Remmert wspiera Constellium w modernizacji magazynu wysokiego składowania w zakładzie produkcyjnym.

Constellium jest światowym producentem aluminiowych elementów konstrukcyjnych dla przemysłu motoryzacyjnego. Jako dostawca dla znanych producentów samochodów firma posiada własny zakład w Dahenfeld obok Neckarsulm z magazynem wysokiego składowania, z którego zaopatrywani są lokalni klienci. Aby dostosować powierzchnię magazynową do rosnących potrzeb codziennej działalności w dłuższej perspektywie czasowej, Constellium zlecił firmie Remmert modernizację magazynu i wdrożenie oprogramowania do zarządzania magazynem. Celem tego działania było unowocześnienie systemu, a tym samym zagwarantowanie dostaw części zamiennych na przyszłość. Rzut okiem na etapy projektu wyraźnie potwierdza: diabeł tkwi w szczegółach.

Constellium przechowuje w magazynie wysokiego składowania profile aluminiowe do produkcji elementów konstrukcyjnych. Kiedy w 2016 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło rozmowy z firmą Remmert, program obejmował nie tylko modernizację samego magazynu, ale również aktualizację oprogramowania do zarządzania magazynem. Ówczesny system dobrze służył użytkownikom przez długi czas, ale teraz wymagał modernizacji. To samo dotyczyło niektórych komponentów elektrycznych zainstalowanych w magazynie, z których część nie była już dostępna na rynku.

Przez lata firma Remmert rutynowo przeprowadzała konserwację magazynu kasetowego trzy razy w roku – co przyczyniło się do dobrego ogólnego stanu magazynu. Mimo, że wykazywał oznaki zużycia związanego ze swoim wiekiem, system działał stabilnie i w dużej mierze bezawaryjnie, jak wynika z rozmów z operatorami.

Intensywna analiza ekspercka aktualnego stanu

W zakresie modernizacji, pierwszym celem ekspertów ds. intralogistyki firmy Remmert było zaoferowanie klientowi systemu RetroCheck. W ramach tego specjalnego procesu, technik sterowania i projektant firmy Remmert spędzili jeden dzień w zakładzie Constellium, aby przeanalizować aktualną sytuację i na tej podstawie sporządzić raport. Każdy komponent poddano krytycznej ocenie i ustalono dostawę części zamiennych. Dodatkowo, sprawdzono mechanikę systemu zgodnie z wcześniej określonymi priorytetami. Te rutynowe działania stanowią podstawę do dalszego przygotowywania ofert w porozumieniu z klientem oraz jego zdefiniowanymi celami i wymaganiami. 

Rezultat: Podstawowa konstrukcja magazynu wysokiego składowania okazała się przez lata bardzo trwała. Jednak technologia bezpieczeństwa musiała zostać zmodernizowana, tak aby była zgodna z najnowszym stanem techniki. Konkretny pakiet działań obejmował aktualizację oprogramowania do systemu Pro WMS oraz wymianę i modernizację sterowników, fotokomórek, czujników i panelu sterowania. Zlecenie zostało pomyślnie zakończone na początku 2019 r., przeprowadzono też wszystkie działania modernizacyjne. Od tego czasu magazyn elementów długich Remmerta spełnia swoje funkcje w Constellium.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa

Oprócz aktualizacji systemu informatycznego konieczna była również modernizacja systemu, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa pracy. Systemy zostały zmodernizowane, szczególnie pod kątem fotokomórek i systemów ochrony osobistej, zgodnie z normą DIN EN 13849-1. W chwili pierwszej instalacji magazynu jednokanałowa technologia bezpieczeństwa była standardem technicznym. W międzyczasie opracowana została odpowiednia technologia z dwoma kanałami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku awarii. Wymóg ten dotyczy wszystkich elementów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, takich jak wyłączniki awaryjne i inne elementy.

Aby zapewnić przestrzeganie harmonogramu od samego początku, firma Remmert, jako jedyny wykonawca, zrealizowała projekt w dwóch etapach. W pierwszym etapie, związanym z modernizacją elektromechaniczną, w zakładzie klienta przez tydzień pracowało do trzech specjalistów. Podłączenie nowego systemu zarządzania magazynem stanowiło drugą fazę, podczas której w Constellium przez tydzień pracowały dwie osoby. W obu tych fazach, Remmert wysłał do Neckarsulm mechaników, elektryków, techników sterowania i ekspertów w dziedzinie IT. Szczególnym wyzwaniem było ograniczenie do minimum wymaganej fazy wyłączenia magazynu. Aby możliwie ograniczyć straty produkcji, większość prac wykonywana była w dni między świętami lub podczas zaplanowanych urlopów.

Niezawodne połączenie dla powodzenia projektu

Kolejnym wyzwaniem, któremu należało stawić czoła podczas realizacji projektu, były wysokie wymagania klienta w zakresie bezpieczeństwa, co wymagało wcześniejszego przekazania odpowiednich informacji. Ponadto dla wszystkich systemów należało umożliwić dostęp zdalny i połączenie telefoniczne przez Internet.

Podsumowanie

Po zakończeniu fazy projektu osiągnięto wyraźną poprawę, która była możliwa tylko dzięki modernizacji: „Oprogramowanie do zarządzania magazynem, z którego obecnie korzystamy, jest nie tylko najnowocześniejsze, ale również optymalizuje wszystkie nasze operacje w zakładzie, a tym samym przepływ materiałów” – mówi Valentin Chitic, kierownik zakładu w Constellium. Karsten Kipka, kierownik projektu RetroFit w firmie Remmert komentuje: „W przypadku wystąpienia problemów, możemy w każdej chwili skuteczniej pomóc poprzez infolinię lub połączyć się zdalnie z oprogramowaniem. W przypadku zażądania zmian w zakresie procesów lub dialogów, możemy teraz natychmiast znaleźć rozwiązania i wdrożyć je.” Jednak nie tylko rezultat jest zadowalający, ale także poszczególne etapy pracy i projektu. „Cieszymy się, że mogliśmy współpracować przy tym projekcie z naszym wieloletnim partnerem Constellium, a tym samym zaoferować nasze doświadczenie oraz niezawodne i trwałe produkty” – dodaje Kipka. Projekt ten, po raz kolejny pokazał, że to właśnie szczegóły mają istotne znaczenie i decydują o wydajności systemu. Po modernizacji nic nie stoi na przeszkodzie sprawnej pracy magazynu w nadchodzących latach.

Projekt: Modernizacja magazynu wysokiego składowania i wdrożenie oraz aktualizacja oprogramowania do zarządzania magazynem w Neckarsulm

Okres realizacji: Wiosna 2018 r. do początku 2019 r.

Operator: Constellium

Najważniejsze cele modernizacji: Zwiększenie bezpieczeństwa pracy systemu i aktualizacja infrastruktury informatycznej oraz procesów i dostaw części zamiennych

Najważniejsze rezultaty modernizacji: Aktualizacja standardów bezpieczeństwa w funkcjonowaniu magazynu i nowoczesne rozwiązanie informatyczne

Generalny wykonawca, podwykonawcy i usługi: RetroCheck - wdrażanie projektu przez firmę Remmert

Sprzęt i dostawcy: Magazyn elementów długich Remmert

 

Remmert GmbH – o firmie

„We make material flow”: to dewiza Remmert, którą kieruje się we współpracy z przedsiębiorstwami z sektora przetwórstwa oraz handlu metalami i stalą. Jako firma technologiczna, Remmert jest uznanym ekspertem w zakresie automatyzacji i intralogistyki oraz systemów magazynowych elementów długich i blach. Wystandaryzowane moduły zespołowe umożliwiają precyzyjne dostosowanie procesu przepływu materiałów i informacji do wymagań klienta. Systemy Remmert, w tym także inteligentne oprogramowanie i moduły sterowania, umożliwiają wzrost produktywności w procesie intralogistycznym, już od pierwszego dnia ich zastosowania. Dzięki ich niezależności od producenta i modułowej budowie, systemy te można elastycznie dostosowywać do zmieniających się potrzeb. Użytkownicy otrzymują kompleksowe rozwiązanie, będące długoterminową i bezpieczną inwestycją dla całego cyklu przepływu materiałów na peryferiach ich obrabiarek.

Osoba do kontaktów z mediami:

Dagmara Rode • Monday PR

ul. Górskiego 9, 00-033 Warszawa

Tel.: +48 532 796 898

E-mail: dagmara.rode@mondaypr.pl


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij