ogółem zaprezentowano 86 referatów: 23 na sesjach plenarnych, pozostałe na sesji dialogowej.
Wzorem lat ubiegłych odrębną sesją była sesja dotycząca Elektromobilności, na której prym wiodły zagadnienia związane z projektowaniem, eksploatacją pojazdów i środków transportu o napędzie elektry-cznym. Konferencji towarzyszyła wystawa pojazdów elektrycznych, gdzie goście mieli możliwość osobiście zasiąść za ich kierownicą, a śmiałkowie na rowerach elektrycznych zajechali aż do Piwnicznej. Wystawę uwieńczyła parada pojazdów elektrycznych, które z ogromnym wdziękiem prezentowały swoje walory pokonując trasę spod hotelu aż pod elektrownię wiatrową.

Kordon pojazdów elektrycznych "wspiął" się aż pod samą elektrownię wiatrową

Goście tegorocznej Konferencji uczestniczyli w wycieczce do Zamku "Stara Baśń" w Grybowie, gdzie po-za zwiedzaniem wzięli udział w li- cznych konkursach i pokazach.

Pokazy rycerskie w trakcie wycieczki na zamek do Grybowa

Referaty prezentowane na Konferencji wydane zostały w kwartalniku "Maszyny Elektryczne - Zeszyty Pro-blemowe", będącym na liście MNiSW z liczbą 7 punktów.
Podczas Konferencji 12 firm z branży maszyn i napędów elektrycznych zaprezentowało nowe technologie, wyroby i usługi, zarówno w formie prezentacji reklamowych, jak i na stoiskach firmowych.

Stoiska firmowe, w tym stoisko reklamo-we firmy WEG International Trade GmbH (poniżej)

Na stoisku KOMEL zaprezentowano pierwszy polski napęd elektryczny do autobusu miejskiego oraz informacje dot. oferowanych usług, m.in. w zakresie: elektromobilności, cięcia laserem, hydrogeneratorów oraz zespołów elektromaszynowych. W ramach paneli informacyjno-promocyjnych zorganizowano dwie sesje prezentujące projekty: "Nowa generacja wysokosprawnych elektrowibratorów do urządzeń wibracyjnych", oraz prace realizowane w ramach projektu LIDER VII: „Innowacyjne rozwiązania napędu bezpośredniego pojazdów elektrycznych”, w tym prototyp silnika do zamontowania w kole pojazdu. W Konferencji uczestniczyło blisko 230 osób ze 110 firm i instytucji.

Podczas kolacji biesiadnej przy ognisku goście mieli okazję obejrzeć pokazy artystów z Teatru Ognia, pobiegać po rozżarzonym węglu, a nawet ocenić wytrzymałość swoich stóp stąpając po potłuczonym szkle. 
W trakcie bankietu wśród uczestników rozlosowano atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Instytut KOMEL oraz firmę WEG International Trade GmbH. Uroczystą kolację uświetnił występ kabaretu Formacja Chatelet oraz zespołu Rifformacja.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali pamiątkowe certyfikaty oraz "przeciwdeszczowe" upominki.
Patronat medialny nad Konferencją objęły redakcje następujących czasopism: Napędy i Sterowanie, ElektroInfo, Śląskie Wiadomości Elektryczne, Elektrosystemy, Energetyka, Energetyka Wodna, Utrzymanie Ruchu, a także wortale branżowe: robotyka.com i energoelektronika.pl.

Na zakończenie dyrektor podziękował uczestnikom za liczne uczestnictwo oraz zaprosił na kolejną XXVIII Konferencję PEMINE, która odbędzie się w dniach 22-24.05.2019 roku.

Źródło: Komel.katowice.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij