Jerzy Jędrzejewski Przybliżanie przez czasopismo „Utrzymanie Ruchu” aktualnej wiedzy dotyczącej realizowania optymalnego doskonalenia i kształtowania wszystkich składników utrzymania ruchu, ma dla firm kolosalne znaczenie. Niezwykle przydatne dla praktyki przemysłowej jest poświęcanie uwagi procesom diagnostyki i nadzorowania poprawności działania samych maszyn i urządzeń produkcyjnych, jak i realizowanych przez nie procesów. Jest to szczególnie ważne dla firm, które mają ekonomiczne ograniczenia w tworzeniu własnych, bardzo profesjonalnych i dobrze wyposażonych działów utrzymania ruchu. Cenne jest również obszerne informowanie o najnowszych osiągnięciach naukowych i praktycznych, dotyczących nowych komponentów maszyn i urządzeń, zwiększających ich sprawność i czas życia oraz o nowych rozwiązaniach organizacyjnych procesów utrzymania ruchu. Życzę czasopismu dalszych sukcesów i uznania, zarówno wśród kadry przedsiębiorstw, jak i w środowisku dydaktyczno-naukowym.
prof. dr hab. Jerzy Jędrzejewski, Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Członek zwyczajny Międzynarodowej Akademii Inżynierii Produkcji CIRP, Światowej Akademii Inżynierii Materiałów i Wytwarzania AMME oraz Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Grzegorz Zieliński Kwartalnik „Utrzymanie Ruchu” jest pozycją znakomicie wypełniającą dotychczasową lukę na rynku wydawniczym. Połączenie wiedzy praktycznej z teoretyczną stanowi mocna stronę tego czasopisma. Znakomicie komponują się bowiem zagadnienia prezentowane jako praktyczne rozwiązania wykorzystywane w szeregu przedsiębiorstw (obejmujące takie obszary tematyczne, jak automatyzacja, planowanie i sterowanie produkcji czy też mechanika), jak i aspekty teoretyczne skupione w głównej mierze wokół zarządzania operacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania produkcją, elastycznych systemów produkcyjnych oraz inteligentnych systemów produkcji.
dr inż. Grzegorz Zieliński, adiunkt w Katedrze Inżynierii Zarządzania Operacyjnego Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Uważam publikację „Utrzymanie Ruchu” za ważną zarówno dla praktyki przemysłowej, jak też dla nauki. Zawiera ona bowiem artykuły, które mają walory nie tylko utylitarne, lecz również poznawcze. Jest to zatem publikacja niewątpliwie ważna i pożądana na naszym rynku wydawniczym, która może się istotnie przyczynić do rozwoju gospodarki narodowej. Proszę przyjąć najszczersze życzenia wszelkiej pomyślności w redagowaniu tej publikacji, które przesyłam dla całego Zespołu Redakcyjnego. Proszę również o przekazanie moich słów uznania Wydawcy za podjęcie trudu upowszechnienia tej publikacji dla dobra gospodarki narodowej. To jest bardzo ważne, zwłaszcza dla mnie, dlatego że właśnie za wkład w rozwój gospodarki narodowej zostałem odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler, prof. zw. PG, Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Katedra Siłowni Morskich i Lądowych


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij