Zapraszamy na XXIX Konferencję Naukowo-Techniczną "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych", organizowaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, która odbędzie się 27-29 maja 2020r. w Rytrze.

Konferencja odbędzie się w hotelu Perła Południa, zlokalizowanym w przepięknym zakątku południowej części kraju, a który od kilku lat gości uczestników naszych majowych konferencji. Miło nam poinformować, iż tegoroczna edycja Konferencji PEMINE objęta została patronatem honorowym Ministra Rozwoju. 

Podobnie jak w latach ubiegłych patronat nad naszą konferencją objął Komitet Elektrotechniki PAN. Tradycyjnie jak co roku konferencja organizowana jest przy współpracy Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Na konferencji tradycyjnie omawiane będą problemy:

·    projektowania i nowych serii i odmian maszyn elektrycznych,
·    elektromobilności, w tym projektowania, eksploatacji pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym,
·    silników z magnesami trwałymi do napędu pojazdów elektrycznych i innych urządzeń transportowych,
·    energoelektronicznych układów zasilania i sterowania maszyn elektrycznych,  
·    modernizacji silników i doboru silników do układów napędowych,
·    silników dostosowanych do trudnych warunków pracy,
·    awaryjności i remontów silników oraz układów napędowych,
·    metod badań i nowoczesnej aparatury badawczej,
·    diagnostyki i eksploatacji napędów elektrycznych,

      a ponadto zagadnienia:

·    bezpieczeństwa eksploatacji maszyn elektrycznych,
·    układów elektroizolacyjnych i elektrotechnologii,
·    odnawialnych źródeł energii i transportu przyjaznego środowisku.

Konferencja jest jedną z nielicznych konferencji z dziedziny maszyn elektrycznych, w której licznie udział biorą zarówno przedstawiciele świata nauki oraz przemysłu.

Głównym założeniem konferencji PEMINE jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć oraz wyników prac badawczo-rozwojowych, a także doświadczeń z eksploatacji, projektowania, konstrukcji i diagnostyki maszyn i napędów elektrycznych, perspektyw i kierunków rozwoju, nowych trendów w branży napędów elektrycznych, przedstawienie pomysłów jak i wdrożonych rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych. Liczymy, że Państwa wieloletnie doświadczenie z dziedziny maszyn elektrycznych zaowocuje ciekawymi prezentacjami oraz publikacjami z tego zakresu.  

Odrębną sesją będzie sesja dotycząca elektromobilności, gdzie zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu projektowania, eksploatacji pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną pojazdy elektryczne, w tym terenowe. Zainteresowani będą mieli możliwość osobiście je przetestować podczas jazdy próbnej.

Na stronie konferencji dostępne są filmy z poprzednich edycji Konferencji PEMINE, zapraszamy do ich obejrzenia!    

Zachęcamy do przygotowania artykułu, obejmującego zagadnienia z wymienionej tematyki. Wszystkie artykuły będą recenzowane i po przyjęciu przez Radę Programową zostaną wydrukowane w czasopiśmie "Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe" wydawanym przez KOMEL.

Zeszyty znajdują się w światowej bazie bibliograficzno - abstraktowej INSPEC, Międzynarodowej Bazie Index Copernicus International oraz w internetowej bazie danych polskich czasopism technicznych BAZTECH.

Terminy przygotowania i nadesłania materiałów na konferencję:

     -     31.01.2020 - przysłanie streszczenia artykułu (do 1 strony A4), wraz z tytułem w języku polskim i angielskim,

     -     17.02.2020 - przysłanie pełnej wersji artykułu,

-     11.04.2020 - recenzje, kwalifikacja artykułów przez Radę Programową, poinformowanie Autorów o zakwalifikowaniu do druku.

Informacje dotyczące kosztów uczestnictwa w konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji w zakładce OPŁATY.

Informacji udziela:

Sekretarz konferencji mgr Mariusz Czechowicz
tel. (32) 258-20-41 w. 25, kom. 606-308-827
fax (32) 259-99-48
e-mail: info@komel.com.pl
Strona konferencji PEMINE: www.komel.katowice.pl/tekst/pemine.html


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij