Fluke Corporation wprowadza do sprzedaży na polskim rynku urządzenie Fluke-710 - kalibrator pętli prądowych do testowania zaworów z obsługą protokołu HART.

Kalibrator pętli prądowej zaworów 710 firmy Fluke został zaprojektowany, aby umożliwić użytkownikom szybkie i proste testowanie inteligentnych zaworów sterujących z obsługą komunikacji HART. Dzięki wbudowanym procedurom testowania i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika model 710 pozwala szybko i łatwo wykonać testy zaworów, a uzyskane wyniki pozwalają na wstępną diagnostykę i szybsze podejmowanie decyzji dotyczących konserwacji. Szybkie sprawdzenie stanu zaworu pozwala stwierdzić, czy dany zawór jest w dobrym, granicznym czy złym stanie technicznym, co pozwala szybko podjąć decyzję o ewentualnej dodatkowej konserwacji.

Dzięki wbudowanej funkcji komunikacji HART użytkownicy kalibratora pętli prądowej 710 mogą zadawać sygnał 4–20 mA w celu uruchomienia inteligentnego zaworu sterującego i jednocześnie interpretować odpowiedź zaworu za pomocą protokołu HART w celu określenia, czy zawór przesuwa się do oczekiwanego położenia. Oprócz informacji o położeniu można za pomocą protokołu komunikacji HART odczytać zmierzone ciśnienie zapewniane przez wewnętrzny przetwornik prąd/ciśnienie ustawnika pozycyjnego zaworu.

Przyrząd 710 ma wbudowane procedury testowe, które automatycznie zwiększają i zmieniają sygnał prądu pętli podczas monitorowania sygnału zwrotnego położenia i ciśnienia odczytywanego z zaworu za pomocą protokołu HART, zapewniając lepszy ogólny obraz stanu zaworów za jednym naciśnięciem przycisku.

Wstępnie skonfigurowane testy zaworów zapewniają wyniki w „mgnieniu oka”. Procedury testowania zaworów wbudowane w przyrządzie 710 obejmują:

• Ręczne testowanie ręczna zmiana sygnału mA i wyświetlenie zmiennych informacji o położeniu i ciśnieniu zakodowanych w sygnale HART

• Pełny zakres narastania sygnału mA 4–20–4 mA przy jednoczesnym rejestrowaniu położenia w zakresie 0–100–0% lub ciśnienia zastosowanego do ustawienia zaworu w zakresie 0–100–0%

• Krokową zmianę sygnału mA na wejściu zaworu i ocenę odpowiedzi zaworu na zmiany prądu wejściowego

• Testy prędkości w celu określenia, jak szybko zawór może się otworzyć lub zamknąć

• Testy udarowe i częściowego skoku, które pomagają w testowaniu zaworów jedynie w niewielkiej części ich całego zakresu, dzięki czemu mogą być testowane w rzeczywistym procesie

Oprogramowanie ValveTrack™ umożliwia dalszą analizę i wyświetlanie trendów.

Testy zaworów, które są rejestrowane i zapisywane w pamięci przyrządu 710, można przesłać do dołączonego oprogramowania analizującego ValveTrack™.

Oprogramowanie ValveTrack™ umożliwia:

• Pobieranie danych testów wykonanych na obiekcie oraz ich drukowanie i tworzenie wykresów

Porównywanie z poprzednio przesłanymi testami

• Przeglądanie historii testów zaworu za pomocą identyfikatora HART

  Eksport danych testów zaworu w formacie CSV w celu ich dodatkowej analizy w programie Microsoft Excel®

Oszczędność czasu, szybkie wyniki

Przyrząd 710 zapewnia ponadto:

• Rejestrowanie danych HART na obiekcie. Po zarejestrowaniu danych na obiekcie przyrządem 710 można za pomocą oprogramowania ValveTrack™ skopiować konfigurację HART dla maksymalnie 20 urządzeń HART w zakładzie i zapisać dane  w plikach CSV lub TXT.

• Pomiary pętli prądowej oraz dane HART możesz rejestrować z określonego przetwornika w celach diagnostycznych oraz strojenia pętli. Funkcja dziennika danych umożliwia wybór odstępu czasowego rejestrowania danych w zakresie od 1 do 60 s oraz oferuje możliwość rejestracji do 4910 rekordów lub 99 indywidualnych sesji. Każdy rekord zawiera pomiar prądu (mA) i wszystkie cztery zmienne procesowe.

Główne cechy kalibratora Fluke-710:

• Najważniejsze funkcje testowania zaworów: test sygnatury zaworu, test prędkości, test krokowy, test ręczny, test uderzenia / skoku częściowego

• Główne fukcje kalibratora pętli mA: źródło mA, symulacja mA, odczyt mA, odczyt/zasilanie pętli mA oraz odczyt napięcia

• Oprogramowanie Walvetrack™: umożliwia przesyłanie zarejestrowanych i zapisanych w pamięci pomiarów zaworów do komputera w celu dalszej pogłębionej analizy

• Procedury testowania zaworów pozwalające na ocenę stanu zaworu sterującego: dobry, graniczny, zły

Ogólna komunikacja HART

• Najlepsza w swojej klasie dokładność prądu mA rzędu 0,01% wartości mierzonej lub źródłowej

• Zasilanie pętli 24 V DC z trybem pomiaru mA (od -25% do 125%)  

• Rozdzielczość 1 µA w zakresach prądowych mA oraz 1 mV w zakresach napięciowych

   Możliwość wyboru wbudowanego rezystora 250 Ω do komunikacji HART

   Proste dwuprzewodowe połączenie dla wszystkich pomiarów

   Automatyczne wyłączanie wydłuża żywotności baterii

Komunikacja HART

Przyrząd Fluke 710 jest wyposażony we wbudowany modem HART, który umożliwia wysyłanie następujących poleceń HART:

• Odczyt głównej zmiennej (PV) z czujnika

• Odczyt wyjścia głównej zmiennej (PV)

• Odczyt i zapis typu jednostki głównej zmiennej (PV), nazwy  identyfikatora, deskryptora i komunikatu

• Odczyt i zapis zakresów głównej zmiennej (PV) — górnego  i dolnego

• Włączanie/wyłączanie trybu stałego prądu

• Ustawianie kompensacji zera

• Regulacja wartości zerowej przetwornika C/A  (wyjście mA = 4 mA)

• Regulacja wzmocnienia przetwornika C/A  (wyjście mA = 20 mA)

   Zmienny skok i czas narastania w sekundach

Fluke Corporation, firma założona w 1948 roku, jest światowym liderem w produkcji przenośnych przyrządów pomiarowych do profesjonalnych zastosowań. Przyrządy Fluke służą do diagnostyki i rozwiązywania problemów o zasadniczym znaczeniu dla płynnego funkcjonowania w branży. Klientami Fluke są technicy, inżynierowie, elektrycy, metrolodzy i specjaliści zajmujący się: diagnostyką budowlaną, instalatorstwem, usuwaniem awarii i zarządzaniem przemysłowymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi oraz procesami kalibracji, związanymi z kontrolą jakości, a także rekonstrukcją i renowacją. W ciągu ostatnich pięciu lat przyrządy marki Fluke zdobyły ponad 50 nagród, w tym nagrody Test and Measurement World Best in Test, Control Engineering Engineer’s Choice oraz Plant Engineering Product of the Year.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij